fredag 16. september 2022

TUR TIL FUGLERIKE MØLEN SØNDAG 18. SEPTEMBER KL.7.30 - 14.00

 Turen til mølen ble gjennomført som planlagt og totalt 5 personer deltok.

Været var vi særdeles heldig med, med sol og blå himmel og relativt overkommelig vindvær.
40 arter ble observert innenfor arrangementets tidsramme selv om dagstotalen ble noe høyere.
Ett par av de store forhåpningene til noen av oss (sandløper og dvergsnipe) ble dessverre ikke innfridd, men sekretæren vår fikk sin ønskede toppskarv, eller rettere sagt, sine 4 toppskarver.
I tillegg til 8 næringssøkende lappspover var det en voldsom aktivitet fra spuvehaukens side, som ved flere anledninger jaktet småfugl kun få meter unna oss, iblant to av gangen.
Alt i alt en flott tur, og vi vil gjerne ha med enda flere på neste tur.
Hvis du er en av de som ''sitter på gjerdet'' og gjerne ønsker å delta på våre arrangementer så er vi glad for alle nye (eller kjente) ansikter, og her er det overhodet ingen krav til forhåndskunnskap om arter.
Kanskje vi sees på høstens siste tårndag på fiskumvannet den 9 oktober?


Foto Lars Dolmen

Lappspove (foto Aleksander Solberg)

Skjærpiplerke (foto Aleksander Solberg)


fredag 9. september 2022

VELKOMMEN TIL MØTE 14. SEPTEMBER MED FOREDRAG OM ÅRETS FUGL

Tid: Onsdag 14. september kl.18.30 - 21.00  /  Sted: Haug menighetssenter i Hokksund.

Gratis adgang. Salg av kaffe og kaker. Alle ønskes velkommen.

Rødstilk (Foto: Eli Bondlid)

Bjørn Olav Tveit holder foredrag om rødstilk – Årets fugl 2022. Selv om rødstilken fremdeles er å betrakte som vanlig i store deler av landet, er det påvist en bekymringsfull nedgang hos arten. BirdLife Norge har derfor valgt rødstilk som Årets fugl 2022. Vi trenger informasjon om hvor rødstilken overvintrer og hekker. Hvordan er det med rødstilk i Buskerud, som trekk- og hekkefugl? Hva kan vi gjøre i vår region for å bedre forholdene for arten? Bjørn Olav Tveit har besøkt lokallaget tidligere, da med foredraget "Norges beste fuglelokaliteter", basert på boken "Guide til Norges fugleliv". Han har også gitt ut andre bøker om fugler, er naturvernkontakt i BirdLife Asker og Bærum, og er mangeårig medlem av Norsk Sjeldenhetskomite for fugl (NSKF).

Etter foredraget blir det pause med kaffe, kaker og en mulighet tl å slå av en prat med kjente og ukjente.  Deretter fritt fram for deltakernes egne observasjoner, bilder og øvrige fugleopplevelser.  

TAKK TIL ALLE SOM HAR MED GAVER TIL LOTTERI OG BIDRAG TIL KAKEBORDET. VEL MØTT!

onsdag 7. september 2022

TÅRNDAG 10. SEPTEMBER MED POLARSNIPE OG 40 ANDRE ARTER

I tidsrommet 09.30 - 14.00 ble det av 10 deltakere observert 41 arter. Dette er tre mindre enn under forrige tårndag. Til gjengjeld dukket en godbit opp i form av ei ung polarsnipe. Ellers kan nevnes lerkefalk, sivhauk og horndykker.  Og hele 24 enkeltbekkasiner. Takk til tårnvert Bjørn Tore Bollerud.  Full artsliste fra Fiskumvannet denne dagren finnes på Artsobservasjoner.no: https://www.artsobservasjoner.no/ViewSighting/ViewSpeciesList?storedSearchCriterias=6945806


Polarsnipa flankert av to brushaner


tirsdag 30. august 2022

TÅRNDAG MED 44 ARTER OG 11 OBSERVATØRER

Høstens første tårndag ble gjennomført søndag 28.august, litt høstkjølig fra morgenen, men etterhvert kom sola fram og varmet godt.

Aleksander Solberg noterer hvert vingeslag

Bjørn Tore Bollerud foredrar om fuglelyder 

Totalt var 11 personer innom innenfor arrangementets tidsramme og 44 fuglearter ble observert fra tårnet. I løpet av dagen ble 58 arter registrert i Artsobservasjoner.no. Herav 6 rovfuglarter og 6 vadere.
Arter verdt å nevne er lerkefalk, vandrefalk, brushane og myrsnipe, samt en 1k sivhauk som satte seg ytterst på sommerens nyskapte mudderbanke som forøvrig er et resultat av usedvanlig lav vannstand.
Vår rutinerte tårnvert Bjørn Tore Bollerud bidro med flott kunnskap om fugl og et variert utvalg øvrige temaer.
En senhøstlibelle var veldig glad i tårnverten denne dagen og tilbragte flere minutter på hans skulder av gangen.
Bli gjerne med på neste tårndag 10 september klokken 0930-1400.

mandag 22. august 2022

TÅRNDAG I FISKUMVANNET NATURRESERVAT SØNDAG 28. AUGUST

Vi starter høstsesongen med tårndag kl.9.30 - 14. Som vanlig under ledelse av fuglekyndige Bjørn Tore Bollerud. Det pleier å innebære trivelig stemning i tårnet, med gode muligheter for læring for de mindre erfarne fugleinteresserte. Ta gjerne med kikkert og litt mat og drikke. Alle ønskes velkommen til felles utmarsj fra p-plassen ved jernbaneundergangen på Fiskumsletta kl.9.30, eller direkte til tårnet når det måtte passe. Vel møtt!

En solrik dag i tårnet i oktober 2015
  

fredag 15. juli 2022

ÅRSRAPPORT FOR FUGLEÅRET 2021 I ØVRE EIKER

Bergsvingen er et fint og lett tilgjengelig utsiktspunkt for fugleobservasjoner

Feltutvalget i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag har gitt ut en ny årsrapport med beskrivelse av fugleåret 2021. Rapporten gir en oversikt over årets fugleobservasjoner i kommunen og sammenligner disse med tidligere år i perioden 2009 til 2020. Som vanlig har Steinar Stueflotten og Anders Hals laget en systematisk, pedagogisk og lettlest framstilling. Rapporten er i PDF-format og kan leses på lenken nedenfor. God fornøyelse, og fortsatt god sommer!

https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/buskerud/nyheter/?id=3061&fbclid=IwAR32hKEuhH8f1ul8wS11MEjFZwUnhzX_FDpVUVJBYMl1UVlVSm8F2uZdB9g

mandag 27. juni 2022

GOD SOMMER !

BirdLifes lokkallag for Øvre Eiker og omegn ønsker god sommer og velkommen til høstens arrangement. Programmet oppdateres fortløpende i arkfanen "Program" ovenfor. Forslag eller ønsker om tema til foredrag, utflukter og andre aktiviteter mottas med takk til bent.m.ellingsen@gmail.com.

Velkommen til foredrag om Årets Fugl rødstilk 14. september. 
Foto: Eli Bondlid onsdag 15. juni 2022

INVITASJON TIL OMSØKT NYTT NATURRESERVAT I ØVRE EIKER FREDAG 17. JUNI

Frammøte Sundhaugen kl.10. Varighet til kl.17. 

Tre grunneiere har tilbudt frivillig vern av et skogsområde på kalkrik grunn sør for Sundhaugen. Buskerud Botaniske Forening skal kartlegge plantelivet i det omsøkte reservatet "Klippa", og medlemmer av BirdLife Øvre Eiker kan bli med på turen. Etter frammøte på Sundhaugen nås målområdet i biler via Hakavikveien og Råenseterveien, som tar av oppover åsen fra Hakadalsveien. Det blir en tur i spennende terreng med kunnskaprike botanikere, og kan hende interessante fugleobservasjoner. Ta med mat og drikke. Kjentmann og turleder er Per Ø. Klunderud. 


