fredag 16. september 2022

TUR TIL FUGLERIKE MØLEN SØNDAG 18. SEPTEMBER KL.7.30 - 14.00

 Turen til mølen ble gjennomført som planlagt og totalt 5 personer deltok.

Været var vi særdeles heldig med, med sol og blå himmel og relativt overkommelig vindvær.
40 arter ble observert innenfor arrangementets tidsramme selv om dagstotalen ble noe høyere.
Ett par av de store forhåpningene til noen av oss (sandløper og dvergsnipe) ble dessverre ikke innfridd, men sekretæren vår fikk sin ønskede toppskarv, eller rettere sagt, sine 4 toppskarver.
I tillegg til 8 næringssøkende lappspover var det en voldsom aktivitet fra spuvehaukens side, som ved flere anledninger jaktet småfugl kun få meter unna oss, iblant to av gangen.
Alt i alt en flott tur, og vi vil gjerne ha med enda flere på neste tur.
Hvis du er en av de som ''sitter på gjerdet'' og gjerne ønsker å delta på våre arrangementer så er vi glad for alle nye (eller kjente) ansikter, og her er det overhodet ingen krav til forhåndskunnskap om arter.
Kanskje vi sees på høstens siste tårndag på fiskumvannet den 9 oktober?


Foto Lars Dolmen

Lappspove (foto Aleksander Solberg)

Skjærpiplerke (foto Aleksander Solberg)


fredag 9. september 2022

VELKOMMEN TIL MØTE 14. SEPTEMBER MED FOREDRAG OM ÅRETS FUGL

Tid: Onsdag 14. september kl.18.30 - 21.00  /  Sted: Haug menighetssenter i Hokksund.

Gratis adgang. Salg av kaffe og kaker. Alle ønskes velkommen.

Rødstilk (Foto: Eli Bondlid)

Bjørn Olav Tveit holder foredrag om rødstilk – Årets fugl 2022. Selv om rødstilken fremdeles er å betrakte som vanlig i store deler av landet, er det påvist en bekymringsfull nedgang hos arten. BirdLife Norge har derfor valgt rødstilk som Årets fugl 2022. Vi trenger informasjon om hvor rødstilken overvintrer og hekker. Hvordan er det med rødstilk i Buskerud, som trekk- og hekkefugl? Hva kan vi gjøre i vår region for å bedre forholdene for arten? Bjørn Olav Tveit har besøkt lokallaget tidligere, da med foredraget "Norges beste fuglelokaliteter", basert på boken "Guide til Norges fugleliv". Han har også gitt ut andre bøker om fugler, er naturvernkontakt i BirdLife Asker og Bærum, og er mangeårig medlem av Norsk Sjeldenhetskomite for fugl (NSKF).

Etter foredraget blir det pause med kaffe, kaker og en mulighet tl å slå av en prat med kjente og ukjente.  Deretter fritt fram for deltakernes egne observasjoner, bilder og øvrige fugleopplevelser.  

TAKK TIL ALLE SOM HAR MED GAVER TIL LOTTERI OG BIDRAG TIL KAKEBORDET. VEL MØTT!

onsdag 7. september 2022

TÅRNDAG 10. SEPTEMBER MED POLARSNIPE OG 40 ANDRE ARTER

I tidsrommet 09.30 - 14.00 ble det av 10 deltakere observert 41 arter. Dette er tre mindre enn under forrige tårndag. Til gjengjeld dukket en godbit opp i form av ei ung polarsnipe. Ellers kan nevnes lerkefalk, sivhauk og horndykker.  Og hele 24 enkeltbekkasiner. Takk til tårnvert Bjørn Tore Bollerud.  Full artsliste fra Fiskumvannet denne dagren finnes på Artsobservasjoner.no: https://www.artsobservasjoner.no/ViewSighting/ViewSpeciesList?storedSearchCriterias=6945806


Polarsnipa flankert av to brushaner


tirsdag 30. august 2022

TÅRNDAG MED 44 ARTER OG 11 OBSERVATØRER

Høstens første tårndag ble gjennomført søndag 28.august, litt høstkjølig fra morgenen, men etterhvert kom sola fram og varmet godt.

Aleksander Solberg noterer hvert vingeslag

Bjørn Tore Bollerud foredrar om fuglelyder 

Totalt var 11 personer innom innenfor arrangementets tidsramme og 44 fuglearter ble observert fra tårnet. I løpet av dagen ble 58 arter registrert i Artsobservasjoner.no. Herav 6 rovfuglarter og 6 vadere.
Arter verdt å nevne er lerkefalk, vandrefalk, brushane og myrsnipe, samt en 1k sivhauk som satte seg ytterst på sommerens nyskapte mudderbanke som forøvrig er et resultat av usedvanlig lav vannstand.
Vår rutinerte tårnvert Bjørn Tore Bollerud bidro med flott kunnskap om fugl og et variert utvalg øvrige temaer.
En senhøstlibelle var veldig glad i tårnverten denne dagen og tilbragte flere minutter på hans skulder av gangen.
Bli gjerne med på neste tårndag 10 september klokken 0930-1400.

mandag 22. august 2022

TÅRNDAG I FISKUMVANNET NATURRESERVAT SØNDAG 28. AUGUST

Vi starter høstsesongen med tårndag kl.9.30 - 14. Som vanlig under ledelse av fuglekyndige Bjørn Tore Bollerud. Det pleier å innebære trivelig stemning i tårnet, med gode muligheter for læring for de mindre erfarne fugleinteresserte. Ta gjerne med kikkert og litt mat og drikke. Alle ønskes velkommen til felles utmarsj fra p-plassen ved jernbaneundergangen på Fiskumsletta kl.9.30, eller direkte til tårnet når det måtte passe. Vel møtt!

En solrik dag i tårnet i oktober 2015
  

fredag 15. juli 2022

ÅRSRAPPORT FOR FUGLEÅRET 2021 I ØVRE EIKER

Bergsvingen er et fint og lett tilgjengelig utsiktspunkt for fugleobservasjoner

Feltutvalget i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag har gitt ut en ny årsrapport med beskrivelse av fugleåret 2021. Rapporten gir en oversikt over årets fugleobservasjoner i kommunen og sammenligner disse med tidligere år i perioden 2009 til 2020. Som vanlig har Steinar Stueflotten og Anders Hals laget en systematisk, pedagogisk og lettlest framstilling. Rapporten er i PDF-format og kan leses på lenken nedenfor. God fornøyelse, og fortsatt god sommer!

https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/buskerud/nyheter/?id=3061&fbclid=IwAR32hKEuhH8f1ul8wS11MEjFZwUnhzX_FDpVUVJBYMl1UVlVSm8F2uZdB9g

mandag 27. juni 2022

GOD SOMMER !

BirdLifes lokkallag for Øvre Eiker og omegn ønsker god sommer og velkommen til høstens arrangement. Programmet oppdateres fortløpende i arkfanen "Program" ovenfor. Forslag eller ønsker om tema til foredrag, utflukter og andre aktiviteter mottas med takk til bent.m.ellingsen@gmail.com.

Velkommen til foredrag om Årets Fugl rødstilk 14. september. 
Foto: Eli Bondlid