tirsdag 7. desember 2021

ALL AKTIVITET AVLYST INNTIL VIDERE

ETTER REGJERINGENS ANNONSERING AV NYE SMITTEBESTEMMELSER 7. DESEMBER 2021, ER ALL AKTIVITET AVLYST INNTIL VIDERE. I HÅP OM AT DETTE VIL HJELPE OSS TIL IGJEN Å KUNNE MØTES UNDER TRYGGE FORHOLD, ØNSKES ALLE MEDLEMMER OG ANDRE FUGLEVENNER EN RIKTIG GOD JUL!
lørdag 13. november 2021

AVLYST MØTE 8. DESEMBER

AVLYST - Foredrag av Tom Schandy er flyttet til 12. januar.


Tid: 8. desember 2021 kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund.

FOR Å UNNGÅ SMITTESPREDNING UNDER MØTET: Hold 1 meter avstand, bli hjemme dersom du er syk og hold hendene rene. Dette gjelder også fullvaksinerte. Munnbind vil være tilgjengelig for alle som ønsker det. 

Alle ønskes velkommen. Gratis adgang.Naturfotografen og forfatteren Tom Schandy var på besøk hos oss høsten 2017. Da hadde han med seg boka "Norske fugler". Nå har gitt ut i ny bok: "Fuglenes fantastiske verden". Denne gang har han vært alene om både tekst og bilder. Boka som forteller om fuglenes liv – om fugler ved verdens ende, om matvaner, om kurtisering, leik og hekking, samt fom ugletrekk og trusselen mot fuglene. En altomfattende bok fullspekket med fakta om fuglenes liv. Bildene er hentet fra alle verdens hjørner . Ei praktbok som tilbys signert under møtet. I foredraget vil Schandy fortelle mye spennende om fuglenes liv. Dette er et foredrag som passer til hele familien – lett og ledig med mange, små historier.


 


Tom Schandy er født i Drammen i 1962. Han ble som ung entusiast medlem i vår forening, og har jobbet hele livet med naturformidling. Siden 2000 på fulltid, etter ti år på halvtid som rådgiver i WWF Verdens Naturfond. I tillegg til rundt 40 bøker, har han skrevet hundrevis av artikler om natur, dyreliv og friluftsliv og holdt et stort antall foredrag i inn- og utland. Bildene hans har vunnet store internasjonale forokonkurranser, blant annet Wildlife Photographer of the Year. Han er også redaktør av magasinet Natur&Foto, og leder fototurer og workshops for naturfotografer. Han har alltid vært opptatt av naturvern og skriver gjerne kronikker i aviser om ulike problemstillinger.


Etter foredraget følger pause med salg av kaffe og kaker, deltakernes siste fugleobservasjoner og annet som ønskes tatt opp. Møtet avsluttes rundt kl.21. Vel møtt!

onsdag 3. november 2021

GJERMUND ANDERSEN HOLDT FOREDRAG OM MER NATUR- OG FUGLEVENNLIG SKOGSDRIFT

 Tid: Onsdag 10. november kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund

Gjermund Andersen er kjent som en av Norges fremste forkjempere for vern og naturvennlig drift av skog. Han har deltatt i mange tøffe kamper om ulike skogsområder, med Trillemarka som det aller største. Som skogtekniker med praktiske erfaringer har han dyp innsikt i skog og skogsdrift. Nylig ga han ut boka «Nytt skogbruk!», som har vakt stor oppmerksom med sine konkrete forslag til hvordan vi kan snu trenden med store flathugster. Han fortalte om  dagens skogbruk, og alternativene til dette. For fuglelivet er menneskets bruk av naturen selvsagt av avgjørende betydning.  Andersen mener plukkhogst både gir like mye tømmer som flatehogstene, mer inntekt til skogeieren, mer stabile skoger, bedre virkeskvalitet og er vesentlig bedre for naturmangfold, klima og naturopplevelse.  Og ikke minst er det en stor fordel for fuglene.30 personer deltok på møtet.

torsdag 7. oktober 2021

FØRSTE MØTE SIDEN MARS 2020 BLE AVHOLDT ONSDAG 13. OKTOBER


Foreningens første møte siden mars 2020 startet med Årsmøtet 2021. Se arkfanen "Referater".

Etter årsmøtet fikk vi kveldens foredrag:  "En fugletur i koronaens tid - Valdres, Runde og Fokstumyra" av Kjell Arild Dokka og Bjørn Tore Bollerud. Turen var en markering av vår mangeårige tillitsvalgte Bjørn Tores passering av 50 år i høst. De to er begge kjent som særdeles ordføre, og Kjell Arilds bilder sto i stil med samme høye kvalitet. Foredraget var lærerikt og underholdende, med en kombinasjon av fine turopplevelser og orientering om de kjente fuglelokalitetenes status og utvikling i seinere år. Sistnevnte ikke alltid like muntert. Et tragisk innslag underveis denne kvelden var nyheten om massedrap på Kongsberg, som gjorde at deltakere med tilhørighet der hadde behov for å sjekke med sine familer og andre. Antall deltakere: 20. Møtet ble avsluttet kl.21.00. 

onsdag 25. august 2021

TÅRNDAGER 4. OG 18. SEPTEMBER

 I håp om at smittesituasjonen vil tillate det, er foreningens tradisjonelle tårndager i Fiskumvannet naturreservat tilbake i programmet for lørdagene 4. og 18. september. Varighet kl.9.30 - 14. I henhold til nasjonale regler om 1 meters avstand, er max antall deltakere satt til 8 i øvre etasje og 4 i mellometasjen. Ved overtallig frammøte vil deltakere tas med utfra ankomstrekkefølge på P-plassen. Uforutsette situasjoner må takles dersom de oppstår, med tårnverten som hovedansvarlig for å anvise løsninger. Alle ønskes velkommen til tårndager, som tross litt uvanlige forutsetninger bør kunne bli både opplevelsesrike og trivelige. 

Tårnvert: Lars Herstad Dolmen mob.418 84 419. Mail: lars.dolmen@hotmail.com

Omtale og bilder fra tårndagene finnes på vår Facebook-side: https://www.facebook.com/NofOvreEiker/Fra tårndag uten avstandskrav høsten 2015

mandag 22. mars 2021

FORAN ÅRSMØTET 13. OKTOBER: ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2020 - BUDSJETT FOR 2021

Årsmøtet 2021 skulle vært avviklet i vår, men ble utsatt p.g.a. smittesituasjonen. Ny dato blir 13. oktober,  i håp om at det da kan gjennomføres lovlig og forsvarlig. Årsberetning for fjoråret finnes under arkfanen "Årsberetninger". Nedenfor er gjengitt revisorgodkjent regnskap for året som gikk, og budsjett for inneværende år.  Alle dokumentene vil bli behandlet av årsmøtet. 


NOF Eiker

Budsjett 2021

Inntekt

Utgift

Kasse

7466

Bank

120133

 

 

Kontingent

16250

Kontor

Frimerker, rekvisita

1500

Møter

Kaker, kaffe, loddsalg

9000

Innkjøp kaker, kaffe, gevinster, honorar

3000

Foredrag

4000

Husleie

5000

Fugletårnet

1500

Innkjøp av ny pc

10000

Diverse

inkl. utsending av 10-årshefte

8000

 

 

 

25250

 

33000