Les invitasjon her: https://buskerud.botaniskforening.no/kalender/kartlegging-av-edellovskog-ved-fiskumvannet-ovre-eiker/

Fagrapport fra området finnes her: https://www.statsforvalteren.no/contentassets/16372acf92224e7b84665c92f33253c8/klippa-ovreeiker-fv-2021-naturfaglig-rapport.pdf
 

mandag 13. juni 2022

ÅRETS NATTSANGERTUR 11. JUNI: MYE SANG, LITE MYGG OG UTEN REGN

Etter tunge regnbyger rett før, startet turen fra P-plassen i nordre ende av Fiskumsletta. Her fordelte 12 deltakere seg i biler. Stoppesteder langs ruta var busslomma rett før jernbanebrua, Fiskumvannet naturreservat, Rudstøa, gamle Fiskum kirke, Råen og Tørrbekk ved Eikeren. Bortsett fra fraværet av nattergal, ble mange arter hørt og sett. Rørsangere og myrsangere sang flere steder. Prisen for størst virtuositet gikk til en av de to myrsangerne ved Råen. Ved Tørrbekk ble det takket være gode lykter mulig med en avstikker opp ei uveisom li, hvor nattravn surret et stykke borte. Tilbake på hovedveien fikk vi oppleve ei kattugle i pendelfart mellom et åpenbart muserikt område oppe i åsen og reiret med unge i ei tett gran ved veien.  Også mer dagaktive fugler viste seg seg underveis, blant annet hagesanger, munk, stær, troster og en elegant lerkefalk. Etter at gruppen tok avskjed ble vaktel registrert flere steder. Den største sjeldenheten ble oppdaget da Steinar Stueflotten og Jon Ludvig Hals fra hver sin side av Vestfosselva samtidig fikk mistanke om en busksanger i elveskogen nedenfor Bergsvingen. Nærmere sjekk bekreftet mistanken. En stor takk til Jon Ludvig for glimrende turledelse! mandag 6. juni 2022

ÅRETS NATTSANGERTUR LØRDAG 11. JUNI FRA KL.22

Tradisjonen tro tar vi en nattlig runde nå som alle sommergjester endelig har ankommet fra de sørlige breddegrader. En del fugler benytter nattens stillhet til å få sitt budskap klart fram. Blant disse er nattergal, myrsanger, nattravn, vaktel og riksefugler. I disse lyse netter lar i tillegg mange av dagsangerne høre fra seg. Vi samles på p-plassen i bunnen  av Lundebakken, der fylkesveien mot Darbu krysser Dørja i enden av Fiskumsletta. Turen videre går som regel i nærheten av Fiskumvannet og Eikeren, men dette blir avgjort av hva som er hørt den siste tiden. Deltakerne avslutter når det passer den enkelte. Myggvern anbefales. Turleder er Jon Ludvig Hals mob. 959 73 458. Påmelding ikke nødvendig. 

Nattlig lytting 13. juni 2014


VEL MØTT TIL ÅRETS NATTSANGERTUR!

fredag 3. juni 2022

BLI MED PÅ ÅRETS ARTSDUGNAD LØRDAG 4. JUNI

Arrangør er Sabima, paraplyorganisasjonen av ni norske foreninger som jobber for å bevare artsmangfoldet.  Les mer på deres nettsider: https://www.sabima.no/arrangement/den-store-artsjakten-2022/

søndag 29. mai 2022

VANDRING I KULTURLANDSKAP OG SKOG PÅ ÅSSIDA PÅ FISKUM ONSDAG 1. JUNI

Per Øystein Klunderud inviterte til kveldstur på sin og naboens eiendommer på Åssida på Fiskum. Per Øystein og Steinar Stueflotten delte som turledere underveis sine kunnskaper om kulturlandskap, skjøtsel, historie, treslag, planter, fugler og mye annet. Regnværet var imøtekommende og tok en pause mens vandringen pågikk. For de 11 deltakerne ble det en tur i bratt og vått terreng, på spennende steder hvor besøkende vanligvis ikke har tilgang. Fra øverst i lia med vid utsikt over vakre Eiker, til dalbunnen i tett skog ved Delerelva. Like ovenfor elva fikk Per Øystein for et par år siden gravd ut en 400 kvadratmeter stor dam, hvor det i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) er iverksatt et prosjekt med utsetting av storsalamander. Dammen har på kort tid fått fin vegetasjon både rundt og i vannet. Her trives åpenbart mange arter insekter.  Det gjorde også turdeltakerne. Takk til Per Øystein og Steinar for en usedvanlig spennende og lærerik tur, som ble behørig rundet av med kaffe og kaker på tunet. 

