fredag 30. desember 2022

BLI MED PÅ FUGLERACE I VIKEN OG OSLO 1. JANUAR

En passende start på 2023. Arrangementet er et samarbeid mellom BirdLifes fylkesavdelinger i Oslo/ Akershus, Østfold og Buskerud. Se mer: https://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2023-01&category=1&id=1254#e-1254 Lykke til!


Foto: Noah Cole


fredag 16. desember 2022

 


ETTER FEIRINGEN AV JULEN OG NYÅRET MØTES VI 11. JANUAR TIL FOREDRAG OM LIRYPA GJENNOM 150 ÅR AV PROFESSOR OLAV HJELJORD 

onsdag 7. desember 2022

VELKOMMEN TIL ÅPENT MØTE MED DIKT OG FILM AV HARALD MOEN

 Tid: Onsdag 14. desember kl.18.30 - 21.00 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Gratis adgang - åpent for alle.

Møte med foredraget "Fugler langs vann og våtmark" - dikt og film av Harald Moen.

Denne gang får vi besøk av forfatteren Harald Moen, som vil holde et annerledes foredrag enn de fleste av våre foredragsholdere. Gjennom egne dikt og selvprodusert film vil han gi oss en opplevelse som passer godt inn i julemåneden. Harald er mer opptatt av fuglenes levesett og egenart enn av jakten på sjeldenheter. I boka "Det er jo syngetid...." har han laget dikt om mange fuglearter. Mennesket har til alle tider vært fascinert av fuglenes magiske evne til å bevege seg gjennom luften, og mange diktere har gitt uttrykk for beundring og referert til fugler i sine vers og sanger. Nå får vi mulighet til å oppleve Harald Moens bidrag til denne lange tradisjonen. 


Harald Moen på Linnesstranda

Etter foredraget følger pause med salg av kaffe og kaker, og en mulighet til hyggelig samvær med kjente og ukjente. Alle inntekter går til dekning av husleie. Deretter kan deltakere som ønsker det vise egne utvalgte bilder, og berette om sine siste fugleopplevelser. Møtet vil ha et lite anstrøk av julestemning, med pepperkaker og gløgg. Vel møtt!

EN STOR TAKK TIL ALLE SOM BIDRAR MED KAKER OG GEVINSTER TIL LOTTERI