søndag 29. mai 2022

VANDRING I KULTURLANDSKAP OG SKOG PÅ ÅSSIDA PÅ FISKUM ONSDAG 1. JUNI

Per Øystein Klunderud inviterte til kveldstur på sin og naboens eiendommer på Åssida på Fiskum. Per Øystein og Steinar Stueflotten delte som turledere underveis sine kunnskaper om kulturlandskap, skjøtsel, historie, treslag, planter, fugler og mye annet. Regnværet var imøtekommende og tok en pause mens vandringen pågikk. For de 11 deltakerne ble det en tur i bratt og vått terreng, på spennende steder hvor besøkende vanligvis ikke har tilgang. Fra øverst i lia med vid utsikt over vakre Eiker, til dalbunnen i tett skog ved Delerelva. Like ovenfor elva fikk Per Øystein for et par år siden gravd ut en 400 kvadratmeter stor dam, hvor det i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) er iverksatt et prosjekt med utsetting av storsalamander. Dammen har på kort tid fått fin vegetasjon både rundt og i vannet. Her trives åpenbart mange arter insekter.  Det gjorde også turdeltakerne. Takk til Per Øystein og Steinar for en usedvanlig spennende og lærerik tur, som ble behørig rundet av med kaffe og kaker på tunet. 

Blant de 19 observerte fuglearter var både svarthvit fluesnapper, gråfluesnapper og kjernebiter. Se artsliste på artsobservasjoner.no

 

Slabras under parasoll på tunetBåde gjerder og grinder ble elegant forsert

Veien gikk gjennom gamle beitemarker

Steinar foran en enorm poppel ved dammen

Også frosk setter pris på dammen

Klunderuddammen
Bratt terreng krevde god fotkontroll

Nærstudium av ørsmå sopp

Linsene rettet mot gråhegrekolonien nede i dalen
Turstart på Klunderud-tunetDammen rett etter utgravingen

Dronebilde fra rett etter utgravingen


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar