lørdag 31. mars 2012

Ringmerking-fargemerking i nedre del av BuskerudSom noen har fått med seg ble det vinteren 2010/2011 startet med fargemerking av svaner i nedre del av Buskerud, dette er noe som har pågått i flere år andre steder i landet og også i flere andre land, grunnen til at det ikke har vært gjort i Buskerud før er vel rett og slett fordi det ikke har vært noen som har villet ta det på seg, det krever mye tid og en del resurser, så det er ikke bare og sette i gang.
Hittil har det blitt satt fargering på godt over 100 knoppsvaner i Buskerud, det er en stor prosent andel av det totale tallet fargemerkede svaner generelt i Norge, vi har også fått en god del tilbake på disse, men jeg tror nok det kunne blitt mer om folk hadde blitt mer oppmerksom på at dette faktisk blir gjort og hvor man kan rapportere inn dette, det er svært enkelt og lese av ringene og det er enkelt og rapportere dette inn. Ringnummeret på fargeringen hos svane er en hvit bokstav og to hvite tall f.eks B12 eller A30, når man rapporterer inn ringer man har sett får man historikk på fuglen der og da, det er kjempe gøy.

Det er også andre fuglearter man kan holde ekstra øye med når det kommer til fargemerking. Det er arter som; sangsvane, gråmåke, svartbak, sildemåke, hettemåke, fiskemåke, vipe, storskarv, hvitkinngås, grågås (halsring).

Om man oppdager en fargering er det viktig og notere eller ta bilde av ringnummeret på fargeringen, da kan man rapportere det inn og få hele historikken til fuglen, dette gjøres via www.ringmerking.no/cr om man ikke føler seg trygg på og rapportere inn selv kan du bare sende en e-post til mikalsen3@hotmail.com så skal jeg gjøre dette og komme med tilbakemelding. Håper alle holder øynene åpne for fargeringer i fremtiden!

tirsdag 13. mars 2012

Program for 1. halvår 2012


02.01.Møte med Arild Halvorsen, Bjørn Nysveen og Ragnar Otto Eriksen.
13.02.Møte med Arne Nævra.
13.02.Årsmøtet 2012.
05.03.Møte med Jørn Hurum
01.04.Den aller første Bergsvingfestivalen. Direktør: Magne Sjøblom.
14.04.Tårndag Fiskumvannet kl.10. Turleder: Bjrøn Tore Bollerud.
16.04.Møte med medlemmenes egne bilder.
21.04.Åpen Dag med ringmerking på Hals gård med Anders Hals.
28.04.Tårndag Fiskumvannet kl.10. Turleder: Bjørn Tore Bollerud.
29.04.Hakkespett- og vårsangtur til Svartskurden med Feltutvalget.
06.05."Fugler i Sentrum": Vandring i Kongsberg med Frank T. Brandbu.
07.05.Møte med Staffan Müller om forvaltning av våtmarker.
03.06.Fuglenes Dag: Dagstur til Mastebogen med Feltutvalget.
03.06.Fuglenes Dag: Tårndag Fiskumvannet kl.08 med B.T.Bollerud.
08.06.Nattsangertur. Start fra Fiskumsletta kl.22. Turleder Anders Hals
12.06.Kveldstur på Klunderud med Feltutvalget.