fredag 30. september 2022

BLI MED PÅ SPENNENDE KONKURRANSE SØNDAG KL.09-12

 

Søndag 2. oktober er det igjen tid for den årlige konkurransen mellom gode fuglelokaliteter. Reglene er enkle: Vi noterer alle fuglearter som observeres fra lokaliteten mellom klokka 09 og 12. Lokaliteten med flest arter vinner. Arrangementet er del av EuroBirdwatch, som i 30 år har registrert fugler første helg i oktober. Mer enn 1 million deltakere har registrert 100 millioner fugler. 

Det er bare å møte opp der du måtte ønske:

Linnesstranda (Lier), kontakt: Jens Erik Nygård
Fiskumvannet (Øvre Eiker), kontakt: Steinar Stueflotten
Eikredammen (Hemsedal). kontakt: Vegard Bang Fjeldheim
Grunnane (Drammen), kontakt: Jan Gylder
Sætrepollen (Asker/Hurum), kontakt: Jostein B. Engdal
Averøya (Ringerike), kontakt: Eirik Kristoffersen

Det er også fullt mulig å melde på andre lokaliteter. Ta i såfall kontakt med Steinar Stueflotten på mob. 913 34 123.

LYKKE TIL!

 tirsdag 27. september 2022

SMITTSOM FUGLESYKDOM PÅ ØSTLANDET

Den meget smittsomme virussykdommen Newcastlesyke er oppdaget i Oslo, Moss og flere andre steder i vår nærhet.  Mattilsynet skriver: 

Ved funn av syke eller døde fugler der smittsom sykdom kan mistenkes, skal Mattilsynet kontaktes per e-post til postmottak@mattilsynet.no. Dette gjelder først og fremst byduer, andefugler (ender, gjess og svaner), havsuler, måkefugler, vadefugler, rovfugler og kråkefugler. Mattilsynet vil i samråd med Veterinærinstituttet vurdere om fuglen skal tas prøver av eller ikke.

Døde fugler bør håndteres med stor forsiktighet.


fredag 16. september 2022

TUR TIL FUGLERIKE MØLEN SØNDAG 18. SEPTEMBER KL.7.30 - 14.00

 Turen til mølen ble gjennomført som planlagt og totalt 5 personer deltok.

Været var vi særdeles heldig med, med sol og blå himmel og relativt overkommelig vindvær.
40 arter ble observert innenfor arrangementets tidsramme selv om dagstotalen ble noe høyere.
Ett par av de store forhåpningene til noen av oss (sandløper og dvergsnipe) ble dessverre ikke innfridd, men sekretæren vår fikk sin ønskede toppskarv, eller rettere sagt, sine 4 toppskarver.
I tillegg til 8 næringssøkende lappspover var det en voldsom aktivitet fra spuvehaukens side, som ved flere anledninger jaktet småfugl kun få meter unna oss, iblant to av gangen.
Alt i alt en flott tur, og vi vil gjerne ha med enda flere på neste tur.
Hvis du er en av de som ''sitter på gjerdet'' og gjerne ønsker å delta på våre arrangementer så er vi glad for alle nye (eller kjente) ansikter, og her er det overhodet ingen krav til forhåndskunnskap om arter.
Kanskje vi sees på høstens siste tårndag på fiskumvannet den 9 oktober?


Foto Lars Dolmen

Lappspove (foto Aleksander Solberg)

Skjærpiplerke (foto Aleksander Solberg)


fredag 9. september 2022

VELKOMMEN TIL MØTE 14. SEPTEMBER MED FOREDRAG OM ÅRETS FUGL

Tid: Onsdag 14. september kl.18.30 - 21.00  /  Sted: Haug menighetssenter i Hokksund.

Gratis adgang. Salg av kaffe og kaker. Alle ønskes velkommen.

Rødstilk (Foto: Eli Bondlid)

Bjørn Olav Tveit holder foredrag om rødstilk – Årets fugl 2022. Selv om rødstilken fremdeles er å betrakte som vanlig i store deler av landet, er det påvist en bekymringsfull nedgang hos arten. BirdLife Norge har derfor valgt rødstilk som Årets fugl 2022. Vi trenger informasjon om hvor rødstilken overvintrer og hekker. Hvordan er det med rødstilk i Buskerud, som trekk- og hekkefugl? Hva kan vi gjøre i vår region for å bedre forholdene for arten? Bjørn Olav Tveit har besøkt lokallaget tidligere, da med foredraget "Norges beste fuglelokaliteter", basert på boken "Guide til Norges fugleliv". Han har også gitt ut andre bøker om fugler, er naturvernkontakt i BirdLife Asker og Bærum, og er mangeårig medlem av Norsk Sjeldenhetskomite for fugl (NSKF).

Etter foredraget blir det pause med kaffe, kaker og en mulighet tl å slå av en prat med kjente og ukjente.  Deretter fritt fram for deltakernes egne observasjoner, bilder og øvrige fugleopplevelser.  

TAKK TIL ALLE SOM HAR MED GAVER TIL LOTTERI OG BIDRAG TIL KAKEBORDET. VEL MØTT!

onsdag 7. september 2022

TÅRNDAG 10. SEPTEMBER MED POLARSNIPE OG 40 ANDRE ARTER

I tidsrommet 09.30 - 14.00 ble det av 10 deltakere observert 41 arter. Dette er tre mindre enn under forrige tårndag. Til gjengjeld dukket en godbit opp i form av ei ung polarsnipe. Ellers kan nevnes lerkefalk, sivhauk og horndykker.  Og hele 24 enkeltbekkasiner. Takk til tårnvert Bjørn Tore Bollerud.  Full artsliste fra Fiskumvannet denne dagren finnes på Artsobservasjoner.no: https://www.artsobservasjoner.no/ViewSighting/ViewSpeciesList?storedSearchCriterias=6945806


Polarsnipa flankert av to brushaner