mandag 22. mars 2021

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2020 - BUDSJETT FOR 2021

Årsmøtet 2021 er utsatt inntil det kan avvikles lovlig og forsvarlig m.h.t. smittesituasjonen. Årsberetning for fjoråret finnes under arkfanen "Årsberetninger". Nedenfor er gjengitt revisorgodkjent regnskap for året som gikk, og budsjett for inneværende år.  Alle dokumentene vil bli behandlet av det kommende årsmøtet. 


NOF Eiker

Budsjett 2021

Inntekt

Utgift

Kasse

5277

Bank

103855

 

 

Kontingent

15500

Kontor

Frimerker, rekvisita

1500

Møter

Kaker, kaffe, loddsalg

18000

Innkjøp kaker, kaffe, gevinster, honorar

6000

Foredrag

8000

Husleie

10000

Fugletårnet

1500

Innkjøp av ny pc

5000

Diverse

1500

 

 

 

33500

 

33500


 

fredag 12. mars 2021

FUGLEINFLUENSA I VIKEN - MELD FRA OM DØDE FUGLER

 

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak bør det lokale Mattilsynet kontaktes på tlf. 22 40 00 00.

Av hensyn til generell smittefare skal man unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller døde fugler.