mandag 7. desember 2020

ALL AKTIVITET AVLYST INNTIL VIDERE

Møter og andre aktiviteter vil bli gjenopptatt så snart faren for smitte er over. Send i mellomtiden gjerne bilder, kommentarer, spørsmål, forslag og annet til bent.m.ellingsen@gmail.com - eller benytt foreningens facebookside.
Tyrifjorden våren 2018