søndag 15. mai 2022

VELKOMMEN TIL FUGLENES DAG 2022 MED VANDRING LANGS FISKUMELVA

 Tid: SØNDAG 29. MAI  kl.11.30 - 13.00 / Sted: Frammøte ved Joker på Darbu

Vi feirer Fuglenes Dag med en kort og makelig tur på god sti langs sjarmerende Fiskumelva ned til Fiskumvannet.  En rusletur som passer for både barn og voksne. Underveis ser og lytter vi etter sangfugler, fossekall, vintererle og andre arter. Turleder er den lokale fuglekjenner Bjørn Tore Bollerud,  Ved middelalderkirken raster vi i hyggelig lag. Ta gjerne med kikkert, mat og drikke. Alle er velkomne, og turen koster ingenting. OBS: Værforbehold - avlysning ved regn. Vel møtt!

Lyytting under vandring i 2015

Ingen vannmangel våren 2015

Rast ved Fiskum gamle kirke fra 1250


torsdag 12. mai 2022

BLI MED PÅ VÅRENS SISTE TÅRNDAG VED FISKUMVANNET SØNDAG 15. MAI

Vi er midt i vårens mest intense fugletrekk, som kan observeres og nytes fra tårnet i Fiskumvannet naturreservat. Erfarne fuglekjennere møtes, og de mindre erfarne kan få tips og veiledning. Passer for barn og voksne. Det er trivelig stemning og god komfort i tårnet. Tårnevert Lars Dolmen (mob.418 48 419) er på plass kl.07.00 - 12.00. Påmelding ikke nødvendig. Ta gjerne med kikkert, mat og drikke. Vel møtt!

En rusletur langs Dørja kan også anbefales

onsdag 4. mai 2022

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM ROVFUGLER OG UGLER I BUSKERUD

Tid: Onsdag 11. mai kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Alle er velkomne. Gratis adgang. 

Steinar Stueflotten er et kjent navn for fugleinteresserte i hele landet. Han har gjennom årene bidratt på mange måter til beste for både fuglelivet og foreningen. Ingen følger fugleartenes utvikling i vårt område mer kontinuerlig og systematisk enn ham, og sammenstiller disse data mer oversiktlig og pedagogisk.  Denne gang får vi en oversikt over forekomsten av alle dagrovfugler og ugler som er observert i gamle ( og kanskje snart gjenoppståtte) Buskerud fylke. Noen arter, som fiskeørn, kongeørn, hønsehauk og vandrefalk, er gjenstand for regelmessige kartlegginger. For andre arter er kunnskapsgrunnlaget mer mangelfullt, og noen sjeldne arter er kun observert et fåtall ganger. Hva er spesielt for Buskerud jamført med resten av Viken? 

Hubro på Linnesstranda i Lier


Etter foredraget er det pause med hyggelig samvær med gamle og nye bekjentskaper, og salg av kaffe og kaker. Deretter deler deltakerne sine siste fugleopplevelser.  Avslutning rundt kl.21. Neste møte er 11. september, men i mellomtiden arrangeres uteaktiviteter. Følg med under "Program" ovenfor. Vel møtt!

tirsdag 3. mai 2022

ÅRETS TREDJE TÅRNDAG I FINT VÆR MED TRE SIVHAUKER, FISKEØRN I STUP OG HØY STEMNING

Tårnvert Bjørn Tore Bollerud ledet utmarsj fra P-plassen til tårnet kl.09.30, og fikk med seg stjertmeis underveis. I tårnet opplevde ti deltakere tre livlige sivhauker i flukt, samtidig som en fiskeørn stillet og stupte flere ganger. To av sivhaukene var hunner, og en av haukene gledet tilskuerne med elegant rituell flukt. Skjeandparet fra forrige tårndag var fortsatt på plass, stort sett sovende i sivkanten. Dagens yngste deltaker Maxi Gade på 8 år sto for det kulturelle bidraget, med bildekunst produsert på stedet. Totalt ble 41 arter registrert. 