Blant de 19 observerte fuglearter var både svarthvit fluesnapper, gråfluesnapper og kjernebiter. Se artsliste på artsobservasjoner.no

 

Slabras under parasoll på tunetBåde gjerder og grinder ble elegant forsert

Veien gikk gjennom gamle beitemarker

Steinar foran en enorm poppel ved dammen

Også frosk setter pris på dammen

Klunderuddammen
Bratt terreng krevde god fotkontroll

Nærstudium av ørsmå sopp

Linsene rettet mot gråhegrekolonien nede i dalen
Turstart på Klunderud-tunetDammen rett etter utgravingen

Dronebilde fra rett etter utgravingen


ROSENFINK, FOSSEKALL OG GJØK LANGS FISKUMELVA UNDER FUGLENES DAG

Tørkeperioden sørget for at Fiskumelva i år gled litt stillere forbi, noe som gjorde lyttingen noe enklere. Munk blandet seg med hagesanger, gulsanger med strandsnipe og bokfink med grønnfink. Høydepunktene for de 11 deltakerne var likevel kanskje rosenfinkens sære "pleased-to-meet-you", og fossekallen med nebbet fullt av mat foran reiret.  Underveis ble vi overrasket av 30-40 studenter fra Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås. Med lange stenger med fangstposer på skuldrene. Målet var studier i insektlivet i elva. Godt å se så mange unge med interesse for naturen.  Som vanlig ble det en hyggelig kaffepause med en kakebit ved gamlekirken. Det eneste vi savnet denne dagen var vintererle. Takk til turleder Bjørn Tore Bollerud, som nok en gang levde opp til sitt renomè som fuglekjenner, naturfilosof og miljøskaper. 

Bjørn Tore Bollerud og Per Øystein Klunderud i dyp samtale

Vi så og trakk oss tilbake fra fossekallens reir

Også en frosk fikk oppmerksomhet

Kafferast med kikkerten i beredskap

Rasteplassen ved gamlekirka har fått terrasse

Turens endepunkt ved Fiskumvannets bredd

Per Øystein underviser i trelære

Turleder Bollerud orienterer


søndag 15. mai 2022

VELKOMMEN TIL FUGLENES DAG 2022 MED VANDRING LANGS FISKUMELVA

 Tid: SØNDAG 29. MAI  kl.11.30 - 13.00 / Sted: Frammøte ved Joker på Darbu

Vi feirer Fuglenes Dag med en kort og makelig tur på god sti langs sjarmerende Fiskumelva ned til Fiskumvannet.  En rusletur som passer for både barn og voksne. Underveis ser og lytter vi etter sangfugler, fossekall, vintererle og andre arter. Turleder er den lokale fuglekjenner Bjørn Tore Bollerud,  Ved middelalderkirken raster vi i hyggelig lag. Ta gjerne med kikkert, mat og drikke. Alle er velkomne, og turen koster ingenting. OBS: Værforbehold - avlysning ved regn. Vel møtt!

Intens lytting under vandring i 2015

Ingen vannmangel våren 2015

Rast ved Fiskum gamle kirke fra 1250


torsdag 12. mai 2022

BLI MED PÅ VÅRENS SISTE TÅRNDAG VED FISKUMVANNET SØNDAG 15. MAI

Vi er midt i vårens mest intense fugletrekk, som kan observeres og nytes fra tårnet i Fiskumvannet naturreservat. Erfarne fuglekjennere møtes, og de mindre erfarne kan få tips og veiledning. Passer for barn og voksne. Det er trivelig stemning og god komfort i tårnet. Tårnevert Lars Dolmen (mob.418 48 419) er på plass kl.07.00 - 12.00. Påmelding ikke nødvendig. Ta gjerne med kikkert, mat og drikke. Vel møtt!

En rusletur langs Dørja kan også anbefales

onsdag 4. mai 2022

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM ROVFUGLER OG UGLER I BUSKERUD

Tid: Onsdag 11. mai kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Alle er velkomne. Gratis adgang. 

