tirsdag 30. august 2022

TÅRNDAG MED 44 ARTER OG 11 OBSERVATØRER

Høstens første tårndag ble gjennomført søndag 28.august, litt høstkjølig fra morgenen, men etterhvert kom sola fram og varmet godt.

Aleksander Solberg noterer hvert vingeslag

Bjørn Tore Bollerud foredrar om fuglelyder 

Totalt var 11 personer innom innenfor arrangementets tidsramme og 44 fuglearter ble observert fra tårnet. I løpet av dagen ble 58 arter registrert i Artsobservasjoner.no. Herav 6 rovfuglarter og 6 vadere.
Arter verdt å nevne er lerkefalk, vandrefalk, brushane og myrsnipe, samt en 1k sivhauk som satte seg ytterst på sommerens nyskapte mudderbanke som forøvrig er et resultat av usedvanlig lav vannstand.
Vår rutinerte tårnvert Bjørn Tore Bollerud bidro med flott kunnskap om fugl og et variert utvalg øvrige temaer.
En senhøstlibelle var veldig glad i tårnverten denne dagen og tilbragte flere minutter på hans skulder av gangen.
Bli gjerne med på neste tårndag 10 september klokken 0930-1400.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar