fredag 19. november 2021

FUGLEINFLUENSA PÅ ØSTLANDET: MELD FRA OM DØDE FUGLER

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om fortsatt å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråkefugler)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Det er viktig at du kan oppgi så nøyaktig som mulig hvor fuglen er funnet og hvor den kan hentes når du melder ifra til Mattilsynet. Oppgi adresse og helst også kartreferanse som du kan finne i kartfunksjonen på mobiltelefonen.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak, bør du kontakte det lokale Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00. Mattilsynet vil vurdere om fuglene skal undersøkes for smitte, men det er uansett viktig at du varsler oss. Dersom du ikke har fått beskjed om at Mattilsynet ønsker å ta prøver innen 2 arbeidsdager etter at du meldte fra, trenger du ikke å ta vare på fuglen lenger.

Av hensyn til generell smittefare bør du unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og / eller døde fugler. Bruk derfor hansker og legg fuglen i en plastpose. Vask hendene godt etterpå.


lørdag 13. november 2021

VELKOMMEN TIL MØTE 8. DESEMBER MED FOREDRAG AV TOM SCHANDY

Tid: 8. desember 2021 kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund.

Alle ønskes velkommen. Gratis adgang.Naturfotografen og forfatteren Tom Schandy var på besøk hos oss høsten 2017. Da hadde han med seg boka "Norske fugler". Nå har gitt ut i ny bok: "Fuglenes fantastiske verden". Denne gang har han vært alene om både tekst og bilder. Boka som forteller om fuglenes liv – om fugler ved verdens ende, om matvaner, om kurtisering, leik og hekking, samt fom ugletrekk og trusselen mot fuglene. En altomfattende bok fullspekket med fakta om fuglenes liv. Bildene er hentet fra alle verdens hjørner . Ei praktbok som tilbys signert under møtet. I foredraget vil Schandy fortelle mye spennende om fuglenes liv. Dette er et foredrag som passer til hele familien – lett og ledig med mange, små historier.


 


Tom Schandy er født i Drammen i 1962. Han ble som ung entusiast medlem i vår forening, og har jobbet hele livet med naturformidling. Siden 2000 på fulltid, etter ti år på halvtid som rådgiver i WWF Verdens Naturfond. I tillegg til rundt 40 bøker, har han skrevet hundrevis av artikler om natur, dyreliv og friluftsliv og holdt et stort antall foredrag i inn- og utland. Bildene hans har vunnet store internasjonale forokonkurranser, blant annet Wildlife Photographer of the Year. Han er også redaktør av magasinet Natur&Foto, og leder fototurer og workshops for naturfotografer. Han har alltid vært opptatt av naturvern og skriver gjerne kronikker i aviser om ulike problemstillinger.


Etter foredraget følger pause med salg av kaffe og kaker, deltakernes siste fugleobservasjoner og annet som ønskes tatt opp. Møtet avsluttes rundt kl.21. Vel møtt!

onsdag 3. november 2021

GJERMUND ANDERSEN HOLDT FOREDRAG OM MER NATUR- OG FUGLEVENNLIG SKOGSDRIFT

 Tid: Onsdag 10. november kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund

Gjermund Andersen er kjent som en av Norges fremste forkjempere for vern og naturvennlig drift av skog. Han har deltatt i mange tøffe kamper om ulike skogsområder, med Trillemarka som det aller største. Som skogtekniker med praktiske erfaringer har han dyp innsikt i skog og skogsdrift. Nylig ga han ut boka «Nytt skogbruk!», som har vakt stor oppmerksom med sine konkrete forslag til hvordan vi kan snu trenden med store flathugster. Han fortalte om  dagens skogbruk, og alternativene til dette. For fuglelivet er menneskets bruk av naturen selvsagt av avgjørende betydning.  Andersen mener plukkhogst både gir like mye tømmer som flatehogstene, mer inntekt til skogeieren, mer stabile skoger, bedre virkeskvalitet og er vesentlig bedre for naturmangfold, klima og naturopplevelse.  Og ikke minst er det en stor fordel for fuglene.30 personer deltok på møtet.

torsdag 7. oktober 2021

FØRSTE MØTE SIDEN MARS 2020 BLE AVHOLDT ONSDAG 13. OKTOBER


Foreningens første møte siden mars 2020 startet med Årsmøtet 2021. Se arkfanen "Referater".

