fredag 30. desember 2022

BLI MED PÅ FUGLERACE I VIKEN OG OSLO 1. JANUAR

En passende start på 2023. Arrangementet er et samarbeid mellom BirdLifes fylkesavdelinger i Oslo/ Akershus, Østfold og Buskerud. Se mer: https://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2023-01&category=1&id=1254#e-1254 Lykke til!


Foto: Noah Cole


fredag 16. desember 2022

 


ETTER FEIRINGEN AV JULEN OG NYÅRET MØTES VI 11. JANUAR TIL FOREDRAG OM LIRYPA GJENNOM 150 ÅR AV PROFESSOR OLAV HJELJORD 

onsdag 7. desember 2022

VELKOMMEN TIL ÅPENT MØTE MED DIKT OG FILM AV HARALD MOEN

 Tid: Onsdag 14. desember kl.18.30 - 21.00 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Gratis adgang - åpent for alle.

Møte med foredraget "Fugler langs vann og våtmark" - dikt og film av Harald Moen.

Denne gang får vi besøk av forfatteren Harald Moen, som vil holde et annerledes foredrag enn de fleste av våre foredragsholdere. Gjennom egne dikt og selvprodusert film vil han gi oss en opplevelse som passer godt inn i julemåneden. Harald er mer opptatt av fuglenes levesett og egenart enn av jakten på sjeldenheter. I boka "Det er jo syngetid...." har han laget dikt om mange fuglearter. Mennesket har til alle tider vært fascinert av fuglenes magiske evne til å bevege seg gjennom luften, og mange diktere har gitt uttrykk for beundring og referert til fugler i sine vers og sanger. Nå får vi mulighet til å oppleve Harald Moens bidrag til denne lange tradisjonen. 


Harald Moen på Linnesstranda

Etter foredraget følger pause med salg av kaffe og kaker, og en mulighet til hyggelig samvær med kjente og ukjente. Alle inntekter går til dekning av husleie. Deretter kan deltakere som ønsker det vise egne utvalgte bilder, og berette om sine siste fugleopplevelser. Møtet vil ha et lite anstrøk av julestemning, med pepperkaker og gløgg. Vel møtt!

EN STOR TAKK TIL ALLE SOM BIDRAR MED KAKER OG GEVINSTER TIL LOTTERI

torsdag 3. november 2022

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM GODE SVENSKE FUGLELOKALITETER

Tid: Onsdag 9. november KL.18.30 - 21.00 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Åpent for alle med interesse for fugler og natur.  Gratis adgang.


I oktober i fjor fikk vi bli med kameratene Kjell Arild Dokka og Bjørn Tore Bollerud på "Fugletur i koronaens tid". De holdt et lærerikt og særdeles underholdende foredrag om en rundtur til lokaliteter på Vestlandet, i Valdres og på Dovre - illustrert med flotte bilder. Denne gang forteller de om en tur til "Fuglelokaliteter i Västra Götaland". Her var de innom 6 steder, som alle er innen rimelig avstand for de fleste av oss. Gode tips til neste års utflukter. .   

Glente (Foto: Kjell Arild Dokka)

Etter foredraget følger pause med mulighet for kjøp av kaffe og kaker, lotteri og en prat med kjente eller ukjente med felles fugleinteresse. I henhold til tradisjonen avsluttes møtet med deltakernes egne bilder og observasjoner.  Vel møtt!

TAKK TIL ALLE SOM BIDRAR MED KAKER OG GEVINSTER TIL LOTTERIET.  ALLE INNTEKTER GÅR TIL DEKNING AV HUSLEIE. 


 


torsdag 13. oktober 2022

BEITEDYRA HAR FORLATT FISKUMVANNET NATURRESERVAT

For alle som ikke trives i reservatet omgitt av langhornede høylandsfe, er det en god nyhet at beitesesongen nå er over. Dermed er reservatet og tårnet ved utløpet av Dørja tilgjengelig for de fleste. .


fredag 7. oktober 2022

VELKOMMEN TIL MØTE MED BILDEFOREDRAG AV STYREMEDLEMMENE ANDREAS OG ALEKSANDER

 Tid: Onsdag 12. oktober kl.18.30 - 21.00 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund

Foredraget denne gang holdes av Andreas Hessvik-Trøite og Aleksander Solberg. Henholdsvis kasserer og styremedlem i vår forening, og våre yngste tillitsvalgte. Vi skal være glade for at valgkomiteen fant fram til disse kandidatene foran siste årsmøte, og at de sa seg villige til å bidra. Nå får vi muligheten til å bli bedre kjent med dem. Vi er også så heldige at begge er ivrige fotografer. Onsdag viser de et utvalg av årets bilder. 

