onsdag 29. mai 2024

TJUVØYA MED 40 FUGLEARTER OG MILLIONER AV MYGG LØRDAG 1. JUNI

Sted: Nedre Sandøra (Tjuvøya) ved Loesmoen / Tid: Kl.10-14

Som i fjor slo vi oss denne dagen sammen med Eiker soppforening, og Buskerud Botaniske Forening var også med. Som forventet var det for oss i BirdLife mye å lære om sopp og andre vekster. Arrangementet inngikk i Sabimas årlige "Den store artsjakten": https://www.sabima.no/kartlegging/artsjakten/ 10 deltakere møtte opp.

Det var litt overraskende med så intens fuglesang på den lille, fuktige øya såpass langt på dag. BirdLifes turleder Andreas Hessvik-Trøite registrerte 40 fuglearter. Ingen sjeldenheter, men de som var der gjorde mye ut av seg. Og de hadde et enormt utvalg mygg til rådighet. 

Adkomst via fotbad

Takk til turlederne, og ikke minst til ekspertene som under vår langsomme spasertur fant og identifiserte et høyt antall arter, hvorav mange vi andre aldri hadde hørt om.  

Ekspertene lot seg ikke påvirke av hverken 29 varmegrader eller myggsvermene


 


lørdag 25. mai 2024

HELDAGS TUR TIL NESFJELL / MASTEBOGEN 2. JUNI

SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE


Nesfjell / Mastebogen er et område rikt på skog og vann oppe i åsene mellom Eikeren og Lågendalen. Frammøte ved parkeringa på Sundhaugen kl. 08:00. Samkjøring på Råenseterveien – bompenger VIPPS kr 50 – til Trolldalen. Vandring til Nesfjell t/r - eller videre til Tvillingvannet, og tilbake via Moltedalen. Tema vil være fugl, botanikk, skog m.m. Ta med mat for to raster. Noe vandring skauleis. Obs: Værforbehold ved mye regn. Påmelding/info, Per Øystein, mob 948 86 503. Vel møtt til en lærerik og trivelig tur!

torsdag 23. mai 2024

LOKALITETSKONKURRANSE PÅ FUGLENES DAG - SØNDAG 26. MAI


Fra Fiskumvannet. F.v. Lars H. Dolmen, Jon Ludvig Hals, Steinar Stueflotten (foto: Morten Jagdum) 

Resultater fra lokalitetskonkurransen på Fuglenes dag søndag 26. mai 2024: I år deltok 4 tårn bemannet med totalt 15 personer. I tillegg til de tradisjonelle tårnene på Linnesstranda i Lier og Fiskumvannet i Øvre Eiker, deltok også de to nye tårnene i Tyrifjorden, Ringerike og Øyenlågen i Kongsberg. Fiskumvannet med 72 arter ble en klar vinner, mens mellom de tre andre tårnene ble det mer jevnt med fra 52 til 58 arter. 

På Øyenlågen deltok 2 personer i løpet av dagen, på Linnesstranda og Tyrifjorden 3 personer og på Fiskumvannet 7 personer.  Pga. en tidlig og god start passerte Fiskumvannet 60 arter allerede i 10-tiden og endte til slutt opp på hele 72 arter, to arter bak fjorårets resultat. De andre fugletårnene endt på henholdsvis 58 arter i Øyenlågen, 54 arter i Tyrifjorden og 52 arter på Linnesstranda. Arter verdt å nevne på Fiskumvannet: hvitkinngås, skjeand, taffeland, smålom, fiskeørn, sivhauk, lerkefalk, myrsanger og rosenfink, på Øyenlågen: orrfugl, nattravn, lerkefalk, vandrefalk og rosenfink, i Tyrifjorden: skjeand, kvinand x lappfiskand, skogdue og vepsevåk, og på Linnesstranda: sangsvane, gravand, dverglo, fiskeørn, myrsanger og nattergal. Totalt ble det på de fire lokalitetene observert til sammen 104 arter (inklusiv hybriden), seks arter mer enn i fjor, noe som må sies å være et meget godt resultat. (Kilde: BirdLife Buskerud)

torsdag 16. mai 2024

49 ARTER REGISTRERT UNDER TÅRNDAG VED FISKUMVANNET LØRDAG 18. MAI

SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOKSIDE 

Sørlig gulerle har blågrått hode og hvit øyenbrynstripe
DAMVANDRING PÅ KLUNDERUD 15. MAI


Per Ø. Klunderud ønsket igjen medlemmer i BirdLife, Naturvernforbundet og andre interesserte velkommen til sin flotte eiendom i lia sør for Fiskumvannet. De 21 deltakerne fikk underveis se to mindre dammer, som vi ikke opplevde på turen 1. juni 2022. Begge drenerer fuktige områder, fungerer som fordrøyningsdammer under regnfulle perioder og gir leveområder for mange arter insekter og andre dyr.  Underveis nedover de bratte bakkene i sommerværet ble det mange stopp, mens verten delte litt av sine store innsikter om kulturlandskapet. Blant annet om styvingstradisjoner, sykdommer på alm og ask og om hvordan han har utviklet eiendommen til å inneholde stadig mer biologisk mangfold. Et mål for vandringen var den store dammen som ble etablert for to år siden. Nå er den et rikt tilgrodd paradis under enorme popler plantet av en tidligere generasjon. Hele tiden ble det selvsagt lyttet og speidet etter fugler. Det endte med totalt 13 velkjente arter. 

