tirsdag 12. mars 2013

INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE 19. MARS

Tid: kl. 18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund (ved Haug kirke).

PROGRAM

  • Årsmøtet 2013 (se egen innkalling utsendt tidligere)
  • Siste nytt fra fuglefronten.
  • Medlemmenes kvarter - med egne bilder.
  • Meldinger og eventuelt.
  • Pause - hyggelig samvær med salg av kaffe, brus, kaker og utlodning.
  • Svalbardturen i 2014 – kort orientering av Arild Halvorsen

Kveldens foredrag: Steinar Stueflotten om bruk av Rapportsystemet for fugler. Anders Hals bidrar.

Steinar viser hvilken nytte og glede vi kan ha av www.artsobservasjoner.no , motiverer til å ta det i bruk og viser hvordan man kan komme i gang.

1) Vi ser på hvordan man uten å være registrert som bruker kan søke informasjon om nyttige og interessante fugleobservasjoner, se bilder m.m.
2) Vi lærer hvordan man registrerer seg som bruker, hvordan man legger inn egne observasjoner, finner lokaliteter, oppretter nye lokaliteter osv.
3) Steinar svarer på spørsmål – også fra de som allerede er brukere - og gir hjelp til mer avansert bruk.

Etter denne gjennomgangen vil forhåpentligvis terskelen for å registrere seg som bruker være litt lavere. For alle som ønsker å forberede seg anbefales å sjekke ”Manual” på nettsiden http://artsobservasjoner.no/fugler/        

VEL MØTT!

Hjertelig takk til alle som bidrar til vårt gode miljø med kaker og lotterigevinster!

Har du ny post- eller mailadresse? Forslag til tema for foredrag eller steder for utflukter?
Kontakt sekretær Bent Ellingsen:  be-elli@online.no    
  
Neste møte: 9. april med foredrag om tårnfalk.
Neste feltaktivitet: Ugletur 5. april - avhengig avobservasjon av ugler.