torsdag 16. mai 2024

VELKOMMEN TIL TÅRNDAG VED FISKUMVANNET LØRDAG 18. MAI


Våre tradisjonelle tårndager er åpne for alle som vil oppleve og lære om fuglelivet. Felles utmarsj fra p-plassen ved jernbaneundergangen på Fiskumsletta kl.9.30.  Ta med kikkert og gjerne litt å spise og drikke. Varighet til 14.00. Med tårnvert Bjørn Tore Bollerud er trivsel i tårnet garantert. Vel møtt!


DAMVANDRING PÅ KLUNDERUD 15. MAI


Per Ø. Klunderud ønsket igjen medlemmer i BirdLife, Naturvernforbundet og andre interesserte velkommen til sin flotte eiendom i lia sør for Fiskumvannet. De 21 deltakerne fikk underveis se to mindre dammer, som vi ikke opplevde på turen 1. juni 2022. Begge drenerer fuktige områder, fungerer som fordrøyningsdammer under regnfulle perioder og gir leveområder for mange arter insekter og andre dyr.  Underveis nedover de bratte bakkene i sommerværet ble det mange stopp, mens verten delte litt av sine store innsikter om kulturlandskapet. Blant annet om styvingstradisjoner, sykdommer på alm og ask og om hvordan han har utviklet eiendommen til å inneholde stadig mer biologisk mangfold. Et mål for vandringen var den store dammen som ble etablert for to år siden. Nå er den et rikt tilgrodd paradis under enorme popler plantet av en tidligere generasjon. Hele tiden ble det selvsagt lyttet og speidet etter fugler. Det endte med totalt 13 velkjente arter. 

I tillegg til å takke Per Ø. Klunderud, fortjener også flere særdeles kunnskapsrike deltakere takk for sin formidling av kunnskaper om både fugler, insekter og planter. Vi håper det blir anledning til flere besøk på Klunderud. 

fredag 10. mai 2024

DAMVANDRING PÅ KLUNDERUD ONSDAG 15. MAI

 

Damvandring 1. juni 2022

BirdLife Øvre Eiker og Naturvernforbundet i Øvre Eiker inviterer til vandring fra Klunderud, Åssideveien 525, Fiskum kl.17:30 – 20:00.  Frammøte fra 17:00.

I august 2020 ble det gravd ut en ny dam nær Delerelva. Formålet var å tilrettelegge for biologisk mangfold på en uforstyrra lokalitet. Vi vandrer gjennom edelløvskog, over beitemarker og hogstfelt og tar diskusjoner på skjøtsel og andre forhold underveis. I fugleveien kan vi håpe at flere av de varmekjære artene har ankommet. Gangavstand ca. 1,5 km. i til dels bratt og ulendt terreng. Turleder er Per Ø. Klunderud (mob. 948 86 503), som også tar med håv og isboks for noen sveip i dammen. Forrige besøk for foreningen var 1. juni 2022. Ta gjerne med kaffe for en rast. Vel møtt!

Før gravingen april 2022

Etter gravingen


Fra vandringen 1. juni 2022

Juni 2023
torsdag 9. mai 2024

HISTORIENS FØRSTE TÅRNDAG I NYTT TÅRN VED ØYENLÅGEN FEIRET AV 13 DELTAKERE

 SE VÅRE FACEBOOK-SIDER FOR REFERAT

Foto: Lars H. Dolmen

BLÅSTRUPE, DVERGSPETT OG MATENDE FOSSEKALL VED MILETJERN PÅ FRIGJØRINGSDAGEN

Fossekallens levering av mat til reiret studeres fra god avstand

Under kyndig ledelse av Arne Nævra ble det mange fine opplevelser for 13 deltakere under en makelig rusletur 8. mai. På selve tjernet har det stilnet etter vårens hektiske trekkbesøk, og sangsvanene har beseiret knoppsvanene i striden om årets hekkeplass. Over vannet svermet låvesvaler og sandsvaler på insektjakt, akkompagnert av intens sang av sangere og andre småfugler fra skogen bak utsiktsplassen. På stien langs Hagatjernsbekken dukket kveldens mest uventede kandidat opp; ei diskret og taus blåstrupe blant røtter og stokker i vannkanten. Rett etter fikk en stålorm av solid størrelse hjelp til å komme unna sykkelhjul og joggere. 

Foto: Arne Nævra

Et nytt høydepunkt ble fossekallen, som gikk i rute med to faste sitteplasser før den smatt inn til reiret bak fossefallet. Seinere klarte en skarpøyd deltaker å finne dvergspetten som trommet høyt oppe i trærne ovenfor bekken. I alt ble 30 arter notert. 

Takk til den godt forberedte turleder Arne Nævra, som kjente området godt fra den gang det var søppel fra hele Eiker ned til vannkanten. Han laget også en film fra tjernet på 1980-tallet.  Da var det hettemåkekoloni her, og flere hekkende sothøner og toppender. Nå er det ikke lenger søppel å se. Alt er fylt over av store jordmasser, og det er opparbeidet en fin gangsti fra Eplehagen barnehage til vestsida av tjernet og videre oppover langs Hagatjernsbekken som munner ut i tjernet.


En stålorm stjal oppmerksomheten fra fuglene

Foreberedelse til overlevering i fossen (foto: Arne Nævra)

Seierherrene fra Miletjern (foto: Arne Nævra)


onsdag 8. mai 2024

FØRSTE TÅRNKVELD VED ØYENLÅGEN TORSDAG 9. MAI

Det nye fugletårnet med utsikt til Numedalslågens kroksjø Øyenlågen blir viktig for observasjon, registrering og opplevelse av fuglelivet i dette fine området. Takket være ei iherdig arbeidsgruppe, en velvillig grunneier og sponsorer står tårnet nå ferdig.  Offisiell åpning avventer opparbeidelse og godkjenning av ny parkeringsplass. Dagens parkering er såpass begrenset at deltakere som vil være med fra start oppfordres til samkjøring fra Sandsvær barnehage ved avkjøringa fra fv 40. Her er det god plass. Avkjøringa fra fylkesvei 40 inn Hvamsida til tårnet er skiltet "Bjerknes". Frammøte ved barnehagen kl.17.15. Tårnkveld 17.30 - 20.00. Tårnvert: Bjørn Roar Skullestad. Vel møtt!
søndag 5. mai 2024

RUSLETUR VED MILETJERN MED ARNE NÆVRA ONSDAG 8. MAI

Alle er velkommen til en lett rusletur under fuglekyndig ledelse. Parkering ved Eplehagen barnehage. Varighet 17.30 - 20.00.

Foto: Drammens Tidende

Miletjern i Mjøndalen var det mest fuglerike området Drammen ble tilført da kommunen ble slått sammen med Nedre Eiker i 2020.  Skogen rundt vannet har dessverre skrumpet de seinere år. Behovet for vern av et av de aller viktigste naturområder i Drammen er stort. Tjernet får vann fra Hagatjernsbekken, hvor både fossekall og vintererle har hekket. Naturen langs bekken og rundt tjernet er rikt på insekter og småfugler, og mange rastende og hekkende vannfugler benytter  det grunne tjernet. Nylig kjempet sangsvaner mot knoppsvaner om hekkeplassen, og kanskje får vi se hvem som gikk av med seieren. Vi følger en lettgått spasersti, som brukes mye av mjøndølingene, og får god oversikt over vannet og bekken oppover til den friske fossen ovenfor Orkidehøgda industri- og handelsområde. Vel møtt!

God oversikt


Fin og bred spaservei


Fossen ved Sagaroa