Etter årsmøtet fikk vi kveldens foredrag:  "En fugletur i koronaens tid - Valdres, Runde og Fokstumyra" av Kjell Arild Dokka og Bjørn Tore Bollerud. Turen var en markering av vår mangeårige tillitsvalgte Bjørn Tores passering av 50 år i høst. De to er begge kjent som særdeles ordføre, og Kjell Arilds bilder sto i stil med samme høye kvalitet. Foredraget var lærerikt og underholdende, med en kombinasjon av fine turopplevelser og orientering om de kjente fuglelokalitetenes status og utvikling i seinere år. Sistnevnte ikke alltid like muntert. Et tragisk innslag underveis denne kvelden var nyheten om massedrap på Kongsberg, som gjorde at deltakere med tilhørighet der hadde behov for å sjekke med sine familer og andre. Antall deltakere: 20. Møtet ble avsluttet kl.21.00. 

onsdag 25. august 2021

TÅRNDAGER 4. OG 18. SEPTEMBER

 I håp om at smittesituasjonen vil tillate det, er foreningens tradisjonelle tårndager i Fiskumvannet naturreservat tilbake i programmet for lørdagene 4. og 18. september. Varighet kl.9.30 - 14. I henhold til nasjonale regler om 1 meters avstand, er max antall deltakere satt til 8 i øvre etasje og 4 i mellometasjen. Ved overtallig frammøte vil deltakere tas med utfra ankomstrekkefølge på P-plassen. Uforutsette situasjoner må takles dersom de oppstår, med tårnverten som hovedansvarlig for å anvise løsninger. Alle ønskes velkommen til tårndager, som tross litt uvanlige forutsetninger bør kunne bli både opplevelsesrike og trivelige. 

Tårnvert: Lars Herstad Dolmen mob.418 84 419. Mail: lars.dolmen@hotmail.com

Omtale og bilder fra tårndagene finnes på vår Facebook-side: https://www.facebook.com/NofOvreEiker/Fra tårndag uten avstandskrav høsten 2015

mandag 22. mars 2021

FORAN ÅRSMØTET 13. OKTOBER: ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2020 - BUDSJETT FOR 2021

Årsmøtet 2021 skulle vært avviklet i vår, men ble utsatt p.g.a. smittesituasjonen. Ny dato blir 13. oktober,  i håp om at det da kan gjennomføres lovlig og forsvarlig. Årsberetning for fjoråret finnes under arkfanen "Årsberetninger". Nedenfor er gjengitt revisorgodkjent regnskap for året som gikk, og budsjett for inneværende år.  Alle dokumentene vil bli behandlet av årsmøtet. 


NOF Eiker

Budsjett 2021

Inntekt

Utgift

Kasse

7466

Bank

120133

 

 

Kontingent

16250

Kontor

Frimerker, rekvisita

1500

Møter

Kaker, kaffe, loddsalg

9000

Innkjøp kaker, kaffe, gevinster, honorar

3000

Foredrag

4000

Husleie

5000

Fugletårnet

1500

Innkjøp av ny pc

10000

Diverse

inkl. utsending av 10-årshefte

8000

 

 

 

25250

 

33000


 

fredag 12. mars 2021

FUGLEINFLUENSA I VIKEN - MELD FRA OM DØDE FUGLER

 

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak bør det lokale Mattilsynet kontaktes på tlf. 22 40 00 00.

Av hensyn til generell smittefare skal man unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller døde fugler.