I tillegg til å takke Per Ø. Klunderud, fortjener også flere særdeles kunnskapsrike deltakere takk for sin formidling av kunnskaper om både fugler, insekter og planter. Vi håper det blir anledning til flere besøk på Klunderud. 

fredag 10. mai 2024

DAMVANDRING PÅ KLUNDERUD ONSDAG 15. MAI

 

Damvandring 1. juni 2022

BirdLife Øvre Eiker og Naturvernforbundet i Øvre Eiker inviterer til vandring fra Klunderud, Åssideveien 525, Fiskum kl.17:30 – 20:00.  Frammøte fra 17:00.

I august 2020 ble det gravd ut en ny dam nær Delerelva. Formålet var å tilrettelegge for biologisk mangfold på en uforstyrra lokalitet. Vi vandrer gjennom edelløvskog, over beitemarker og hogstfelt og tar diskusjoner på skjøtsel og andre forhold underveis. I fugleveien kan vi håpe at flere av de varmekjære artene har ankommet. Gangavstand ca. 1,5 km. i til dels bratt og ulendt terreng. Turleder er Per Ø. Klunderud (mob. 948 86 503), som også tar med håv og isboks for noen sveip i dammen. Forrige besøk for foreningen var 1. juni 2022. Ta gjerne med kaffe for en rast. Vel møtt!

Før gravingen april 2022

Etter gravingen


Fra vandringen 1. juni 2022

Juni 2023
torsdag 9. mai 2024

HISTORIENS FØRSTE TÅRNDAG I NYTT TÅRN VED ØYENLÅGEN FEIRET AV 13 DELTAKERE

 SE VÅRE FACEBOOK-SIDER FOR REFERAT

Foto: Lars H. Dolmen

BLÅSTRUPE, DVERGSPETT OG MATENDE FOSSEKALL VED MILETJERN PÅ FRIGJØRINGSDAGEN

Fossekallens levering av mat til reiret studeres fra god avstand

Under kyndig ledelse av Arne Nævra ble det mange fine opplevelser for 13 deltakere under en makelig rusletur 8. mai. På selve tjernet har det stilnet etter vårens hektiske trekkbesøk, og sangsvanene har beseiret knoppsvanene i striden om årets hekkeplass. Over vannet svermet låvesvaler og sandsvaler på insektjakt, akkompagnert av intens sang av sangere og andre småfugler fra skogen bak utsiktsplassen. På stien langs Hagatjernsbekken dukket kveldens mest uventede kandidat opp; ei diskret og taus blåstrupe blant røtter og stokker i vannkanten. Rett etter fikk en stålorm av solid størrelse hjelp til å komme unna sykkelhjul og joggere. 

Foto: Arne Nævra

Et nytt høydepunkt ble fossekallen, som gikk i rute med to faste sitteplasser før den smatt inn til reiret bak fossefallet. Seinere klarte en skarpøyd deltaker å finne dvergspetten som trommet høyt oppe i trærne ovenfor bekken. I alt ble 30 arter notert. 

Takk til den godt forberedte turleder Arne Nævra, som kjente området godt fra den gang det var søppel fra hele Eiker ned til vannkanten. Han laget også en film fra tjernet på 1980-tallet.  Da var det hettemåkekoloni her, og flere hekkende sothøner og toppender. Nå er det ikke lenger søppel å se. Alt er fylt over av store jordmasser, og det er opparbeidet en fin gangsti fra Eplehagen barnehage til vestsida av tjernet og videre oppover langs Hagatjernsbekken som munner ut i tjernet.


