onsdag 7. desember 2022

VELKOMMEN TIL ÅPENT MØTE MED DIKT OG FILM AV HARALD MOEN

 Tid: Onsdag 14. desember kl.18.30 - 21.00 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Gratis adgang - åpent for alle.

Møte med foredraget "Fugler langs vann og våtmark" - dikt og film av Harald Moen.

Denne gang får vi besøk av forfatteren Harald Moen, som vil holde et annerledes foredrag enn de fleste av våre foredragsholdere. Gjennom egne dikt og selvprodusert film vil han gi oss en opplevelse som passer godt inn i julemåneden. Harald er mer opptatt av fuglenes levesett og egenart enn av jakten på sjeldenheter. I boka "Det er jo syngetid...." har han laget dikt om mange fuglearter. Mennesket har til alle tider vært fascinert av fuglenes magiske evne til å bevege seg gjennom luften, og mange diktere har gitt uttrykk for beundring og referert til fugler i sine vers og sanger. Nå får vi mulighet til å oppleve Harald Moens bidrag til denne lange tradisjonen. 


Harald Moen på Linnesstranda

Etter foredraget følger pause med salg av kaffe og kaker, og en mulighet til hyggelig samvær med kjente og ukjente. Alle inntekter går til dekning av husleie. Deretter kan deltakere som ønsker det vise egne utvalgte bilder, og berette om sine siste fugleopplevelser. Møtet vil ha et lite anstrøk av julestemning, med pepperkaker og gløgg. Vel møtt!

EN STOR TAKK TIL ALLE SOM BIDRAR MED KAKER OG GEVINSTER TIL LOTTERI

torsdag 3. november 2022

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM GODE SVENSKE FUGLELOKALITETER

Tid: Onsdag 9. november KL.18.30 - 21.00 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Åpent for alle med interesse for fugler og natur.  Gratis adgang.


I oktober i fjor fikk vi bli med kameratene Kjell Arild Dokka og Bjørn Tore Bollerud på "Fugletur i koronaens tid". De holdt et lærerikt og særdeles underholdende foredrag om en rundtur til lokaliteter på Vestlandet, i Valdres og på Dovre - illustrert med flotte bilder. Denne gang forteller de om en tur til "Fuglelokaliteter i Västra Götaland". Her var de innom 6 steder, som alle er innen rimelig avstand for de fleste av oss. Gode tips til neste års utflukter. .   

Glente (Foto: Kjell Arild Dokka)

Etter foredraget følger pause med mulighet for kjøp av kaffe og kaker, lotteri og en prat med kjente eller ukjente med felles fugleinteresse. I henhold til tradisjonen avsluttes møtet med deltakernes egne bilder og observasjoner.  Vel møtt!

TAKK TIL ALLE SOM BIDRAR MED KAKER OG GEVINSTER TIL LOTTERIET.  ALLE INNTEKTER GÅR TIL DEKNING AV HUSLEIE. 


 


torsdag 13. oktober 2022

BEITEDYRA HAR FORLATT FISKUMVANNET NATURRESERVAT

For alle som ikke trives i reservatet omgitt av langhornede høylandsfe, er det en god nyhet at beitesesongen nå er over. Dermed er reservatet og tårnet ved utløpet av Dørja tilgjengelig for de fleste. .


fredag 7. oktober 2022

VELKOMMEN TIL MØTE MED BILDEFOREDRAG AV STYREMEDLEMMENE ANDREAS OG ALEKSANDER

 Tid: Onsdag 12. oktober kl.18.30 - 21.00 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund

Foredraget denne gang holdes av Andreas Hessvik-Trøite og Aleksander Solberg. Henholdsvis kasserer og styremedlem i vår forening, og våre yngste tillitsvalgte. Vi skal være glade for at valgkomiteen fant fram til disse kandidatene foran siste årsmøte, og at de sa seg villige til å bidra. Nå får vi muligheten til å bli bedre kjent med dem. Vi er også så heldige at begge er ivrige fotografer. Onsdag viser de et utvalg av årets bilder. 

Andreas viser "På tur fra Vestlandet til Bodø", med bilder fra lokaliteter han var innom på veien. Med tanke på hvor lang denne strekningen er, og hvor variert naturen her er, blir det både spennede og lærerikt å se hva hans kamera har fanget opp av motiver. Kanskje får vi også tips til nye steder å besøke.  

