søndag 28. mai 2023

LØRDAG 3. JUNI: VÅRENS SISTE TÅRNDAG PÅ FISKUM - ARTSJAKT PÅ TJUVØYA VED LOESMOEN

Tårndag: Fiskumvannet naturreservat kl.9.30-14
Artsjakt: Tjuvøya (Nedre Sandøra) kl.10-14

Velkommen til halvårets siste tårndag, hvor det som vanlig blir felles utmarsj for de som ønsker det fra p-plassen ved jernbanebrua på Fiskumsletta. Hele 63 arter re observert i reservatet siste uke. Alle registreringer i Artsobservasjoner dette døgn vil inngå i resultatet fra den landsomfattende artsjakten. Turleder og tårnvert: Bjørn Tore Bollerud.

Trivsel og komfort i tårnet i mai 2022

Som ledd i den nasjonale dugnaden "Artsjakten 2023" arrangerer Eiker soppforening leting etter arter på Tjuvøya. Alle med med kunnskaper om fugl oppfordres til å bidra med fugleobserasjoner. I tillegg ønskes deltakere som kan veilede i registrering i Artsobservasjoner.no.  En målsetting er å motivere flere til å benytte Klima- og miljødepartementets viktige datasystem for kartlegging av norsk natur. 

MEDLEMSTUR TIL MASTEBOGEN VEST FOR EIKEREN 4. JUNI

 

Lokallaget inviterer til tur til skogsområdet Mastebogen, sør i Øvre Eiker kommune, søndag 4. juni.

Påmelding (også bekreftelse fra de som er påmeldt tidligere) til Per Øystein. Mobil/SMS 948 86 503. E-post pedroklu@online.no Seinest torsdag 1. juni. Begrensa til 4-5 biler.

 

Store fiskelausen

Tvillingvann

Frammøte: Parkeringsplassen på Sundhaugen badeplass, kl. 07:30, søndag 4. juni. Samkjøring herfra. Bomvei med nøkkel inn i området.

Turledere: Per Ø. Klunderud, Thor Erik Jelstad og Steinar Stueflotten.

Gjennomføring: Heldagstur med et par matpauser. Fram til ca. 15-16. Ha med fottøy og klær for vandring i noe ulendt terreng. Deler av turen vil vi vandre skauleis.

 

Thor Erik Jelstad

Det blir hovedvekt på besøk til Fosseteråsen naturreservat, der vi går inn fra Vesle Brånavann. Her finner vi gammel høyvokst granskog, med innslag av grov osp. «Katedralfølelsen» er fullkommen! Med mye tørrgran har vi mulighet for tretåspett. Vi beveger oss til åpnere områder med gammel grov og krokete furu. Vi ser på møkk fra tiur, og lærer om dagbeite, hvileplasser og hva vi skal se etter for å avdekke spillplasser. Under dagen prater vi om ulike skogbilder og skogtyper. Ved Fosseteråskulpene tar vi mat, og ser ei vakker, intakt, lita og verdifull våtmark, bestående av flere mindre kulper/tjern. Vi speider etter vadere og ender, mens rødstjerten er med oss. Vi bruker god tid på skogens trivielle fugler, og kan på turen vente 20+ fuglearter. Kanskje får vi en bonus med buorm, hoggorm eller firfisle. I mindre dammer speider vi etter salamandre, mens Steinar – i tillegg til fugl – også vil bidra på den botaniske sida. Via besøk til høydene Fosseteråsen (to koller har samme navn!), legger vi turen tilbake til bilene.

Storlom

Vi ser hva tiden tillater, men har mulighet for besøk til Store Fiskelausen og Tvillingvannet. Her vil storlom være en målart. En siste mulighet er Gunhildrudsetra, med minnesmerke over falne fra de siste dagene under krigen. Lette vandringer på siste lokalitetene. Vel møtt!

 

fredag 26. mai 2023

LOKALITETSKONKURRANSE SØNDAG 28. MAI

 Som vanlig arrangerer BirdLife Norge avdeling Buskerud siste helg i mai en uhøytidelig og underholdende konkurranse for å avgjøre hvor det observeres flest fuglearter i løpet av et døgn. Alle kan delta. : 

Grunnane i Svelvik har tidligere vært med i konkurransen

Les mer her:

https://www.facebook.com/events/271881858612891/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_aggregate%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1684988044911322&notif_t=event_aggregate&ref=notif

søndag 14. mai 2023

FUGLENES DAG 2023 MARKERT I HOENSMARKA 14. MAI

Det ble ikke det store antall arter for de 12 deltakerne under vandringen i Hoensmarka ved Hokksund, men det ble stor konsentrasjon om hver av de vi hørte og så.  Målet for turen var heller ikke å vriste ut så mange arter som mulig. Turens hensikt var å lytte og snakke om våre vanligste fugler. Her gjorde turleder Bjørn Tore Bollerud som vanlig en glimrende jobb. Hans turlederkollega Anne Kvam holdt som forventet høyt nivå på sine kreative kommentarer. Til glede for alle viste det seg at en deltaker fra Lier hadde et usedvanlig talent for en presis beskrivelse av fuglelåtene vi hørte. En annen hadde både solide kunnskaper om fuglelyder og i tillegg en app på telefonen som bestod prøvene den ble satt på. Interessant var det også at lokale deltakere ga oss innsikt i områdets betydning og utfordringer. Blant sistnevnte er bevaring av sandsvalereir under den pågående gjenfylling etter at konsesjonen for masseuttak har utløpt. Forøvrig bidro alle som var med til en lett, fin stemning og en trivelig tur. Vi kommer tilbake til fugleobservasjonene, men et høydepunkt var et ravnereir med unger på en avsats høyt oppe. 

Det vanket mange gullkorn fra turleder Bjørn Tore 

Samling i skogen

Ingen fugl unnslapp Bjørn Tores notatbok

Første rad på rasteplassen

Trivsel også på bakre benkLokale krefter orienterte om det store hullet
onsdag 10. mai 2023

VELKOMMEN TIL FUGLENES DAG I HOENSMARKA SØNDAG 14. MAI

Tid: 14. mai kl.12 - 15 / Sted: Start fra parkeringsplassen ved krysset Skotselvveien / Varlo 

BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag markerer Fuglenes Dag 2023 søndag 14. mai. Vi ønsker alle velkommen til en lett rusletur på gode stier i vakre Hoensmarka. Underveis bruker vi øynene, eventuelle kikkerter og ikke minst ørene for å finne ut hvilke fuglearter som holder til her. Våre fuglekyndige prater litt om artene vi treffer på. Dette er en fin mulighet til å lære litt mer om de vanligste fuglene i nærmiljøet. All kunnskap om fugler, dyr og planter beriker opplevelsen av turer i naturen. Samme rute ble fulgt 5. mars, da vi noterte 14 arter. Denne gang blir det nok mange flere, siden mange av trekkfuglene nå har ankommet. Mens de er travelt opptatt med å synge, finne partner og lage seg et hjem, kan vi  ta det rolig langs ruta og slå av en hyggelig prat med kjente eller ukjente på rasteplassen. Litt mat og drikke, og kanskje et sitteunderlag og en kikkert, er ikke så dumt å ha med. 

Turen 5. mars gikk i strålende sol

Turledere er Bjørn Tore Bollerud og Anne Kvam. Vel møtt!

mandag 8. mai 2023

TÅRNDAG MED MYE VANN OG MYE FUGL I FISKUMVANNET NATURRESERVAT

Etter vårens tårndag nummer 2 står hele 71 fuglearter registrert i artsobservasjoner.no. Blant disse kan nevnes stjertand, tårnseiler, horndykker, småspove, myrhauk, dvergfalk, gulerle og sandsvale. Mest spesielt var kanskje en dobbelbekkasin. 21 personer var innom tårnet. Se referat på vår facebook-side. 

