onsdag 16. januar 2013

Program 2013

15. januar
Medlemsmøte. Hettemåke + LRSK v. Steinar Stueflotten
12. februar
Medlemsmøte.
Skjeggmeis
v. Rune Aae
17. februar
Vintervandring  langs Drammenselva.
Kl.10-12. Turleder: Audun Jahren
19. mars
Årsmøte og
medlemsmøte.
Bruk av artsobservasjoner.no
v. Steinar og Anders
5. april
Ugletur. Turleder: Anders Hals. AVLYST P.G.A. MANGLENDE  UGLER.
9. april
Medlemsmøte.
Tårnfalk
v. Ronny Steen
20. april
Ringmerking på Hals gård.
Ansvarlig: Anders
6. mai
Rusletur elvelangs på Darbu. Turleder: Rita Rustan
14. mai
Medlemsmøte
18. mai
Tårndag Fiskum.
Turleder: Bjørn Tore Bollerud
26. mai
Fuglenes Dag 2013: Morgentur rundt Sandøra i Hokksund kl.08.00.
Turleder: Steinar Stueflotten.
28. mai
Tur til Åssida på Fiskum.
Arr: Feltutvalget. Turleder: Per Øystein Klunderud
2. juni
Tårndag Fiskum.
Turleder: Bjørn Tore Bollerud
4. juni
Vandring i Sentrum av Kongsberg kl.18. Turleder: Olav Såtvedt
7. juni
Nattsangertur Øvre Eiker kl.22
Turleder: Steinar Stueflotten
8. juni
Tur til Råtavannet i åsen ovenfor Hakavikveien.
Arr: Feltutvalget
11. juni
Kveldstur til dam ved Skjøl i Ø. Eiker.
Arr: Feltutvalget m. turleder Anders Hals
Sist oppdatert: 13.2.2013

torsdag 10. januar 2013

Nytt møtelokale

Etter mange år med lærerike og trivelige møter på Ungdomsheimen i Vestfossen, er huset nå solgt og vi flytter til Haug menighetssenter i Hokksund. Kan hende er dette ingen dårlig erstatning. Det er komfortable forhold og god plass i det store hvite huset, som er nærmeste nabo til kirken.  

Parkeringsplasser er det rikelig av ved kirken, og noen nede ved møtelokalet. For de som tar toget er det fem minutters spasertur gjennom boligområdet mellom jernbanen og kirken. Lokalene er leid for første halvår. Så får vi se om vi trives der.

Møtedagene måtte endres fra mandager til tirsdager. I dette halvår er det møter  tirsdagene 15. januar, 12. februar, 19. mars, 9. april og 14. mai.

Møte i Haug menighetssenter 15. januar


OBS! Endring i møtedag og møtelokale etter at Ungdomsheimen i Vestfossen er solgt.

Tid: Tirsdag 15. januar 2013 kl. 18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund (ved Haug kirke).

PROGRAM

  • Siste nytt fra fuglefronten.
  • Medlemmenes kvarter - med egne bilder.
  • Meldinger og eventuelt.
  • Pause - hyggelig samvær med salg av kaffe, brus, kaker og utlodning.

Kveldens foredragsholder er Steinar Stueflotten

Hettemåke: Vi får høre nærmere om situasjonen for hettemåka, som NOF utnevnte til «Årets fugl» i 2011 fordi arten har gått sterkt tilbake i Norge de siste to tiårene.

Hettemåke (Foto: Jens Erik Nygård)
LRSK: NOFs lokale rapport- og sjeldenhetskomiteer er grunnpilarene for organisasjonens arbeid med å holde en mest mulig pålitelig løpende oversikt over fuglelivet i Norge. Steinar vil fortelle både om hvordan arbeidet er lagt opp, og om spennende observasjoner gjort i Buskerud de siste to årene.

Stor takk til alle som har med kaker og lotterigevinster!

VEL MØTT!

mandag 7. januar 2013

Lomvi er "Årets fugl" 2013

Lomvi er "Årets fugl" 2013, dette er vel ikke den mest aktuelle arten for oss, men det hender den dukker opp, da er det ekstra viktig og rapportere den.