fredag 15. juli 2022

ÅRSRAPPORT FOR FUGLEÅRET 2021 I ØVRE EIKER

Bergsvingen er et fint og lett tilgjengelig utsiktspunkt for fugleobservasjoner

Feltutvalget i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag har gitt ut en ny årsrapport med beskrivelse av fugleåret 2021. Rapporten gir en oversikt over årets fugleobservasjoner i kommunen og sammenligner disse med tidligere år i perioden 2009 til 2020. Som vanlig har Steinar Stueflotten og Anders Hals laget en systematisk, pedagogisk og lettlest framstilling. Rapporten er i PDF-format og kan leses på lenken nedenfor. God fornøyelse, og fortsatt god sommer!

https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/buskerud/nyheter/?id=3061&fbclid=IwAR32hKEuhH8f1ul8wS11MEjFZwUnhzX_FDpVUVJBYMl1UVlVSm8F2uZdB9g

mandag 27. juni 2022

GOD SOMMER !

BirdLifes lokkallag for Øvre Eiker og omegn ønsker god sommer og velkommen til høstens arrangement. Programmet oppdateres fortløpende i arkfanen "Program" ovenfor. Forslag eller ønsker om tema til foredrag, utflukter og andre aktiviteter mottas med takk til bent.m.ellingsen@gmail.com.

Velkommen til foredrag om Årets Fugl rødstilk 14. september. 
Foto: Eli Bondlid onsdag 15. juni 2022

INVITASJON TIL OMSØKT NYTT NATURRESERVAT I ØVRE EIKER FREDAG 17. JUNI

Frammøte Sundhaugen kl.10. Varighet til kl.17. 

Tre grunneiere har tilbudt frivillig vern av et skogsområde på kalkrik grunn sør for Sundhaugen. Buskerud Botaniske Forening skal kartlegge plantelivet i det omsøkte reservatet "Klippa", og medlemmer av BirdLife Øvre Eiker kan bli med på turen. Etter frammøte på Sundhaugen nås målområdet i biler via Hakavikveien og Råenseterveien, som tar av oppover åsen fra Hakadalsveien. Det blir en tur i spennende terreng med kunnskaprike botanikere, og kan hende interessante fugleobservasjoner. Ta med mat og drikke. Kjentmann og turleder er Per Ø. Klunderud. 


Les invitasjon her: https://buskerud.botaniskforening.no/kalender/kartlegging-av-edellovskog-ved-fiskumvannet-ovre-eiker/

Fagrapport fra området finnes her: https://www.statsforvalteren.no/contentassets/16372acf92224e7b84665c92f33253c8/klippa-ovreeiker-fv-2021-naturfaglig-rapport.pdf
 

mandag 13. juni 2022

ÅRETS NATTSANGERTUR 11. JUNI: MYE SANG, LITE MYGG OG UTEN REGN

Etter tunge regnbyger rett før, startet turen fra P-plassen i nordre ende av Fiskumsletta. Her fordelte 12 deltakere seg i biler. Stoppesteder langs ruta var busslomma rett før jernbanebrua, Fiskumvannet naturreservat, Rudstøa, gamle Fiskum kirke, Råen og Tørrbekk ved Eikeren. Bortsett fra fraværet av nattergal, ble mange arter hørt og sett. Rørsangere og myrsangere sang flere steder. Prisen for størst virtuositet gikk til en av de to myrsangerne ved Råen. Ved Tørrbekk ble det takket være gode lykter mulig med en avstikker opp ei uveisom li, hvor nattravn surret et stykke borte. Tilbake på hovedveien fikk vi oppleve ei kattugle i pendelfart mellom et åpenbart muserikt område oppe i åsen og reiret med unge i ei tett gran ved veien.  Også mer dagaktive fugler viste seg seg underveis, blant annet hagesanger, munk, stær, troster og en elegant lerkefalk. Etter at gruppen tok avskjed ble vaktel registrert flere steder. Den største sjeldenheten ble oppdaget da Steinar Stueflotten og Jon Ludvig Hals fra hver sin side av Vestfosselva samtidig fikk mistanke om en busksanger i elveskogen nedenfor Bergsvingen. Nærmere sjekk bekreftet mistanken. En stor takk til Jon Ludvig for glimrende turledelse! mandag 6. juni 2022

ÅRETS NATTSANGERTUR LØRDAG 11. JUNI FRA KL.22

Tradisjonen tro tar vi en nattlig runde nå som alle sommergjester endelig har ankommet fra de sørlige breddegrader. En del fugler benytter nattens stillhet til å få sitt budskap klart fram. Blant disse er nattergal, myrsanger, nattravn, vaktel og riksefugler. I disse lyse netter lar i tillegg mange av dagsangerne høre fra seg. Vi samles på p-plassen i bunnen  av Lundebakken, der fylkesveien mot Darbu krysser Dørja i enden av Fiskumsletta. Turen videre går som regel i nærheten av Fiskumvannet og Eikeren, men dette blir avgjort av hva som er hørt den siste tiden. Deltakerne avslutter når det passer den enkelte. Myggvern anbefales. Turleder er Jon Ludvig Hals mob. 959 73 458. Påmelding ikke nødvendig. 

Nattlig lytting 13. juni 2014


VEL MØTT TIL ÅRETS NATTSANGERTUR!

fredag 3. juni 2022

BLI MED PÅ ÅRETS ARTSDUGNAD LØRDAG 4. JUNI

Arrangør er Sabima, paraplyorganisasjonen av ni norske foreninger som jobber for å bevare artsmangfoldet.  Les mer på deres nettsider: https://www.sabima.no/arrangement/den-store-artsjakten-2022/

søndag 29. mai 2022

VANDRING I KULTURLANDSKAP OG SKOG PÅ ÅSSIDA PÅ FISKUM ONSDAG 1. JUNI

Per Øystein Klunderud inviterte til kveldstur på sin og naboens eiendommer på Åssida på Fiskum. Per Øystein og Steinar Stueflotten delte som turledere underveis sine kunnskaper om kulturlandskap, skjøtsel, historie, treslag, planter, fugler og mye annet. Regnværet var imøtekommende og tok en pause mens vandringen pågikk. For de 11 deltakerne ble det en tur i bratt og vått terreng, på spennende steder hvor besøkende vanligvis ikke har tilgang. Fra øverst i lia med vid utsikt over vakre Eiker, til dalbunnen i tett skog ved Delerelva. Like ovenfor elva fikk Per Øystein for et par år siden gravd ut en 400 kvadratmeter stor dam, hvor det i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) er iverksatt et prosjekt med utsetting av storsalamander. Dammen har på kort tid fått fin vegetasjon både rundt og i vannet. Her trives åpenbart mange arter insekter.  Det gjorde også turdeltakerne. Takk til Per Øystein og Steinar for en usedvanlig spennende og lærerik tur, som ble behørig rundet av med kaffe og kaker på tunet. 

Blant de 19 observerte fuglearter var både svarthvit fluesnapper, gråfluesnapper og kjernebiter. Se artsliste på artsobservasjoner.no

 

Slabras under parasoll på tunetBåde gjerder og grinder ble elegant forsert

Veien gikk gjennom gamle beitemarker

Steinar foran en enorm poppel ved dammen

Også frosk setter pris på dammen

Klunderuddammen
Bratt terreng krevde god fotkontroll

Nærstudium av ørsmå sopp

Linsene rettet mot gråhegrekolonien nede i dalen
Turstart på Klunderud-tunetDammen rett etter utgravingen

Dronebilde fra rett etter utgravingen