mandag 22. mars 2021

FORAN ÅRSMØTET 13. OKTOBER: ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2020 - BUDSJETT FOR 2021

Årsmøtet 2021 skulle vært avviklet i vår, men ble utsatt p.g.a. smittesituasjonen. Ny dato blir 13. oktober,  i håp om at det da kan gjennomføres lovlig og forsvarlig. Årsberetning for fjoråret finnes under arkfanen "Årsberetninger". Nedenfor er gjengitt revisorgodkjent regnskap for året som gikk, og budsjett for inneværende år.  Alle dokumentene vil bli behandlet av årsmøtet. 


NOF Eiker

Budsjett 2021

Inntekt

Utgift

Kasse

7466

Bank

120133

 

 

Kontingent

16250

Kontor

Frimerker, rekvisita

1500

Møter

Kaker, kaffe, loddsalg

9000

Innkjøp kaker, kaffe, gevinster, honorar

3000

Foredrag

4000

Husleie

5000

Fugletårnet

1500

Innkjøp av ny pc

10000

Diverse

inkl. utsending av 10-årshefte

8000

 

 

 

25250

 

33000


 

fredag 12. mars 2021

FUGLEINFLUENSA I VIKEN - MELD FRA OM DØDE FUGLER

 

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak bør det lokale Mattilsynet kontaktes på tlf. 22 40 00 00.

Av hensyn til generell smittefare skal man unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller døde fugler.