Ingen sure miner

Stjertmeis på jakt i bjørkeskogen (foto Verena Gade)


Noen fotograferte - andre noterteKunstneren og tårnverten

Firfisle - fuglenes fjerne slektning (foto Verena Gade)
LAPPSPURV OG SKJEAND VAR BLANT 59 ARTER UNDER TÅRNDAGEN 1. MAI

Vårens andre Tårndag ble gjennomført i pent og kjølig vær søndag 1. mai. 4 deltakere var på plass fra kl 0700, mens arrangementsansvarlige startet allerede kl. 0600. Den tidlige starten gav avkastning for Tårnverten med observasjon av lappspurv like innenfor parkeringen. I dag en sjeldenhet, men i april 1982 ble hele 150 individer notert her. Ute på tårnet var høydepunktet hann og hunn skjeand, samt hann og hunn sivhauk. Noe uvanlig for Fiskumvannet var en tjeld som fløy forbi tårnet. De tre svaleartene var på plass, for flere var dette første observasjon av disse for året. Det samme gjaldt for løvsanger som trillet sine fløyelsmyke toner. Totalt ble 59 arter notert gjennom dagen.

Skjeand (foto Anders Hals)


onsdag 27. april 2022

BLI MED PÅ FUGLEKIKKING VED FISKUMVANNET 1. MAI

BirdLife Øvre Eiker ønsker velkommen til årets andre tårndag i Fiskumvannet naturreservat 1. mai kl.07 - 12. Fra det komfortable fugletårnet ved Dørjas utløp følger vi det rike fuglelivet., som på denne tida øker daglig med nyankomne trekkfugler. Noen for å hekke i reservatet, andre for å ta en rast før turen går videre. Fuglekikking har mange aspekter. Mange har glede av å lære seg å gjenkjenne de ulike artene på utseende og lyd, mens andre er mest opptatt av å ta gode bilder. Noen registrerer alle observasjoner i den offentlige databasen artsobservasjoner.no, og bidrar dermed til overvåkingen av Norges natur. Fuglekikking har også et element av "mindfulness".  I en tid da nyhetene er fulle av triste hendelser har det en harmonisk virkning å nyte vårens ankomst, og oppleve at fuglene fortsetter sitt trekk fra syd til nord slik de har gjort i tusener av år.  Tårnvert Jon Ludvig Hals og andre fuglekyndige gir veiledning til de mindre erfarne. Vel møtt!

fredag 8. april 2022

ÅRETS FØRSTE TÅRNDAG 24. APRIL MED 59 ARTER

Den første av fire tårndager dette halvår ble besøkt av 24 personer. De registrerte 45 arter innenfor det offisielle tidsrommet 11.30 - 16, og hele 59 arter på de 11 timer tårnet var bemannet.  Høydepunkter var dvergdykker, sivhauk, storspover og nyankomne låvesvaler og sandsvaler. For full artsliste se https://www.artsobservasjoner.no/ Tårnvert var Bjørn Tore Bollerud.   


Enkeltbekkasin på stolpe (Foto Jon Ludvig Hals) 


torsdag 31. mars 2022

LÆRERIKT FOREDRAG OM FUGLEOPPLEVELSER PÅ LISTA

 Tid: Onsdag 6. april kl.18.30  / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund / Åpent møte - gratis adgang


Foredraget denne gang var "Vår- og høstturer til Lista" av Jon Ludvig Hals. Han er etter utallige besøk godt kjent på denne fuglerike halvøya i Farsund kommune. På Lista fuglestasjon ved siden av fyret overvåkes fuglelivet, og  de mange tilreisende bidrar med sine observasjoner. Siden Danmark er neste tørre land i syd, er området avreiseplass og ankomssted for tusener av trekkfugler. Jon Ludvig fortalte om sine siste turer, viste utrolige bilder av både vanlige og sjeldne fugler og delte sine erfaringer om hvordan man kan få mest mulig ut av et besøk på landets mest artsrike lokalitet.  Brosjyre over området finnes her: https://listerfriluft.no/nyheter/opplev-fugl-paa-lista/ 20 deltakere var til stede. 

