Program

Program 2019

Det avholdes månedlige møter i januar - mai og september - desember. Alle møter er på tirsdager kl.18.30 i Haug menighetssenter i Hokksund. Møteprogram med tema for kveldens foredrag legges ut på nettsiden og Facebook uka før møtet. Det samme gjelder informasjon om turer og andre arrangement. Programmet oppdateres kontinuerlig.


8.januar: Møte med foredrag om fugleforing og NOFs fuglerestaurant på Nesodden av Jan Erik Røer. (50)
26.-27. januar: NOFs nasjonale hagefugltelling.
12.februar: Møte med nytelse av fuglebilder av Jostein Myre. (37)
17. februar: Vintervandring i Vikersund kl.11. Tureleder: Anne Kvam. (6)
12.mars: Møte med foredrag om fiskeørn av Rune Aae / Årsmøtet 2019.
2.april: Møte med foredrag om sjeldne fugler i Buskerud av Steinar Stueflotten.
7.mai: Møte med presentasjon av storspove - Årets Fugl 2019 - av Per Stensland. 
10.september: Møte med foredrag om trekklyder og andre høstlige fuglelyder av Helge Kvam.
8.oktober: Møte med foredrag av Knut Solberg ("uglemannen fra Lier")
5.november: Møte med foredrag om naturvernkontaktens arbeid i fylkeslaget - av Marius von Glahn.
10.desember: Møte - foredrag ikke bestemt.

Ennå ikke datofestede aktiviteter: Tårndager ved Fiskumvannet, vårtur langs nordre Tyrifjorden, tur til Borrevannet i Horten.


Ønsker, forslag og tips til møtetema og uteaktiviteter mottas med takk: bent.m.ellingsen@gmail.com / tlf. 996 27 253.

Foreningens møter og andre aktiviteter er åpne for alle. Vi håper naturlig nok likevel at flest mulig vil støtte fuglevernsaken gjennom et medlemskap.

Program 2018

9. Jan: Møte med Merete Wiken Dees & Simon Rye om taksvale, som var Årets Fugl i 2017. 
13. Feb: Møte med foredrag om skogforvaltning av Trude Myhre, WWF. (35)
13. Mars: Lars Inge Enerstvedt fra Statens Naturoppsyn og Steinar Stueflotten (NOF) om Fiskumvannet naturreservat. (28)
13. Mars: Årsmøtet 2018 kl.20 (28)
18. Mars: Tidlig vårtur langs Oslofjorden i Hurum. Start Sætre busstasjon kl.9 Turleder: Steinar Stueflotten (5)
8. April: Vårsamling i Bergsvingen med svingvert Magne Sjøblom. (15)
10. April: Møte med foredrag om vår- og høstturer til sørvestlandet med Utsira og Lista av Jon Ludvig Hals. (40)
21. April: Tradisjonell ringmerkingsdag på Halshaugen med Anders Hals. (12)
29. April: Tur til nordre Tyrifjorden med Jon Ludvig Hals. (18)
1. mai: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.9-13. Turleder Lars Dolmen (12)
8. Mai: Møte med foredrag om Børsesjø ved Skien av Runa Bergby fra NOF Telemark.(20)
19. mai: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.9.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (9)
26. Mai: Overnattingstur til tårnet i Fiskumvannet naturreservat. (1)
27. Mai: Fuglenes Dag med fotosafari i Fiskumvannet naturreservat / tårnsamling (15/20)
3. Juni: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.9.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (7)
8. Juni: Årets nattsangertur. Start nederst i Lundebakken kl.22. Turleder Svein Tangen (10)
1. September: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (15)
9. September: Stand på markedsdag i Darbu kl.12 - 17. Ansvarlig: Magne Sjøblom.
11. September: Møte med foredrag om Unge Ornitologer Norge av Bjørn Penk. (22)
15. september: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (11)
22. September: Tur til Mølen i Vestfold. Turleder Anders Hals (mob. 970 62 342). Avlyst.
29. September: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (5)
7. Oktober: Lokalitetskonkurranse under Eurobirdwatch kl.9-12. Arr: NOF Buskerud
9. Oktober: Møte med foredrag om jaktfalk av Lars Egil Furuseth. (52)
13. Oktober: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (8)
6. November: Møte med foredraget "Nattlerke - en utfordring og drøm for ornitologer" av  Per Øystein Klunderud & Thor Østbye (35)
17. November: Fugler og fuglelyder i vinterskogen - rusletur i Nedre Eiker med ornitolog Magnus Ullman kl.10-14. (Avlyst)
18. November: "Natur&Kultur" på Fossesholm i Vestfossen kl.14.30-19.00  
4. Desember: Møte med foredraget "Borrevannet - fugl og forvaltning" av Kjetil Johannessen. (26)

Program 2017

Det avholdes 9 møter i 2017, alle på tirsdagskvelder i Haug menighetssenter i Hokksund. 

10. januar: Møte med lysbildekåseri om naturfotografering av Arne Nævra (60).
14. februar: Møte med foredrag om fugler i arktisk Canada av Kirsten Myhr.(24)
19. februar: Vintervandring langs Drammenselva i Mjøndalen kl.11-13. (7)
14. mars: Møte med årsmøte og foredrag om fuglenes sang og andre lyder av Helge Kvam. (45)
2. april: Vårfeiring i Bergsvingen. (11)
18. april: Møte med bilderapporter fra Hornborgarsjøen v. Audun Jahren og Extremadura i Spania v. Per Øystein Klunderud. (35)
22. april: Ringmerking på Halshaugen kl.08. Vert: Anders Hals (10)
22. april: Tårndag kl.12-18. Turleder Bjørn Tore Bollerud (16)
7. mai: Tårndag kl.8-14. Turleder Bjørn Tore Bollerud. (10)
9. mai: Møte med foredrag om horndykker av Torgrim Breiehagen, og Isachsen orienterte om sin beitedyr i Fiksumvannet naturreservat (35)
14. mai: Tårndag kl.8-14. Turleder Bjørn Tore Bollerud. (12)
28. mai: Fuglenes Dag: Valg mellom tur langs elva fra Darbu til Fiskum gml. kirke (8) og tur til tårnet ved Fiskumvannet (6).
14. juni: Nattsangertur fra P-plassen ved Lundebakken kl.22. Kontaktperson: Audun Jahren
3. september: Tårndag kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (4)
12. september: Møte med gjennomgang av rapporten "Fugler i Øvre Eiker 2015 og 2016" med forfatterne Steinar Stueflotten og Anders Hals. (35)
17. september: Tårndag kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (10)
30. september: Tårndag kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (4)
1. oktober: EuroBirdwatch med lokalitetskonkurranse. (14)
10. oktober: Møte med foredrag om sjøfugler i Oslofjorden av Morten Bergan. (30)
15. oktober: Tur til Mølen i Vestfold (5)
7. november: Møte med foredrag av Tom Schandy / Pål Hermansen om ny fuglebok. (42)
12. november: Natur & Kultur på Fossesholm. NOF ØE var medarrangør.
5. desember: Møte med foredrag om TV-serien "Naturen vender tilbake" av Ulf Myrvold. (33)

Program 2016

Det avholdes 9 møter i 2016, alle på tirsdagskvelder i Haug menighetssenter i Hokksund. 

12. januar: Møte med foredrag om bier av Ole & Berit Tobiassen
9. februar: Møte med foredrag om Sleneset og hubro av Madlaina Bichsel (45).
21. februar: Elvelangs i Vikersund kl. 11 - 13 m. Audun (8).
8. mars: Årsmøte 2016 (20)
3. april: Vårsamling i Bergsvingen m. Magne (12)
12. april: Møte med foredrag av Kristin Vigander om fugler i Kina.
17. april:  Ringmerking på Hals kl.08 m. Anders
17. april: Tårndag på Fiskum kl.12-18 m. Bjørn Tore
30. april: Tårndag på Fiskum kl.10-14 m. Bjørn Tore (10)
3. mai: Rusletur langs Fiskumelva kl. 18-20 m. Rita (17)
10. mai: Møte med foredrag av Terje Axelsen (27)
22. mai: Fellestur til Sirikirke med Botanisk Forening. (5)
29. mai: Fuglenes Dag: Tårndag på Fiskum kl.8-14 m. Steinar (2)
10. juni: Nattsangertur
12. juni: Tårndag på Fiskum kl.10-14 m. Bjørn Tore
4. september: Tårndag på Fiskum kl.10-16 (10)
6. september: Møte med medlemmenes bilder og opplevelser fra sommeren (23)
11. september: Dugnad på Fiskumtårnet (5)
18. september: Tårndag på Fiskum kl.10-14 (21)
25. september: Dugnad på Fiskumtårnet (10)
28. september: Tårnettermiddag på Fiskum kl.16-20
2. oktober: Konkurranse mellom lokaliteter som ledd i EuroBirdwatch kl. 9-12
11. oktober: Møte med reise i Aragon i Spania med Per Øystein Klunderud & Kjell Dokka.
16. oktober: Tårndag på Fiskum kl.10-14
30. oktober: Tårndag på Fiskum kl.11-15
8. november: Møte med foredrag av professor Svein Dale om bestandsutvikling og rødlista.
13. desember: Møte med naturfotografen Svein Roger Reberg fra Fiskum.

Program 2015

13. januar: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Ingar Øien om dverggåsprosjektet)
10. februar: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Jan Erik Røer om fugletrekk)
10. mars: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Arnhild Øien og Bjørn Foyn)
22. mars: Fuglekikking i Bergsvingen kl. 10-13 med Magne Sjøblom og Jan Trygve Bollerud
14. april: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 med Jostein B. Engdal: "Natur og kultur i Pamir"
18. april: Ringmerking på Halshaugen med Anders Hals
18. april: Tårndag Fiskum kl. 12-18 med Bjørn Tore Bollerud
4. mai: Elvelangs på Fiskum kl. 18-20 med Rita Rustan NB: UTSATT p.g.a. været
7. mai: Tårndag Fiskum for Barnas Røde Kors
12. mai: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Torfinn Jahren om storfugl)
16. mai: Tårndag Fiskumvannet kl. 8-16 med Bjørn Tore Bollerud
31. mai: Fuglenes Dag 2015 kl.10: A) Rusletur fra Darbu langs Fiskumelva til Fiskumvannet med kafferast ved kirken (Bjørn Tore Bollerud). B) Tur med start fra Darbu i bil til p-plassen ved Fiskumvannet Naturreservat og videre til tårnet (Steinar Stueflotten).
5. juni: Tårnkveld med nattsangerlytting kl. 18-24 med Bjørn Tore Bollerud
5. juni: Nattsangertur Fiskum / Eikern kl 22-01 med Steinar Stueflotten og Audun Jahren

4. september: Tårndag Fiskumvannet kl. 14 - 18 (Audun)
8. september: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Tore Slagsvold: "Familieliv hos meiser")
9. september: Tårndag Fiskumvannet kl. 16-20 (Bjørn Tore)
20. september: Tårndag Fiskumvannet kl. 8. - 14 (Bjørn Tore)
4. oktober: Lokalitetskonkurranse
13. oktober: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Tom Schandy om regnskogen)
18. oktober: Tårndag Fiskumvannet kl. 10 - 14 (Bjørn Tore)
10. november: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 med film av Øystein Engen
22. november: Natur og Kultur på Fossesholm, Vestfossen.
8. desember: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30

Program 2014

14. januar: Møte – Fuglelivet på Kanariøyene (Audun Jahren & Terje Bakken)
11. februar: Møte – Åkerrikseprosjektet og overvåkingsprogrammet TOV-E (Knut Eie)
9. mars: Fuglevandring Loesmoen kl. 10-12 (Audun Jahren)
11. mars: Møte og årsmøte 2014, Haug menighetssenter kl.18.30
1. april: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30
6. april: Bergsvingen kl. 10-13 (Magne Sjøblom& Anders Hals)
26. april: Ringmerking på Hals kl.8 – 11 (Anders Hals)
26. april: Tårndag  Fiskumvannet kl. 12 – 18 (Bjørn Tore Bollerud)
5. mai: Rusletur elvelangs i Darbu kl.18 -20 (Rita Rustan)

6. mai: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30
18. mai: Tårndag  Fiskumvannet kl.7 – 14 (Bjørn Tore Bollerud)
25. mai: Fuglenes Dag 2014: Fuglevandring i Kongsberg kl. 10-13 (Frank T. Brandbu / Magne S.)
25. mai: Fuglenes Dag 2014: Tårnkonkurranse mellom Fiskum og Linnesstranda
10. juni: Kveldstur på ny klopp til tårnet i Fiskumvannet naturreservat. Kl.18.00
13. juni: Tårndag med nattsangerlytting i reservatet kl.18 – 24 (Bjørn Tore Bollerud)
14. juni: Kolbergsetra – Dørsjø kl.8 – 12 (Anders Hals)


9. september: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Øivind Stranna Larsen om ville bær)
13. september: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 10 - 14 (Bjørn Tore Bollerud)
28. september: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 10 - 14(Bjørn Tore Bollerud)
4. oktober: Jubileumstur til Mølen i Vestfold (Avlyst)
5. oktober: Konkurranse om artsobservasjoner mellom lokaliteter
7. oktober: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Trond Øigarden om fossekall)
17. oktober: 40-års jubileumsfest på Fossesholm, Vestfossen kl.18.
19. oktober: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl. 9 - 15 (Bjørn Tore Bollerud)
10. november: Møte i Haug menighetssenter kl.18.30 (Roar Solheim om snøugle)
9. desember: Møte i Haug menighetssenter kl. 18.30 (Fra jubileumsturen til Svalbard)