Andreas viser "På tur fra Vestlandet til Bodø", med bilder fra lokaliteter han var innom på veien. Med tanke på hvor lang denne strekningen er, og hvor variert naturen her er, blir det både spennede og lærerikt å se hva hans kamera har fanget opp av motiver. Kanskje får vi også tips til nye steder å besøke.  

Andreas på Gulebrystet i Bremanger

Horndykker i Vatnvatnet i Bodø (foto Andreas)

Aleksander vil i hovedsak vise bilder fra området rundt kroksjøen Øyenlågen i Numedalslågen ved grenda Hostvet, beliggende mellom Skollenborg og Efteløt. Lokale fugleinteresserte har lenge fulgt med i dette fuglerike området. De har også jobbet i mange år for å få reist et fugletårn. En svært velvillig jordbruker har avsatt et meget godt utsiktspunkt på sin eiendom, byggeplaner er utarbeidet og godkjent av Kongsberg kommune og et byggfirma står klar til å lede arbeidet sammen med frivillige. Vår forening er involvert både gjennom lokale medlemmer og som midlertig eier av tårnet. Videre framgang er nå avhengig av den pågående innsatsen for å finansiere tårnet.  

Gjøk i Øyen (foto Aleksander)Øyenlågen

Etter foredraget følger som vanlig pause med kaffe og kaker, og mulighet for hyggelig samvær med kjente og ukjente fugleinteresserte. Deretter avsluttes i henhold til tradisjonen med deltakernes egne beretninger og bilder. Vel møtt til en trivelig kveld!

KAKER OG GAVER TIL LOTTERI MOTTAS MED TAKK!

torsdag 6. oktober 2022

SESONGENS SISTE TÅRNDAG VED FISKUMVANNET MED 32 ARTER

Årets siste tårndag søndag 9. oktober ble gjennomført i typisk høstvær, kjølig start og periodevis mye vind. De 7 deltagerne holdt humøret oppe, vinden til tross. Vår trofaste tårnvert Bjørn Tore Bollerud stod ved roret også denne gang. Noe halsbrekkende artsmangfold var det derimot ikke , med beskjedne 32 arter. Verdt å trekke frem er 2 dvergdykkere ved dørjas utløp, en jaktende vandrefalk og en varsler som holdt seg i nærhet av tårnet. Foto: Aleksander Solberg.


Anne Kvam og Bjørn Tore Bollerud 

Stor takk til tårnvert Bjørn Tore Bollerud for 2022-sesongen

tirsdag 4. oktober 2022

NY REKORD UNDER ÅRETS LOKALITETSKONKURRANSE

Med totalt 89 registrerte arter på de seks deltakende lokalitetene i løpet av tre timer, ble det ny rekord i den 17. utgave av konkurransen i regi av BirdLife Norge avdeling Buskerud.  Derimot ble det ingen rekord i antall observerte individer, som endte på 3524 - mot rekorden fra 2013 på 6698. Blant årets arter kan nevnes stjertand, havelle, dvergdykker, tundralo, kongeørn og fjellvåk. Flest individer var det av grågås, ringdue og stokkand.  

1. Fiskumvannet (Øvre Eiker) 54 arter 996 ind. 5 deltagere
2. Averøya (Ringerike) 41 arter 1366 ind. 2 deltagere
3. Linnesstranda (Lier) 41 arter 560 ind. 2 deltagere
4. Sætrepollen (Asker) 33 arter 374 ind. 1 deltager
5. Eikredammen (Hemsedal) 32 arter 96 ind. 5 deltagere
6. Grunnane (Drammen) 24 arter 132 ind. 1 deltager 

Fra Fiskumvannet (foto S. Stueflotten)


fredag 30. september 2022

BLI MED PÅ SPENNENDE KONKURRANSE SØNDAG KL.09-12

 

Søndag 2. oktober er det igjen tid for den årlige konkurransen mellom gode fuglelokaliteter. Reglene er enkle: Vi noterer alle fuglearter som observeres fra lokaliteten mellom klokka 09 og 12. Lokaliteten med flest arter vinner. Arrangementet er del av EuroBirdwatch, som i 30 år har registrert fugler første helg i oktober. Mer enn 1 million deltakere har registrert 100 millioner fugler. 