Polarsnipe på Lista (Foto Jon Ludvig Hals)


Tundrasnipe (foto Jon Ludvig Hals)


Som vanlig etter foredraget ble det kaffe, kaker og loddtrekning med bøker og fuglekassser gitt av deltakerne som gevinster. Deretter deltakernes egne bilder og observasjoner av nyankomne trekkfugler. Neste møte: 11 mai,


søndag 27. mars 2022

VÅRFEIRING I BERGSVINGEN LØRDAG 2. APRIL KL.09 - 13

Fugleinteresserte har i mange år kommet sammen i Bergsvingen for å glede seg over våren og fugletrekket. På lokaliteten er det registrert mer enn 140 arter. Fra den tidligere bussholdeplassen på Semsveien er det vid utsikt over det vakre kulturlandskapet i dalen langs Vestfosselva. Her kan folk med beskjedne fuglekunnskaper lære av de mer erfarne, og den gode tilgjengeligheten stiller få krav til helsen. T

Årets svingvert Aleksander Solberg t.v. sammen med veteransvingvert Magne Sjøblom

Årets vårfeiring i Bergsvingen gikk av stabelen i kaldt, strålende vær og helt bar mark, noe som ga godt oppmøte av folk, men mindre fugl enn man kunne håpe på.

Vår tradisjonelle svingvert Magne Sjøblom møtte opp men hadde ikke anledning til å ha rollen i år, så BL Øvre Eiker og omegns nye styremedlem Aleksander Solberg steppet inn i stedet.
Uansett vertskap var det til sammen 13 deltakere som til sammen identifiserte 28 arter. Dette er en del lavere artstall enn vanlig, noe som helt sikkert skyldes at mangelen på snø gjør at fuglene spres ut i terrenget, samt den siste ukas kalde vær som holder tilbake trekket for en del varmekjære arter som f.eks. linerle.
Høydepunkter for dagen var varsler ved jernbanen, 5 traner og 1 kortnebbgås på jordene, 2 tornirisk ved bygningene og 2-3 musvåk i det fjerne. Det ble uansett en nydelig dag i godt selskap, og noen hadde til og med med hjemmebakst som smakte godt til kaffen.
Bergsvingen 6. april 2014

Bergsvingen 2.4.2017 (foto Morten Jagdum)


mandag 21. mars 2022

HØRING OM UTSETTING AV FASAN OG RAPPHØNS FOR JAKT

INFORMASJON FRA MATTILSYNET

Det har i flere år blitt innført fasan og rapphøns til Norge fra oppdrettere i andre land for utsett i naturen, samt en utstrakt utsetting fra egne oppdrettsanlegg i Norge. Formålet har vært, utsetting i naturen for senere utøvelse av jakt, trening av fuglehunder, og gjennomføring av jakthundprøver. Fuglene har hatt liten evne til å overleve vinteren, og det har derfor vært gjort nye utsett hvert år.

I 2021 ble det gitt avslag på alle søknader om utsetting av fasan og rapphøns i Norge. Da med begrunnelse i negative påvirkninger på naturmangfold og brudd på dyrevelferdsloven. Avslagene ble påklaget av aktørene. Klima og Miljødepartementet (KLD) behandlet klagene og gav dem medhold, og gav dermed tillatelse til utsetting. KLD tydeliggjorde i sin vurdering at det trenges ytterligere kunnskap om påvirkninger på naturmangfold og dyrevelferd ved utsetting av fasan og rapphøns.  

KLD og Landbruks- og matdepartementet (LMD), har bedt Miljødirektoratet og Mattilsynet om å bestille en vurdering fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) av risikoen for uheldige følger for naturmangfold, dyrehelse og dyrevelferd ved utsetting av fasan og rapphøns for trening av fuglehunder og lavlandsprøver. Tilsvarende forhold rundt innførsel og oppdrett skal også vurderes.

Med denne bakgrunnen, ber Mattilsynet og Miljødirektoratet VKM gi en vurdering av risikoen for uheldige følger for naturmangfold, dyrevelferd og dyrehelse ved utsett, oppdrett og innførsel av fasan og rapphøns i Norge.

Utkastet til bestilling blir lagt ut på en høring med kort høringsfrist. Vi er interesserte i tilbakemeldinger dersom dere mener at det er feil i faktabeskrivelsen av aktiviteten, og dersom dere mener at det er relevante spørsmål som mangler i bestillingen.

Rapporten fra VKM vil være ett av flere grunnlag som vil bli lagt til grunn når vi skal vurdere videre håndtering av saken. Et eventuelt forslag til nytt regelverk vil bli sendt på høring når det er klart. 

Både organisasjoner og privatpersoner kan sende sin mening til Mattilsynet. Gå til https://www.mattilsynet.no/. Søk på "fasan". Frist 28. mars.


torsdag 10. mars 2022

ÅRSMØTET 2022 VALGTE NYTT STYRE OG VEDTOK NYTT NAVN

Årsmøtet ble gjennomført 9. mars 2022. Jon Ludvig Hals og Tore Haare ønsket å tre ut av styret, og  Andreas Hessvik Trøite og Aleksander Solberg ble valgt som henholdsvis ny kasserer og nytt styremedlem. Edvard Lundteigen erstatter Bjørn Lauritzen som revisor. For hele styret og øvrige verv, se arkfanen "Kontakt / Verv" ovenfor.

Hovedforeningens navn ble av Landsmøtet 2021 endret fra Norsk Ornitologisk Forening til BirdLife Norge, og lokalforeningen fikk navnet BirdLife Norge Øvre Eiker lokallag. For å gjøre det klart at laget også har medlemmer fra andre kommuner, og har et større geografisk arbeidsområde, vedtok Årsmøtet å endre navnet til BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag. Arbeidsområdet omfatter i hovedsak Øvre Eiker og de tilstøtende kommunene Kongsberg, Modum, Flesberg og Sigdal. For tiden har laget 145 medlemmer, bosatt i 14 kommuner. Flest medlemmer har adresse i Øvre Eiker, Kongsberg, Drammen og Modum. 

onsdag 23. februar 2022

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE OG FORENINGSMØTE 9. MARS

 Tid og sted: Onsdag 9. mars 2022 kl. 18.30 på Haug Menighetssenter, Hokksund. 

 

Innkalling til årsmøtet med vedlegg finnes under arkfanen "Årsberetninger" ovenfor. 

 

Vedtektene er oppdatert med nytt foreningsnavn i henhold til sentralt vedtak i BirdLife Norge, hvor foreningens navn ble endret fra Norsk Ornitologisk Forening til BirdLife Norge. Vedtektene kan leses under egen arkfane ovenfor.  


                          Tårnfalk ved Fiskumvannet 13. september 2020. Foto: Lars Dolmen

 

Etter årsmøtet, rundt kl. 19.30, starter et litt avkortet ordinært åpent foreningsmøte med foredraget "Fugler i Øvre Eiker 2020 og 2021" av Feltutvalget v/Steinar Stueflotten. Øvrige faste poster, herunder  deltakernes siste observasjoner og bilder, gjennomføres så langt tiden strekker til. Arrangementet avsluttes ca. kl. 21.00.

 

I pausen blir det som vanlig hyggelig samvær med kaffe og kaker. Betaling med Vipps eller kontanter. 


Selv om bestemmelsene om smittevern er opphevet, oppfordres alle til å vise hensyn og holde litt avstand. Munnbind vil være tilgjengelig for de som ønsker det.  


Vel møtt til årsmøte og foreningskveld. 


onsdag 16. februar 2022

VINTERVANDRING I VIKERSUND SØNDAG 20. FEBRUAR

Årets første utendørs arrangement ble gjennomført i Vikersund i strålende vintervær. De 10 deltakerne fikk godt utbytte på fuglefronten.
Det store høydepunktet var en isfugl som ble sett flyvende fra Øya og over på vestbredden av Bergsjø, noenlunde greit innenfor kikkertavstand. Her oppholdt den seg et par minutter, før den fløy sørover og ut av syne. Til gjengjeld dukket en dvergdykker opp ,og ble dermed dagens andre fuglemessige høydepunkt.
Ellers ble minst 6 fossekaller sett i strykene, og følget fikk nyte nasjonalfuglens nydelige sang. Turen ble avsluttet på nordsida av brua mot Tyrifjorden. Her ble både fiskemåker, sothøner og ei krikkand observert. Totalt ble det registrert over 20 arter.