Andreas på Gulebrystet i Bremanger

Horndykker i Vatnvatnet i Bodø (foto Andreas)

Aleksander vil i hovedsak vise bilder fra området rundt kroksjøen Øyenlågen i Numedalslågen ved grenda Hostvet, beliggende mellom Skollenborg og Efteløt. Lokale fugleinteresserte har lenge fulgt med i dette fuglerike området. De har også jobbet i mange år for å få reist et fugletårn. En svært velvillig jordbruker har avsatt et meget godt utsiktspunkt på sin eiendom, byggeplaner er utarbeidet og godkjent av Kongsberg kommune og et byggfirma står klar til å lede arbeidet sammen med frivillige. Vår forening er involvert både gjennom lokale medlemmer og som midlertig eier av tårnet. Videre framgang er nå avhengig av den pågående innsatsen for å finansiere tårnet.  

Gjøk i Øyen (foto Aleksander)Øyenlågen

Etter foredraget følger som vanlig pause med kaffe og kaker, og mulighet for hyggelig samvær med kjente og ukjente fugleinteresserte. Deretter avsluttes i henhold til tradisjonen med deltakernes egne beretninger og bilder. Vel møtt til en trivelig kveld!

KAKER OG GAVER TIL LOTTERI MOTTAS MED TAKK!

torsdag 6. oktober 2022

SESONGENS SISTE TÅRNDAG VED FISKUMVANNET MED 32 ARTER

Årets siste tårndag søndag 9. oktober ble gjennomført i typisk høstvær, kjølig start og periodevis mye vind. De 7 deltagerne holdt humøret oppe, vinden til tross. Vår trofaste tårnvert Bjørn Tore Bollerud stod ved roret også denne gang. Noe halsbrekkende artsmangfold var det derimot ikke , med beskjedne 32 arter. Verdt å trekke frem er 2 dvergdykkere ved dørjas utløp, en jaktende vandrefalk og en varsler som holdt seg i nærhet av tårnet. Foto: Aleksander Solberg.


Anne Kvam og Bjørn Tore Bollerud 

Stor takk til tårnvert Bjørn Tore Bollerud for 2022-sesongen

tirsdag 4. oktober 2022

NY REKORD UNDER ÅRETS LOKALITETSKONKURRANSE

Med totalt 89 registrerte arter på de seks deltakende lokalitetene i løpet av tre timer, ble det ny rekord i den 17. utgave av konkurransen i regi av BirdLife Norge avdeling Buskerud.  Derimot ble det ingen rekord i antall observerte individer, som endte på 3524 - mot rekorden fra 2013 på 6698. Blant årets arter kan nevnes stjertand, havelle, dvergdykker, tundralo, kongeørn og fjellvåk. Flest individer var det av grågås, ringdue og stokkand.  

1. Fiskumvannet (Øvre Eiker) 54 arter 996 ind. 5 deltagere
2. Averøya (Ringerike) 41 arter 1366 ind. 2 deltagere
3. Linnesstranda (Lier) 41 arter 560 ind. 2 deltagere
4. Sætrepollen (Asker) 33 arter 374 ind. 1 deltager
5. Eikredammen (Hemsedal) 32 arter 96 ind. 5 deltagere
6. Grunnane (Drammen) 24 arter 132 ind. 1 deltager 

Fra Fiskumvannet (foto S. Stueflotten)


fredag 30. september 2022

BLI MED PÅ SPENNENDE KONKURRANSE SØNDAG KL.09-12

 

Søndag 2. oktober er det igjen tid for den årlige konkurransen mellom gode fuglelokaliteter. Reglene er enkle: Vi noterer alle fuglearter som observeres fra lokaliteten mellom klokka 09 og 12. Lokaliteten med flest arter vinner. Arrangementet er del av EuroBirdwatch, som i 30 år har registrert fugler første helg i oktober. Mer enn 1 million deltakere har registrert 100 millioner fugler. 

Det er bare å møte opp der du måtte ønske:

Linnesstranda (Lier), kontakt: Jens Erik Nygård
Fiskumvannet (Øvre Eiker), kontakt: Steinar Stueflotten
Eikredammen (Hemsedal). kontakt: Vegard Bang Fjeldheim
Grunnane (Drammen), kontakt: Jan Gylder
Sætrepollen (Asker/Hurum), kontakt: Jostein B. Engdal
Averøya (Ringerike), kontakt: Eirik Kristoffersen

Det er også fullt mulig å melde på andre lokaliteter. Ta i såfall kontakt med Steinar Stueflotten på mob. 913 34 123.

LYKKE TIL!