Det er bare å møte opp der du måtte ønske:

Linnesstranda (Lier), kontakt: Jens Erik Nygård
Fiskumvannet (Øvre Eiker), kontakt: Steinar Stueflotten
Eikredammen (Hemsedal). kontakt: Vegard Bang Fjeldheim
Grunnane (Drammen), kontakt: Jan Gylder
Sætrepollen (Asker/Hurum), kontakt: Jostein B. Engdal
Averøya (Ringerike), kontakt: Eirik Kristoffersen

Det er også fullt mulig å melde på andre lokaliteter. Ta i såfall kontakt med Steinar Stueflotten på mob. 913 34 123.

LYKKE TIL!

 tirsdag 27. september 2022

SMITTSOM FUGLESYKDOM PÅ ØSTLANDET

Den meget smittsomme virussykdommen Newcastlesyke er oppdaget i Oslo, Moss og flere andre steder i vår nærhet.  Mattilsynet skriver: 

Ved funn av syke eller døde fugler der smittsom sykdom kan mistenkes, skal Mattilsynet kontaktes per e-post til postmottak@mattilsynet.no. Dette gjelder først og fremst byduer, andefugler (ender, gjess og svaner), havsuler, måkefugler, vadefugler, rovfugler og kråkefugler. Mattilsynet vil i samråd med Veterinærinstituttet vurdere om fuglen skal tas prøver av eller ikke.

Døde fugler bør håndteres med stor forsiktighet.


fredag 16. september 2022

TUR TIL FUGLERIKE MØLEN SØNDAG 18. SEPTEMBER KL.7.30 - 14.00

 Turen til mølen ble gjennomført som planlagt og totalt 5 personer deltok.

Været var vi særdeles heldig med, med sol og blå himmel og relativt overkommelig vindvær.
40 arter ble observert innenfor arrangementets tidsramme selv om dagstotalen ble noe høyere.
Ett par av de store forhåpningene til noen av oss (sandløper og dvergsnipe) ble dessverre ikke innfridd, men sekretæren vår fikk sin ønskede toppskarv, eller rettere sagt, sine 4 toppskarver.
I tillegg til 8 næringssøkende lappspover var det en voldsom aktivitet fra spuvehaukens side, som ved flere anledninger jaktet småfugl kun få meter unna oss, iblant to av gangen.
Alt i alt en flott tur, og vi vil gjerne ha med enda flere på neste tur.
Hvis du er en av de som ''sitter på gjerdet'' og gjerne ønsker å delta på våre arrangementer så er vi glad for alle nye (eller kjente) ansikter, og her er det overhodet ingen krav til forhåndskunnskap om arter.
Kanskje vi sees på høstens siste tårndag på fiskumvannet den 9 oktober?


Foto Lars Dolmen

Lappspove (foto Aleksander Solberg)

Skjærpiplerke (foto Aleksander Solberg)


fredag 9. september 2022

VELKOMMEN TIL MØTE 14. SEPTEMBER MED FOREDRAG OM ÅRETS FUGL

Tid: Onsdag 14. september kl.18.30 - 21.00  /  Sted: Haug menighetssenter i Hokksund.

Gratis adgang. Salg av kaffe og kaker. Alle ønskes velkommen.

Rødstilk (Foto: Eli Bondlid)

Bjørn Olav Tveit holder foredrag om rødstilk – Årets fugl 2022. Selv om rødstilken fremdeles er å betrakte som vanlig i store deler av landet, er det påvist en bekymringsfull nedgang hos arten. BirdLife Norge har derfor valgt rødstilk som Årets fugl 2022. Vi trenger informasjon om hvor rødstilken overvintrer og hekker. Hvordan er det med rødstilk i Buskerud, som trekk- og hekkefugl? Hva kan vi gjøre i vår region for å bedre forholdene for arten? Bjørn Olav Tveit har besøkt lokallaget tidligere, da med foredraget "Norges beste fuglelokaliteter", basert på boken "Guide til Norges fugleliv". Han har også gitt ut andre bøker om fugler, er naturvernkontakt i BirdLife Asker og Bærum, og er mangeårig medlem av Norsk Sjeldenhetskomite for fugl (NSKF).

