onsdag 24. juni 2015

Har du et fint bilde fra sommerens fugleliv?

Vi tar med takk imot gode fuglebilder fra i sommer for visning på foreningens nettside. Det kan være bilder tatt av hvem som helst med motiv fra Øvre Eiker og omkringliggende kommuner, eller andre fuglebilder tatt av foreningens medlemmer på deres sommerturer.

Send bilder til: Bent Ellingsen

tirsdag 9. juni 2015

Nattsangertur med 15 deltakere og moderat utbytte

I sterk vind valgte noen av de 15 deltakerne å observere fra «Plankestabelen» (parkeringsplassen ved Fiskumvannet naturreservat), mens de øvrige besøkte tårnet en times tid. Tårnfarerne studerte ei sothøne på reir gjennom teleskop. De andre fikk med seg ei sørlig gulerle. Litt regn gjorde at flere reiste hjem etter dette. Resten hørte en myrsanger fra motsatt side av veien ved første hus i retning Darbu. En trivelig spasertur til gamlekirken ga lite fugleutbytte, men etter litt leting kunne de - takket være Steinar - glede seg over surrende sang fra nattravn noen kilometer nedeover langs Eikeren. Tilbake ved «Plankestabelen» ble de aller mest utholdende belønnet med herlig sang fra en sivsanger.  Årets tur var ikke preget av et yrende fugleliv, og særlig savnet vi nattergalen. Likevel er hverken sivsanger eller nattravn en hverdagslig sak.  

Sothøne på reir (Foto: Audun Jahren)

Nattsangerlyttere ved "Plankestabelen" (Foto: Morten Jagdum)

torsdag 4. juni 2015

Sesongavslutning med tårnaften og nattsangertur fredag 5. juni

Tradisjonen tro drar vi i begynnelsen av juni ut på lytting etter nattsangere rundt Fiskumvannet og Eikern. Nytt av året er at vi starter med tårnaften kl.18. Bjørn Tore Bollerud er på plass og guider utover kvelden. Nattsangerturen starter kl. 22 fra reservatets parkeringsplass. Turledere er Audun Jahren og Steinar Stueflotten. Kontaktperson er Audun: Tlf. 907 34 525 Vel møtt!

To fine turer og mange nye ansikter på Fuglenes Dag

Fuglenes Dag ble markert med en rusletur langs Fiskumelva, og en tur til tårnet i Fiskumvannet naturreservat. Av de 25 deltakere som møtte fram i godt vær ved Joker på Darbu var det gledelig mange nye bekjentskaper for foreningen. Bjørn Tore Bollerud ledet 20 av de frammøtte på stien langs Fiskumelva, ned til vannet og til kafferast ved kirken på tilbaketur. Det ble fire hyggelige timer med observasjon av bl.a. sivhauk, lerkefalk, rosenfink, gulsanger, vintererle og fossekall. Totalt 21 arter.

Fra starten på Darbu (Foto: Audun Jahren)

Lytting og observering langs elva (Foto: Morten Jagdum)


Trivelig rast ved Fiskum Gamle Kirke (Foto: Morten Jagdum)

Resten av deltakerne dro med Audun Jahren ut til tårnet i Fiskumvannet naturreservat, hvor Steinar Stueflotten tok imot. Han hadde da allerede passert 50 arter. Flere kom til etterhvert, både av fugler og deltakere. Sangsvaneparet var til stede, men ruger nå ikke. Fem kull grågås hadde til sammen 17 unger, og det var stokkender med opptil 12 unger! Av rovfugl ble det sett sivhauk, fiskeørn, vepsevåk, vandrefalk og tårnfalk. Det endte med 55 arter.