Det var overvann på plankegangen (foto: Morten Jagdum)

En fin dag i tårnet (foto: Morten Jagdum)
lørdag 15. april 2023

SPAREBANKSTIFTELSEN DNB BEVILGER 210.000 KRONER TIL FUGLETÅRN I ØYENLÅGEN

I lett tåke, og med fortsatt snødekkede jorder ved Øyenlågen sør for Skollenborg, overleverte DNB Sparebankstiftelsen 14. april en sjekk pålydende 210.000 kroner til BirdLife Øvre Eiker og omegn lokallag. Til stede var, foruten stiftelsens representant, Bjørn Roar Skullestad, Bård Engelstad og Aleksander Solberg fra den lokale arbeidsgruppa. Aleksander er også styremedlem i BirdLife. To journalister fra Laagendalsposten dekket begivenheten. Tidligere har Kongsberg kommune og flere andre gitt mindre beløp, slik at det nå gjenstår å innhente 100.000 kroner før tårnet er fullfinanisert. Det står stor respekt av den innsats de lokale krefter har nedlagt for å planlegge tårnet, få det godkjent av kommunen, inngå avtaler med grunneiere, avklare med byggfirma og ikke minst skaffe penger.  Tårnet vil være et tilbud til både fugleentusiaster og allmennheten. Her kan barn og voksne glede seg over naturen og fuglelivet, og forhåpentligvis lære at dette er noe vi må ta vare på. Utformingen gjør at også personer med nedsatt gangevne vil kunne benytte tårnet. 

Uten velvillige grunneiere ville prosjektet ikke vært mulig. En stor takk til Tom Ivar Jæger på Søndre Hvamb gård, som har gitt plass til tårnet, fjernet vegetasjon i siktlinjen og lagt til rette for enkel adkomst. Også hans nabo Kai Henning Ramberg på Nordre Hvamb skal ha takk for opparbeidelse av parkeringsplass.   

Grunneier Tom Ivar Jæger

Kort om fugletårnprosjektet i Øyenlågen 2021-2023 (av Bård Engelstad) 

Initiativet kom fra Bjørn Roar Skullestad våren 2021. Han har på egen hånd prøvd å undersøke  mulighetene med visse mellomrom gjennom over 20 år, men ikke lykkes. Bård Engelstad satte i april  2021 i gang ulike forhåndsundersøkelser, og søknad om byggetillatelse ble sendt 26.2.2022.  Byggetillatelse ble gitt 18.7.2022, etter at Statsforvalteren i Oslo og Viken ga dispensasjonstillatelse til  hogst i strandsonen foran tårnet. 

Ei fugletårngruppe ble også opprettet våren 2021, og den har hatt tre møter og to befaringer. Resten  av kommunikasjonen innad i gruppa har foregått via epost og chat/SMS. 

Tårngruppa har bestått av: 

Navn 

Bakgrunn

Bjørn Roar Skullestad 

Kommuneansatt, Kbg. kommune. Engasjert og svært dyktig  amatørornitolog gjennom mange tiår. Deltager i rovfuglgruppe, med  undersøkelser av rovfuglhekking, reirbygging for rovfugl, o.a.  gjennom en årrekke. I gang med sandsvaleprosjekt lokalt i Sandsvær  (Øyen-området)

Bård Engelstad 

Pensjonert lærer, Kongsberg VGS. Deltager i  

hekkefugltakseringsprosjekt (NOF/TOV-E) gjennom 20 år. Eks. i  fuglekjennskap fra HiNT (30 st.p) 

Tidl. engasjement hos Statens Naturoppsyn i 10 år. 

Odd Håkon Johannessen 

Pensjonist. Dyktig amatørornitolog og fuglefotograf.

Helge Midtgard 

Delvis pensjonist. Drevet aktiv overvåking av rovfugl gjennom en  årrekke, samt andre typer fugleregistreringer.

Asbjørn Skullerud 

Pensjonert lærer, Efteløt skole. Sterkt naturinteressert med bred  kunnskap om natur.

Aleksander Solberg (fra  2022)

Barnehageansatt. Sterkt engasjert og dyktig amatørornitolog.Andre personer som har vært en del av prosjektet: 

Arkitekt: Paal Bommen, Kongsberg. (Også en fugleinteressert person) Grunneier: Tom Ivar Jæger (Vært usedvanlig imøtekommende) 

Byggherre: Blix Bygg AS v/Hans Kristian Blix (Har også vært særdeles imøtekommende) Økonomisk støtte fra 

- ulike privatpersoner  

- Stiltre AS 

- Kongsberg kommune 

- DNB Sparebankstiftelsen 

(I skrivende stund er fortsatt søknader inne som vi venter svar på, hos hhv 

- Bess Jahres Stiftelse 

- Sparebank 1 BV Stiftelsen (2. gangs søknad)