Etter foredraget blir det pause med kaffe, kaker og en mulighet tl å slå av en prat med kjente og ukjente.  Deretter fritt fram for deltakernes egne observasjoner, bilder og øvrige fugleopplevelser.  

TAKK TIL ALLE SOM HAR MED GAVER TIL LOTTERI OG BIDRAG TIL KAKEBORDET. VEL MØTT!

onsdag 7. september 2022

TÅRNDAG 10. SEPTEMBER MED POLARSNIPE OG 40 ANDRE ARTER

I tidsrommet 09.30 - 14.00 ble det av 10 deltakere observert 41 arter. Dette er tre mindre enn under forrige tårndag. Til gjengjeld dukket en godbit opp i form av ei ung polarsnipe. Ellers kan nevnes lerkefalk, sivhauk og horndykker.  Og hele 24 enkeltbekkasiner. Takk til tårnvert Bjørn Tore Bollerud.  Full artsliste fra Fiskumvannet denne dagren finnes på Artsobservasjoner.no: https://www.artsobservasjoner.no/ViewSighting/ViewSpeciesList?storedSearchCriterias=6945806


Polarsnipa flankert av to brushaner


tirsdag 30. august 2022

TÅRNDAG MED 44 ARTER OG 11 OBSERVATØRER

Høstens første tårndag ble gjennomført søndag 28.august, litt høstkjølig fra morgenen, men etterhvert kom sola fram og varmet godt.

Aleksander Solberg noterer hvert vingeslag

Bjørn Tore Bollerud foredrar om fuglelyder 

Totalt var 11 personer innom innenfor arrangementets tidsramme og 44 fuglearter ble observert fra tårnet. I løpet av dagen ble 58 arter registrert i Artsobservasjoner.no. Herav 6 rovfuglarter og 6 vadere.
Arter verdt å nevne er lerkefalk, vandrefalk, brushane og myrsnipe, samt en 1k sivhauk som satte seg ytterst på sommerens nyskapte mudderbanke som forøvrig er et resultat av usedvanlig lav vannstand.
Vår rutinerte tårnvert Bjørn Tore Bollerud bidro med flott kunnskap om fugl og et variert utvalg øvrige temaer.
En senhøstlibelle var veldig glad i tårnverten denne dagen og tilbragte flere minutter på hans skulder av gangen.
Bli gjerne med på neste tårndag 10 september klokken 0930-1400.

mandag 22. august 2022

TÅRNDAG I FISKUMVANNET NATURRESERVAT SØNDAG 28. AUGUST

Vi starter høstsesongen med tårndag kl.9.30 - 14. Som vanlig under ledelse av fuglekyndige Bjørn Tore Bollerud. Det pleier å innebære trivelig stemning i tårnet, med gode muligheter for læring for de mindre erfarne fugleinteresserte. Ta gjerne med kikkert og litt mat og drikke. Alle ønskes velkommen til felles utmarsj fra p-plassen ved jernbaneundergangen på Fiskumsletta kl.9.30, eller direkte til tårnet når det måtte passe. Vel møtt!

En solrik dag i tårnet i oktober 2015
  

fredag 15. juli 2022

ÅRSRAPPORT FOR FUGLEÅRET 2021 I ØVRE EIKER

Bergsvingen er et fint og lett tilgjengelig utsiktspunkt for fugleobservasjoner

Feltutvalget i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag har gitt ut en ny årsrapport med beskrivelse av fugleåret 2021. Rapporten gir en oversikt over årets fugleobservasjoner i kommunen og sammenligner disse med tidligere år i perioden 2009 til 2020. Som vanlig har Steinar Stueflotten og Anders Hals laget en systematisk, pedagogisk og lettlest framstilling. Rapporten er i PDF-format og kan leses på lenken nedenfor. God fornøyelse, og fortsatt god sommer!

https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/buskerud/nyheter/?id=3061&fbclid=IwAR32hKEuhH8f1ul8wS11MEjFZwUnhzX_FDpVUVJBYMl1UVlVSm8F2uZdB9g

mandag 27. juni 2022

GOD SOMMER !

BirdLifes lokkallag for Øvre Eiker og omegn ønsker god sommer og velkommen til høstens arrangement. Programmet oppdateres fortløpende i arkfanen "Program" ovenfor. Forslag eller ønsker om tema til foredrag, utflukter og andre aktiviteter mottas med takk til bent.m.ellingsen@gmail.com.

Velkommen til foredrag om Årets Fugl rødstilk 14. september. 
Foto: Eli Bondlid onsdag 15. juni 2022

INVITASJON TIL OMSØKT NYTT NATURRESERVAT I ØVRE EIKER FREDAG 17. JUNI

Frammøte Sundhaugen kl.10. Varighet til kl.17. 

Tre grunneiere har tilbudt frivillig vern av et skogsområde på kalkrik grunn sør for Sundhaugen. Buskerud Botaniske Forening skal kartlegge plantelivet i det omsøkte reservatet "Klippa", og medlemmer av BirdLife Øvre Eiker kan bli med på turen. Etter frammøte på Sundhaugen nås målområdet i biler via Hakavikveien og Råenseterveien, som tar av oppover åsen fra Hakadalsveien. Det blir en tur i spennende terreng med kunnskaprike botanikere, og kan hende interessante fugleobservasjoner. Ta med mat og drikke. Kjentmann og turleder er Per Ø. Klunderud. 


Les invitasjon her: https://buskerud.botaniskforening.no/kalender/kartlegging-av-edellovskog-ved-fiskumvannet-ovre-eiker/

Fagrapport fra området finnes her: https://www.statsforvalteren.no/contentassets/16372acf92224e7b84665c92f33253c8/klippa-ovreeiker-fv-2021-naturfaglig-rapport.pdf
 

mandag 13. juni 2022

ÅRETS NATTSANGERTUR 11. JUNI: MYE SANG, LITE MYGG OG UTEN REGN

Etter tunge regnbyger rett før, startet turen fra P-plassen i nordre ende av Fiskumsletta. Her fordelte 12 deltakere seg i biler. Stoppesteder langs ruta var busslomma rett før jernbanebrua, Fiskumvannet naturreservat, Rudstøa, gamle Fiskum kirke, Råen og Tørrbekk ved Eikeren. Bortsett fra fraværet av nattergal, ble mange arter hørt og sett. Rørsangere og myrsangere sang flere steder. Prisen for størst virtuositet gikk til en av de to myrsangerne ved Råen. Ved Tørrbekk ble det takket være gode lykter mulig med en avstikker opp ei uveisom li, hvor nattravn surret et stykke borte. Tilbake på hovedveien fikk vi oppleve ei kattugle i pendelfart mellom et åpenbart muserikt område oppe i åsen og reiret med unge i ei tett gran ved veien.  Også mer dagaktive fugler viste seg seg underveis, blant annet hagesanger, munk, stær, troster og en elegant lerkefalk. Etter at gruppen tok avskjed ble vaktel registrert flere steder. Den største sjeldenheten ble oppdaget da Steinar Stueflotten og Jon Ludvig Hals fra hver sin side av Vestfosselva samtidig fikk mistanke om en busksanger i elveskogen nedenfor Bergsvingen. Nærmere sjekk bekreftet mistanken. En stor takk til Jon Ludvig for glimrende turledelse! mandag 6. juni 2022

ÅRETS NATTSANGERTUR LØRDAG 11. JUNI FRA KL.22

Tradisjonen tro tar vi en nattlig runde nå som alle sommergjester endelig har ankommet fra de sørlige breddegrader. En del fugler benytter nattens stillhet til å få sitt budskap klart fram. Blant disse er nattergal, myrsanger, nattravn, vaktel og riksefugler. I disse lyse netter lar i tillegg mange av dagsangerne høre fra seg. Vi samles på p-plassen i bunnen  av Lundebakken, der fylkesveien mot Darbu krysser Dørja i enden av Fiskumsletta. Turen videre går som regel i nærheten av Fiskumvannet og Eikeren, men dette blir avgjort av hva som er hørt den siste tiden. Deltakerne avslutter når det passer den enkelte. Myggvern anbefales. Turleder er Jon Ludvig Hals mob. 959 73 458. Påmelding ikke nødvendig. 

