onsdag 14. februar 2024

SØNDAGSTUR LANGS ELVA OG PÅ ØYA I VIKERSUND

Sted: Start fra Kiwi Vikersund / Tid: Søndag 18. februar kl.10. Varighet 2-3 timer.

Det ble en fin tur med 14 deltakere, som registrerte 21 fuglearter.

Foto: Andersa Hals

SE REFERAT PÅ FORENINGENS FACEBOOK-SIDE.

Alle ønskes velkommen til en sosial, trivelig og rolig spasertur for å oppleve vinterens fugleliv.  Muligheten er stor for å møte Norges nasjonalfugl - fossekallen. Ta gjerne med kikkert.  Påmelding ikke nødvendig. Turleder: Lars H. Dolmen (mob.418 48 419).

Mange fugler overvintrer ved utløpet av Tyrifjorden 

 

tirsdag 6. februar 2024

TROND VIDAR VEDUM HOLDER FOREDRAG OM TILRETTELEGGING FOR FUGLER

SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE


Tid: 14. februar kl.18.30  /  Sted: Haug menighetssenter, Prof. Hans Strøms vei 10, Hokksund. Varighet til kl.21. Fri adgang for alle.

Benytt sjansen til å møte Trond Vidar Vedum, som har en høy stjerne langt utover fuglemiljøet.  Da han sist besøkte Øvre Eiker fikk vi en innføring i det store arbeidet  Våtmarksgruppa har gjennomført under hans ledelse, med berikelse av kulturlandskap gjennom restaurering av gårdsdammer. Etter 140 dammer mottok gruppa Norsk Ornitologisk Forenings fuglevernpris. I foredraget får vi tips om mating og bruk av fuglekasser - også av den gedigne typen beregnet for ugler. 

Vedum har utgitt mange bøker om fugler, bier og mye annet i norsk natur. For sine lærebøker ble han tildelt Aschehougs faglitteraturpris. Som biolog har han undervist ved Høgskolen i Innlandet, og ikke minst har han fascinert  utallige mindre barn med fortellinger fra naturens forunderlige verden i sin store gapahuk. Det var nettopp her han fikk uventet besøk av Kongens sendemann, og ble tildelt den høythengende Kongens fortjenestemedaljen for sin formidling og sitt langvarige naturvernengasjement. 

 Statsforvalter Storberget overrasker med Kongens fortjenestemedalje 

Etter foredraget blir det en pause med salg av kaker og kaffe. En fin anledning til en prat med kjente og ukjente med felles interesse for fugler og natur. Kvelden avsluttes med deltakernes egne observasjoner og eventuelle andre innspill. Kaker for salg og gevinster til utlodning mottas med takk. Inntektene går til dekning av husleie. VEL MØTT!lørdag 3. februar 2024

FIKSUMVANNET NATURRESERVAT 50 ÅR

 Eikernytt publiserte på verdens våtmarksdag 2. februar en artikkel som også omtaler fantastiske Fiskumvannet naturreservat. Forståelsen av vårt lokale reservats viktighet har økt sterkt med den store oppmerksomheten rundt klimakrisa. Les artikkelen her: 

https://www.eikernytt.no/2024/02/02/fiskumvannet-50-ar-som-vernet-vatmarksomrade-i-ar


Dørja svinger seg utover mot tårnet


torsdag 25. januar 2024

BLI MED PÅ HAGEFUGLTELLINGEN 20.1. - 4.2.2024

BirdLife og universitetene i Bergen og Agder arrangerer sammen med Miljølære telling på foringsplasser for 17. gang. Tilsvarende telling foregår i hele Norden. Hensikten er å kartlegge endringer i fuglelivet, og samtidig øke befolkningens kunnskap om fugleliv og natur. 

Alle kan enkelt delta via nettsiden Fuglevennen.no For de som ikke har vært med tidligere, er det bare å registrere seg, markere på kart hvor man teller og legge inn i et skjema det høyeste antall man ser samtidig av hver art. I fjor ble resulatet rundt 500.000 fugler på 10.500 foringsplasser. En både nyttig og morsom aktivitet for familier og folk i alle aldre. Registrer helst i løpet av helgen 27.-28. januar, men også uka før og etter kan benyttes.  Lykke til!

