søndag 15. mai 2022

VELKOMMEN TIL FUGLENES DAG 2022 MED VANDRING LANGS FISKUMELVA

 Tid: SØNDAG 29. MAI  kl.11.30 - 13.00 / Sted: Frammøte ved Joker på Darbu

Vi feirer Fuglenes Dag med en kort og makelig tur på god sti langs sjarmerende Fiskumelva ned til Fiskumvannet.  En rusletur som passer for både barn og voksne. Underveis ser og lytter vi etter sangfugler, fossekall, vintererle og andre arter. Turleder er den lokale fuglekjenner Bjørn Tore Bollerud,  Ved middelalderkirken raster vi i hyggelig lag. Ta gjerne med kikkert, mat og drikke. Alle er velkomne, og turen koster ingenting. OBS: Værforbehold - avlysning ved regn. Vel møtt!

Lyytting under vandring i 2015

Ingen vannmangel våren 2015

Rast ved Fiskum gamle kirke fra 1250


torsdag 12. mai 2022

BLI MED PÅ VÅRENS SISTE TÅRNDAG VED FISKUMVANNET SØNDAG 15. MAI

Vi er midt i vårens mest intense fugletrekk, som kan observeres og nytes fra tårnet i Fiskumvannet naturreservat. Erfarne fuglekjennere møtes, og de mindre erfarne kan få tips og veiledning. Passer for barn og voksne. Det er trivelig stemning og god komfort i tårnet. Tårnevert Lars Dolmen (mob.418 48 419) er på plass kl.07.00 - 12.00. Påmelding ikke nødvendig. Ta gjerne med kikkert, mat og drikke. Vel møtt!

En rusletur langs Dørja kan også anbefales

onsdag 4. mai 2022

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM ROVFUGLER OG UGLER I BUSKERUD

Tid: Onsdag 11. mai kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Alle er velkomne. Gratis adgang. 

Steinar Stueflotten er et kjent navn for fugleinteresserte i hele landet. Han har gjennom årene bidratt på mange måter til beste for både fuglelivet og foreningen. Ingen følger fugleartenes utvikling i vårt område mer kontinuerlig og systematisk enn ham, og sammenstiller disse data mer oversiktlig og pedagogisk.  Denne gang får vi en oversikt over forekomsten av alle dagrovfugler og ugler som er observert i gamle ( og kanskje snart gjenoppståtte) Buskerud fylke. Noen arter, som fiskeørn, kongeørn, hønsehauk og vandrefalk, er gjenstand for regelmessige kartlegginger. For andre arter er kunnskapsgrunnlaget mer mangelfullt, og noen sjeldne arter er kun observert et fåtall ganger. Hva er spesielt for Buskerud jamført med resten av Viken? 

Hubro på Linnesstranda i Lier


Etter foredraget er det pause med hyggelig samvær med gamle og nye bekjentskaper, og salg av kaffe og kaker. Deretter deler deltakerne sine siste fugleopplevelser.  Avslutning rundt kl.21. Neste møte er 11. september, men i mellomtiden arrangeres uteaktiviteter. Følg med under "Program" ovenfor. Vel møtt!

tirsdag 3. mai 2022

ÅRETS TREDJE TÅRNDAG I FINT VÆR MED TRE SIVHAUKER, FISKEØRN I STUP OG HØY STEMNING

Tårnvert Bjørn Tore Bollerud ledet utmarsj fra P-plassen til tårnet kl.09.30, og fikk med seg stjertmeis underveis. I tårnet opplevde ti deltakere tre livlige sivhauker i flukt, samtidig som en fiskeørn stillet og stupte flere ganger. To av sivhaukene var hunner, og en av haukene gledet tilskuerne med elegant rituell flukt. Skjeandparet fra forrige tårndag var fortsatt på plass, stort sett sovende i sivkanten. Dagens yngste deltaker Maxi Gade på 8 år sto for det kulturelle bidraget, med bildekunst produsert på stedet. Totalt ble 41 arter registrert. 

Ingen sure miner

Stjertmeis på jakt i bjørkeskogen (foto Verena Gade)


Noen fotograferte - andre noterteKunstneren og tårnverten

Firfisle - fuglenes fjerne slektning (foto Verena Gade)
LAPPSPURV OG SKJEAND VAR BLANT 59 ARTER UNDER TÅRNDAGEN 1. MAI

Vårens andre Tårndag ble gjennomført i pent og kjølig vær søndag 1. mai. 4 deltakere var på plass fra kl 0700, mens arrangementsansvarlige startet allerede kl. 0600. Den tidlige starten gav avkastning for Tårnverten med observasjon av lappspurv like innenfor parkeringen. I dag en sjeldenhet, men i april 1982 ble hele 150 individer notert her. Ute på tårnet var høydepunktet hann og hunn skjeand, samt hann og hunn sivhauk. Noe uvanlig for Fiskumvannet var en tjeld som fløy forbi tårnet. De tre svaleartene var på plass, for flere var dette første observasjon av disse for året. Det samme gjaldt for løvsanger som trillet sine fløyelsmyke toner. Totalt ble 59 arter notert gjennom dagen.

Skjeand (foto Anders Hals)


onsdag 27. april 2022

BLI MED PÅ FUGLEKIKKING VED FISKUMVANNET 1. MAI

BirdLife Øvre Eiker ønsker velkommen til årets andre tårndag i Fiskumvannet naturreservat 1. mai kl.07 - 12. Fra det komfortable fugletårnet ved Dørjas utløp følger vi det rike fuglelivet., som på denne tida øker daglig med nyankomne trekkfugler. Noen for å hekke i reservatet, andre for å ta en rast før turen går videre. Fuglekikking har mange aspekter. Mange har glede av å lære seg å gjenkjenne de ulike artene på utseende og lyd, mens andre er mest opptatt av å ta gode bilder. Noen registrerer alle observasjoner i den offentlige databasen artsobservasjoner.no, og bidrar dermed til overvåkingen av Norges natur. Fuglekikking har også et element av "mindfulness".  I en tid da nyhetene er fulle av triste hendelser har det en harmonisk virkning å nyte vårens ankomst, og oppleve at fuglene fortsetter sitt trekk fra syd til nord slik de har gjort i tusener av år.  Tårnvert Jon Ludvig Hals og andre fuglekyndige gir veiledning til de mindre erfarne. Vel møtt!

fredag 8. april 2022

ÅRETS FØRSTE TÅRNDAG 24. APRIL MED 59 ARTER

Den første av fire tårndager dette halvår ble besøkt av 24 personer. De registrerte 45 arter innenfor det offisielle tidsrommet 11.30 - 16, og hele 59 arter på de 11 timer tårnet var bemannet.  Høydepunkter var dvergdykker, sivhauk, storspover og nyankomne låvesvaler og sandsvaler. For full artsliste se https://www.artsobservasjoner.no/ Tårnvert var Bjørn Tore Bollerud.   


Enkeltbekkasin på stolpe (Foto Jon Ludvig Hals)