onsdag 7. november 2012

Diverse er oppdatert i "Arkivet" 07.11.12:

Diverse er i kveld blitt oppdatert i arkivet, nå ligger det nye møtereferat, møteinnkalling, styremøtereferat og Fugler i Øvre Eiker 2011.

Det er hyggelig med litt og lese på nå når vinteren står for tur.