Nattlig lytting 13. juni 2014


VEL MØTT TIL ÅRETS NATTSANGERTUR!

fredag 3. juni 2022

BLI MED PÅ ÅRETS ARTSDUGNAD LØRDAG 4. JUNI

Arrangør er Sabima, paraplyorganisasjonen av ni norske foreninger som jobber for å bevare artsmangfoldet.  Les mer på deres nettsider: https://www.sabima.no/arrangement/den-store-artsjakten-2022/

søndag 29. mai 2022

VANDRING I KULTURLANDSKAP OG SKOG PÅ ÅSSIDA PÅ FISKUM ONSDAG 1. JUNI

Per Øystein Klunderud inviterte til kveldstur på sin og naboens eiendommer på Åssida på Fiskum. Per Øystein og Steinar Stueflotten delte som turledere underveis sine kunnskaper om kulturlandskap, skjøtsel, historie, treslag, planter, fugler og mye annet. Regnværet var imøtekommende og tok en pause mens vandringen pågikk. For de 11 deltakerne ble det en tur i bratt og vått terreng, på spennende steder hvor besøkende vanligvis ikke har tilgang. Fra øverst i lia med vid utsikt over vakre Eiker, til dalbunnen i tett skog ved Delerelva. Like ovenfor elva fikk Per Øystein for et par år siden gravd ut en 400 kvadratmeter stor dam, hvor det i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) er iverksatt et prosjekt med utsetting av storsalamander. Dammen har på kort tid fått fin vegetasjon både rundt og i vannet. Her trives åpenbart mange arter insekter.  Det gjorde også turdeltakerne. Takk til Per Øystein og Steinar for en usedvanlig spennende og lærerik tur, som ble behørig rundet av med kaffe og kaker på tunet. 

Blant de 19 observerte fuglearter var både svarthvit fluesnapper, gråfluesnapper og kjernebiter. Se artsliste på artsobservasjoner.no

 

Slabras under parasoll på tunetBåde gjerder og grinder ble elegant forsert

Veien gikk gjennom gamle beitemarker

Steinar foran en enorm poppel ved dammen

Også frosk setter pris på dammen

Klunderuddammen
Bratt terreng krevde god fotkontroll

Nærstudium av ørsmå sopp

Linsene rettet mot gråhegrekolonien nede i dalen
Turstart på Klunderud-tunetDammen rett etter utgravingen

Dronebilde fra rett etter utgravingen


ROSENFINK, FOSSEKALL OG GJØK LANGS FISKUMELVA UNDER FUGLENES DAG

Tørkeperioden sørget for at Fiskumelva i år gled litt stillere forbi, noe som gjorde lyttingen noe enklere. Munk blandet seg med hagesanger, gulsanger med strandsnipe og bokfink med grønnfink. Høydepunktene for de 11 deltakerne var likevel kanskje rosenfinkens sære "pleased-to-meet-you", og fossekallen med nebbet fullt av mat foran reiret.  Underveis ble vi overrasket av 30-40 studenter fra Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås. Med lange stenger med fangstposer på skuldrene. Målet var studier i insektlivet i elva. Godt å se så mange unge med interesse for naturen.  Som vanlig ble det en hyggelig kaffepause med en kakebit ved gamlekirken. Det eneste vi savnet denne dagen var vintererle. Takk til turleder Bjørn Tore Bollerud, som nok en gang levde opp til sitt renomè som fuglekjenner, naturfilosof og miljøskaper. 

Bjørn Tore Bollerud og Per Øystein Klunderud i dyp samtale

Vi så og trakk oss tilbake fra fossekallens reir

Også en frosk fikk oppmerksomhet

Kafferast med kikkerten i beredskap

Rasteplassen ved gamlekirka har fått terrasse

Turens endepunkt ved Fiskumvannets bredd

Per Øystein underviser i trelære

Turleder Bollerud orienterer