fredag 13. januar 2023

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM "FJELLETS NATTERGAL" - DEN VAKRE BLÅSTRUPA

Tid: Onsdag 8. februar kl.18.30 - 21.00 / Sted: Haug menighetssenter, Prof. Hans Strøns vei 10, 3300 Hokksund, Møtet er åpent for alle. Gratis adgang. 

Kveldens foredrag: "SJARM, SJALUSI OG SJEKKETRIKS - ET INNBLIKK I BLÅSTUPAS FAMILIELIV"  av professor Jan Terje Lifjeld

Foredraget gir et populærvitenskapelig sammendrag av 30 års forskning på blåstupas adferd i hekketiden. Forskningen er hovedsaklig utført av ansatte og studenter ved Naturhistorisk museums feltstasjon ved Øvre Heimdalsvann i Øystre Slidre, Studiene har vært spesielt opptatt av hannens flotte fjærdrakt og dens tiltrekningskraft på det motsatte kjønn, og hvorfor så mange ungekull har blandet farskap. Forskningen har gitt flere spennende og overraskende svar.

Foto: Frode Falkenberg

Jan Terje Lifjeld er professor i ornitologi ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Her driver han forskning på fuglenes evolusjonsbiologi, spesielt reproduksjonsbiologi, sammen med ansatte og studenter i forskningsgruppen SERG (Sex and Evolution Research Group). Han har skrevet mer enn 200 vitenskapelige artikler innen fagområdet evolusjonær kjønnsforskning. Han er også ansvarlig for museets samlinger av fugl.

Etter foredraget følger pause med salg av kaffe, kaker og mulighet for en hyggelig prat med kjente og ukjente fugleinteresserte. Møtet avsluttes med deltakernes siste fugleopplevelser, observasjoner og eventuelle bilder. Vel møtt til en hyggelig og lærerik kveld.

TAKK TIL ALLE SOM HAR MED KAKE OG LOTTERIGEVINSTER TIL DEKNING AV HUSLEIE

onsdag 4. januar 2023

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM HØYAKTUELL FORSKNING PÅ RYPE

Tid: Onsdag 11. januar kl.18.30 - 21.00 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund
Gratis adgang - Alle er velkomne

 
KVELDENS FOREDRAG:  "LIRYPA GJENNOM 150 ÅR - ER ENDRINGER I FJELLETS ØKOSYSTEM PÅ GANG?" AV OLAV HJELJORD

Det store spørsmålet: Hvor ble det av rypene?

Som viltbiolog har professor emeritus Olav Hjeljord hatt ansvaret for faget viltforvaltning ved Universitetet for miljø og biovitenskap. Han har arbeidet med hønsefugl i en årrekke, delvis i Norge og delvis i russiske naturreservater. Spesielt har rypene stått sentralt i hans interessefelt. Som kjent har bestanden av ryper gått kraftig tilbake de senere årene. Røster har hevet seg for å frede fuglen, og den har vært inne på rødlista over sårbare arter i norsk fauna. Samtidig vet vi at rypene svinger mye fra en tidsperiode til en annen, og spørsmålet er derfor om vi bare er inne i en naturlig, forbigående bestandsnedgang, eller om vi ser en langsiktig nedadgående trend. For å si noe mer presist om dette har Hjeljord satt sammen en bestandskurve for rype over nær 150 år fra siste halvdel av 1800 tallet til i dag. Spørsmål han vil ta opp er bla. hvilken rolle klimaendring, øket rovdyrpress og jakt har hatt forbestandsutviklingen. Dette er tema som Hjeljord og medarbeidere nylig har publisert internasjonalt. Vi får her anledning til å høre de aller siste resultater fra forskningen på rype.

Fra rypejakt i Troms 1966 (foto: O. Hjeljord)

Etter foredraget blir det pause med salg av kaker og kaffe, og mulighet for en prat med kjente og ukjente fugleinteresserte. Møtet avsluttes med deltakernes siste bilder og observasjoner av fuglelivet.