Steinar Stueflotten er et kjent navn for fugleinteresserte i hele landet. Han har gjennom årene bidratt på mange måter til beste for både fuglelivet og foreningen. Ingen følger fugleartenes utvikling i vårt område mer kontinuerlig og systematisk enn ham, og sammenstiller disse data mer oversiktlig og pedagogisk.  Denne gang får vi en oversikt over forekomsten av alle dagrovfugler og ugler som er observert i gamle ( og kanskje snart gjenoppståtte) Buskerud fylke. Noen arter, som fiskeørn, kongeørn, hønsehauk og vandrefalk, er gjenstand for regelmessige kartlegginger. For andre arter er kunnskapsgrunnlaget mer mangelfullt, og noen sjeldne arter er kun observert et fåtall ganger. Hva er spesielt for Buskerud jamført med resten av Viken? 

Hubro på Linnesstranda i Lier


Etter foredraget er det pause med hyggelig samvær med gamle og nye bekjentskaper, og salg av kaffe og kaker. Deretter deler deltakerne sine siste fugleopplevelser.  Avslutning rundt kl.21. Neste møte er 11. september, men i mellomtiden arrangeres uteaktiviteter. Følg med under "Program" ovenfor. Vel møtt!

tirsdag 3. mai 2022

ÅRETS TREDJE TÅRNDAG I FINT VÆR MED TRE SIVHAUKER, FISKEØRN I STUP OG HØY STEMNING

Tårnvert Bjørn Tore Bollerud ledet utmarsj fra P-plassen til tårnet kl.09.30, og fikk med seg stjertmeis underveis. I tårnet opplevde ti deltakere tre livlige sivhauker i flukt, samtidig som en fiskeørn stillet og stupte flere ganger. To av sivhaukene var hunner, og en av haukene gledet tilskuerne med elegant rituell flukt. Skjeandparet fra forrige tårndag var fortsatt på plass, stort sett sovende i sivkanten. Dagens yngste deltaker Maxi Gade på 8 år sto for det kulturelle bidraget, med bildekunst produsert på stedet. Totalt ble 41 arter registrert. 

Ingen sure miner

Stjertmeis på jakt i bjørkeskogen (foto Verena Gade)


Noen fotograferte - andre noterteKunstneren og tårnverten

Firfisle - fuglenes fjerne slektning (foto Verena Gade)
LAPPSPURV OG SKJEAND VAR BLANT 59 ARTER UNDER TÅRNDAGEN 1. MAI

Vårens andre Tårndag ble gjennomført i pent og kjølig vær søndag 1. mai. 4 deltakere var på plass fra kl 0700, mens arrangementsansvarlige startet allerede kl. 0600. Den tidlige starten gav avkastning for Tårnverten med observasjon av lappspurv like innenfor parkeringen. I dag en sjeldenhet, men i april 1982 ble hele 150 individer notert her. Ute på tårnet var høydepunktet hann og hunn skjeand, samt hann og hunn sivhauk. Noe uvanlig for Fiskumvannet var en tjeld som fløy forbi tårnet. De tre svaleartene var på plass, for flere var dette første observasjon av disse for året. Det samme gjaldt for løvsanger som trillet sine fløyelsmyke toner. Totalt ble 59 arter notert gjennom dagen.

Skjeand (foto Anders Hals)


onsdag 27. april 2022

BLI MED PÅ FUGLEKIKKING VED FISKUMVANNET 1. MAI

BirdLife Øvre Eiker ønsker velkommen til årets andre tårndag i Fiskumvannet naturreservat 1. mai kl.07 - 12. Fra det komfortable fugletårnet ved Dørjas utløp følger vi det rike fuglelivet., som på denne tida øker daglig med nyankomne trekkfugler. Noen for å hekke i reservatet, andre for å ta en rast før turen går videre. Fuglekikking har mange aspekter. Mange har glede av å lære seg å gjenkjenne de ulike artene på utseende og lyd, mens andre er mest opptatt av å ta gode bilder. Noen registrerer alle observasjoner i den offentlige databasen artsobservasjoner.no, og bidrar dermed til overvåkingen av Norges natur. Fuglekikking har også et element av "mindfulness".  I en tid da nyhetene er fulle av triste hendelser har det en harmonisk virkning å nyte vårens ankomst, og oppleve at fuglene fortsetter sitt trekk fra syd til nord slik de har gjort i tusener av år.  Tårnvert Jon Ludvig Hals og andre fuglekyndige gir veiledning til de mindre erfarne. Vel møtt!