Foto: Åsmund Berg


torsdag 18. januar 2024

VELKOMMEN TIL VINTERVANDRING LANGS ELVA I HOKKSUND SØNDAG 21. JANUAR

SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE

Frammøte kl.10.30 ved den gamle Sorenskrivergården i Storgata, i Gamle-Hokksund på nordsiden av Drammenselva nær Coop-butikken. Herfra blir det en rolig og lett spasertur oppover langs elva mot Hellefossen, mens vi observerer det vinterlige fuglelivet i området. En trivelig tur med severdig og historisk interessant endepunkt med utsikt til fossen med kraftverket og Hellefoss Paper AS. Fabrikkens 90 ansatte lager papir til bøker. Ta gjerne med varmt å drikke, litt å spise og en kikkert. Varighet til kl.13. Ved særlig utfordrende vær kan turen bli avlyst. Turledere Aleksander Solberg og Per Ø. Klunderud (mob. 94886503).  Vel møtt!

Holmen Hellefoss - en av de siste fabrikker langs elva
onsdag 3. januar 2024

ARNE NÆVRA VISER SIN FØRSTE FILM FRA FISKUMVANNET

GRATIS ADGANG - ALLE ER VELKOMMEN

SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE

Tid: Onsdag 10. januar kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter, Prof. Hans Strøms vei 10, Hokksund.

Til det aller første møte i jubileumsåret kommer Arne Nævra og viser sin aller første film: "FISKUMVANNET NATURRESERVAT – et år blant fuglene". Filmen ble vist i to deler på 2x30 min i NRK i 1978, men er satt sammen til én her. Nå kan du få et gjensyn med filmen, som viser et utall av fuglearter fra vår kjære fuglerike innsjø. Vi møter vadefugler, ender og den tids karakterfugler som nykommeren rosenfink og den senere forsvunnede hortulanen. I tillegg får du se hvordan Fiskumvannet så ut for nesten 50 år siden. Og ikke minst hvordan velkjente Magne Sjøblom så ut for nesten 50 år siden. Bare det er verdt å møte opp for. Det var Arne og Magne som i 1974 tok initiativ til å starte foreningen som i dag er BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag. De to er også våre eneste æresmedlemmer.

Hortulan ved Fiskumvannet i 1971 (foto Arne Nævra)

Magne Sjøblom i 1970-tallsutgave


Etter filmen blir det pause med salg av kaffe, kaker og lotteri til dekning av husleie. En fin anledning til en prat med kjente og ukjente naturinteresserte. Takk til alle som tar med kaker og lotterigevinster!
VEL MØTT!

fredag 29. desember 2023

JUBILEUMSÅR FOR BIRDLIFE NORGE ØVRE EIKER OG OMEGN LOKALLAG

Lokallaget fyller 50 år i 2024, og vil markere dette gjennom 50 små og litt større arrangementer. Se programmet på arkfane ovenfor.  På en annen arkfane finnes foreningens historie.  Den starter slik: 

STIFTET 18. OKTOBER 1974

Redigert av Terje Bakken i august 2016.

Arne Nævra og Magne Sjøblom sendte følgende brev ut til noen personer 14.oktober 1974:

“Undertegnede har ut fra kartotek fått rede på at du er medlem av Norsk Ornitologisk Forening. Vi vil derfor appellere til din interesse og herved innkalle deg til stiftelsesmøte for en ornitologisk forening på Ø. Eiker på Hokksund Gymnas fredag 18/10 kl. 19.00. Bortsett fra det organisatoriske vil det ornitologiske arbeidet i kommunen (og tilgrensende kommuner?) bli tatt opp. Sansynligvis vil det også bli vist film.- men fremfor alt: Du får anledning til å møte andre fugleinteresserte. Ta gjerne med interesserte venner- og vel møtt!”

Magne Sjøblom(sign.) Arne Nævra (sign.)

19 personer møtte, vedtekter lagt fram av initiativtakerne ble vedtatt og et styre ble valgt for 1 år fremover. Møtet fastsatte størrelsen av medlemskontingenten til 10 kr pr år for skoleungdom og 20 kr pr år for andre medlemmer. En film om rasering av våtmarksområder ble vist som avslutning på møtet.

Resultatet av det første valget ble slik:

Styret

Formann: Arne Nævra

Sekretær: Alfred Kjemperud

Kasserer: Magne Sjøblom

Varamann: Anders Hals

Revisorer: Steinar Prytz og Tore Bergan

Siden denne entusiastiske starten er det mange flere som har bidratt til at foreningen har vært kontinuerlig aktiv i 50 år. I dag er det minst like stort behov for å stå sammen for å ta vare på naturen som det var for et halvt århundre siden.