EN STOR TAKK TIL ALLE SOM HAR MED KAKER OG GEVINSTER TIL LOTTERI FOR DEKNING AV HUSLEIE. VEL MØTT!

fredag 30. desember 2022

BLI MED PÅ FUGLERACE I VIKEN OG OSLO 1. JANUAR

En passende start på 2023. Arrangementet er et samarbeid mellom BirdLifes fylkesavdelinger i Oslo/ Akershus, Østfold og Buskerud. Se mer: https://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2023-01&category=1&id=1254#e-1254 Lykke til!


Foto: Noah Cole


fredag 16. desember 2022

 


ETTER FEIRINGEN AV JULEN OG NYÅRET MØTES VI 11. JANUAR TIL FOREDRAG OM LIRYPA GJENNOM 150 ÅR AV PROFESSOR OLAV HJELJORD 

onsdag 7. desember 2022

VELKOMMEN TIL ÅPENT MØTE MED DIKT OG FILM AV HARALD MOEN

 Tid: Onsdag 14. desember kl.18.30 - 21.00 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Gratis adgang - åpent for alle.

Møte med foredraget "Fugler langs vann og våtmark" - dikt og film av Harald Moen.

Denne gang får vi besøk av forfatteren Harald Moen, som vil holde et annerledes foredrag enn de fleste av våre foredragsholdere. Gjennom egne dikt og selvprodusert film vil han gi oss en opplevelse som passer godt inn i julemåneden. Harald er mer opptatt av fuglenes levesett og egenart enn av jakten på sjeldenheter. I boka "Det er jo syngetid...." har han laget dikt om mange fuglearter. Mennesket har til alle tider vært fascinert av fuglenes magiske evne til å bevege seg gjennom luften, og mange diktere har gitt uttrykk for beundring og referert til fugler i sine vers og sanger. Nå får vi mulighet til å oppleve Harald Moens bidrag til denne lange tradisjonen. 


Harald Moen på Linnesstranda

Etter foredraget følger pause med salg av kaffe og kaker, og en mulighet til hyggelig samvær med kjente og ukjente. Alle inntekter går til dekning av husleie. Deretter kan deltakere som ønsker det vise egne utvalgte bilder, og berette om sine siste fugleopplevelser. Møtet vil ha et lite anstrøk av julestemning, med pepperkaker og gløgg. Vel møtt!

EN STOR TAKK TIL ALLE SOM BIDRAR MED KAKER OG GEVINSTER TIL LOTTERI

torsdag 3. november 2022

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM GODE SVENSKE FUGLELOKALITETER

Tid: Onsdag 9. november KL.18.30 - 21.00 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Åpent for alle med interesse for fugler og natur.  Gratis adgang.


I oktober i fjor fikk vi bli med kameratene Kjell Arild Dokka og Bjørn Tore Bollerud på "Fugletur i koronaens tid". De holdt et lærerikt og særdeles underholdende foredrag om en rundtur til lokaliteter på Vestlandet, i Valdres og på Dovre - illustrert med flotte bilder. Denne gang forteller de om en tur til "Fuglelokaliteter i Västra Götaland". Her var de innom 6 steder, som alle er innen rimelig avstand for de fleste av oss. Gode tips til neste års utflukter. .   

Glente (Foto: Kjell Arild Dokka)

Etter foredraget følger pause med mulighet for kjøp av kaffe og kaker, lotteri og en prat med kjente eller ukjente med felles fugleinteresse. I henhold til tradisjonen avsluttes møtet med deltakernes egne bilder og observasjoner.  Vel møtt!

TAKK TIL ALLE SOM BIDRAR MED KAKER OG GEVINSTER TIL LOTTERIET.  ALLE INNTEKTER GÅR TIL DEKNING AV HUSLEIE. 


 


torsdag 13. oktober 2022

BEITEDYRA HAR FORLATT FISKUMVANNET NATURRESERVAT

For alle som ikke trives i reservatet omgitt av langhornede høylandsfe, er det en god nyhet at beitesesongen nå er over. Dermed er reservatet og tårnet ved utløpet av Dørja tilgjengelig for de fleste. .