torsdag 30. mars 2017

31 fuglearter og 11 bollespisere på vårfeiring i Bergsvingen søndag 2. april


Sommer i Bergsvingen, slik fuglene ser den fra motsatt side av elva

I flott vær ble det under æresmedlem Magne Sjøbloms ledelse notert 31 arter. Foruten de første linerler og intenst syngende lerker, kan nevnes hønsehauk, spurvehauk, musvåk, måltrost, viper og kortnebbgås. Et høydepunkt ble det også da foreningens andre æresmedlem, Arne Nævra, dukket opp med rosinboller.  Morten Jagdums bilder nedenfor gir inntrykk av høy sol- og trivselsfaktor.

onsdag 15. mars 2017

Nytt styre i NOF Øvre Eiker etter årsmøtet 2017

Leder Audun Jahren og kasserer Terje Bakken ønsket ikke gjenvalg, og ble takket av årsmøtet etter mange års innsats for foreningen. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt, og nye styremedlemmer er Lars Jacobsen og Lars Dolmen. Anne Kvam ble valgt som kompletterende varamedlem. Både det nye styret og personer med andre roller i foreningen framkommer i arkfanen "Verv / kontakt".


torsdag 9. mars 2017

Foredrag om fuglesang 14. mars

Hvordan gjenkjenner du fuglene på sangen? 

"Tonene fra himmelen" -  som fuglene overøser oss med om våren - er en rikdom som gir mange av oss en uendelig glede. Og den koster ikke en krone! Noen tror at kunnskap om hvordan hver enkelt art synger, tar bort noe av skjønnheten i fuglesangen – at fuglesang bare blir ”fag”. Helge Kvam hevder det motsatte: Når du vet mer, så opplever du sterkere!

Foredraget gir nøkler til hvordan du skal lære å kjenne igjen hver enkelt art, og hvordan du kan glede deg videre med egne studier. En av nøklene er å finne et vokabular for å beskrive det man hører, samt huskeregler som hjelper deg til å knytte sammen sangen med riktig art.

Helge Kvam


Helge Kvam er antakelig landets fremste ekspert på fuglesang. Sammen med Jon Lurås står han bak CD-utgivelsene "Sangfugler" og "Fjellets sangfugler" , som presenterte fuglesang på en ny måte. Mange har lært seg å gjenkjenne artenes lyder gjennom platenes pedagogiske genistrek med veksling mellom lydene og en konkret beskrivelse av dem. En effektiv "nøkkel" til et tema mange av oss finner vanskelig og frustrerende i starten.

Nå på salg hos Natur og fritid kr.199
Sted: Haug menighetssenter i Hokksund / Tid: Tirsdag 14. mars kl.19.