En stålorm stjal oppmerksomheten fra fuglene

Foreberedelse til overlevering i fossen (foto: Arne Nævra)

Seierherrene fra Miletjern (foto: Arne Nævra)


onsdag 8. mai 2024

FØRSTE TÅRNKVELD VED ØYENLÅGEN TORSDAG 9. MAI

Det nye fugletårnet med utsikt til Numedalslågens kroksjø Øyenlågen blir viktig for observasjon, registrering og opplevelse av fuglelivet i dette fine området. Takket være ei iherdig arbeidsgruppe, en velvillig grunneier og sponsorer står tårnet nå ferdig.  Offisiell åpning avventer opparbeidelse og godkjenning av ny parkeringsplass. Dagens parkering er såpass begrenset at deltakere som vil være med fra start oppfordres til samkjøring fra Sandsvær barnehage ved avkjøringa fra fv 40. Her er det god plass. Avkjøringa fra fylkesvei 40 inn Hvamsida til tårnet er skiltet "Bjerknes". Frammøte ved barnehagen kl.17.15. Tårnkveld 17.30 - 20.00. Tårnvert: Bjørn Roar Skullestad. Vel møtt!
søndag 5. mai 2024

RUSLETUR VED MILETJERN MED ARNE NÆVRA ONSDAG 8. MAI

Alle er velkommen til en lett rusletur under fuglekyndig ledelse. Parkering ved Eplehagen barnehage. Varighet 17.30 - 20.00.

Foto: Drammens Tidende

Miletjern i Mjøndalen var det mest fuglerike området Drammen ble tilført da kommunen ble slått sammen med Nedre Eiker i 2020.  Skogen rundt vannet har dessverre skrumpet de seinere år. Behovet for vern av et av de aller viktigste naturområder i Drammen er stort. Tjernet får vann fra Hagatjernsbekken, hvor både fossekall og vintererle har hekket. Naturen langs bekken og rundt tjernet er rikt på insekter og småfugler, og mange rastende og hekkende vannfugler benytter  det grunne tjernet. Nylig kjempet sangsvaner mot knoppsvaner om hekkeplassen, og kanskje får vi se hvem som gikk av med seieren. Vi følger en lettgått spasersti, som brukes mye av mjøndølingene, og får god oversikt over vannet og bekken oppover til den friske fossen ovenfor Orkidehøgda industri- og handelsområde. Vel møtt!

God oversikt


Fin og bred spaservei


Fossen ved Sagaroalørdag 4. mai 2024

TÅRNKVELDER VED FISKUMVANNET 6. OG 7. MAI

SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOK-SIDEVi ønsker både medlemmer og alle andre fuglevenner velkommen til fugletårnet i Fiskumvannet naturreservat mandag 6. og tirsdag 7. mai. Begge dager kl.17.30 - 20.00. Våre tradisjonsrike tårndager avvikles på morgenen og formiddagen i helgene, men denne gang blir det samling på hverdager - etter normal arbeids- og skoletid. Fuglelivet oppleves  mest intenst om morgenen, men tar seg også gjerne opp igjen mot kvelden. Som vanlig satser vi på felles opplevelser og mulighet for læring i et uformelt og trivelig miljø. Parkering ved jernbanebrua på Fiskumsletta.  Tårnverter de to dagene er  henholdsvis Andreas Hessvik-Trøite og Aleksander Solberg. Vel møtt!

En egretthegre har holdt til ved Fiskumvannet de siste dagene Det går plankebane nesten hele veien til tårnettorsdag 2. mai 2024

VELKOMMEN TIL TÅRNDAG 5. MAI KL.06 - 12

12 DELTAKERE SÅ 54 FUGLEARTER, MED EGRETTHEGRE OG HAVØRN SOM HØYDEPUNKTER. SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE


BirdLife Øvre Eiker og omegn lokallag inviterer til tårndag ved Fiskumvannet søndag 5. mai kl 0600-1200.


Merk tidspunktet:  Denne gang starter vi altså kl 0600! Fuglelivet er på sitt mest aktive om morgenen, og vi må starte ekstra tidlig for å få med oss dette. Turleder er Aleksander Solberg. Han går fra parkeringen kl 06, og bemanner tårnet fram til kl 12. Det er også helt greit å komme seinere. Vel møtt!

Alle fugleinteresserte er velkomne til tårndag for å observere områdets fugleliv sammen med likesinnede. Tårnet bemannes av foreningens medlemmer, som betyr at dette er en utmerket anledning til å spørre og lære om fugler og identifisering,

Ved nedbør står vi tørt i mellometasjen i tårnet, og ved oppholdsvær står vi på toppen med full utsikt i alle retninger.

Parkering nær jernbanebrua på Fiskumsletta (Fv73),  ved informasjonstavla for Fiskumvannet Naturreservat. Stien ut til tårnet er stedvis gjørmete, og kan være oversvømt, Fjellsko eller støvler anbefales ved våte forhold. Det er svært enkelt å finne veien ut til tårnet fra parkeringen. Til informasjon beiter storfe i reservatet fra ca 1. juni til medio oktober.

Alle interesserte er hjertelig velkomne på våre arrangementer. Ta med kikkert og gjerne litt å spise og drikke, og delta så lenge du ønsker. Vel møtt!