søndag 26. mai 2013

Tur til flomrammet Hokksund på Fuglenes Dag 26. mai

Turleder Steinar Stueflotten skrev følgende i dagboka på www.artsobservasjoner.no :

Foreningstur på Fuglenes Dag til flomrammet område på øvre Sandøra/Stryken, Hokksund Camping. Tre personer møtte opp: Morten Jagdum, Bent Ellingsen og Steinar Stueflotten (turleder). Pga av flommen var det ikke mulig å gå stien rundt Sandøra. Vi tok derfor en kort tur bortom idrettsbana ved Stryken, som fortsatt lå godt over flommålet. I blokkmuren på campingplassen fløy minst 30 sandsvaler ut og inn av sprekkene som fortsatt lå over vannet. Heldigvis så det ut til at elva nå var litt på retur så vi får håpe det går bra med hekkingen i år. En annen blokkmur som var brukt tidligere, lå nå halvannen meter under vann. Ved campingen sang en møller, og på toppen av en lyskastermast borte ved idrettsbana lå en fiskemåke på reir, samme sted som i 2011. Ytterst i Stryken hørte vi en ubestemt dvergspett/vendehals rope flere ganger, mens tre stær jagde en spurvehauk over oss. To grågjess seilte i stor hastighet på strømmen nedover elva. Det så morsomt ut. 35 arter var brukbart omstendighetene tatt i betraktning.

Knoppsvane
Grågås
Stokkand
Laksand
Spurvehauk
Fiskemåke
Gråmåke
Ringdue
Tårnseiler
Sandsvale
Låvesvale
Linerle
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Møller
Hagesanger
Munk
Gransanger
Løvsanger
Svarthvit fluesnapper
Blåmeis
Kjøttmeis
Skjære
Kaie
Kråke
Stær
Pilfink
Bokfink
Grønnfink
Stillits
Dompap
Gulspurv

lørdag 18. mai 2013

Aktiviteter før sommeren 2013


26. mai
Fuglenes Dag 2013
Morgentur rundt Sandøra.
Frammøte: Kl.08.00 P-plassen ved Hokksund Camping
Turleder: Steinar Stueflotten.
Mob: 91334123
28. mai
Tur til Åssida på Fiskum
Arr: Feltutvalget.
Frammøte: Kl. 18.00 Åssideveien 525.
Turleder: Per Øystein Klunderud
Mob. 94886503
2. juni
Tårndag Fiskum kl.10-14
Frammøte ved Jernbanebrua.
Turleder: Bjørn Tore Bollerud
4. juni
Vandring i Sentrum av Kongsberg. Frammøte: Kl.18.00 Kirketorget
Turleder: Olav Såtvedt
Mob. 90775072
7. juni
Nattsangertur Øvre Eiker
Frammøte: Kl.22 P-plassen nederst i Lundebakken (Fiskumsletta nærmest Hokksund).
Turleder: Egil Mikalsen
Mob: 40107191
8. juni
Tur til Råtavannet i åsen ovenfor Hakavikveien.  Kl.08-14.
Frammøte: Sundhaugen.
Arr: Feltutvalget
Turleder: Per Øystein Klunderud
Mob. 94886503
11. juni
Kveldstur til dam ved Skjøl i Ø. Eiker
Arr: Feltutvalget
Frammøte: Kl.18 ved avkjøringa fra E134 til Vestfossen / Ormåsen.
Turleder: Per Øystein Klunderud og Anders Hals. Mob. 94886503

fredag 17. mai 2013

Få med deg årets første tårndag i Fiskumvannet naturreservat lørdag 18.mai

Rosenfinken er ankommet

Foreningens tradisjonsrike tårndager gir mulighet til å oppleve vår "hjemmebane" Fiskumvannet naturreservat i hyggelig og kunnskapsrikt selskap. Hittil denne måned er det her registrert 93 arter på www.artsobservasjoner.no . Sivhauken ser ut til å holde seg i området, og en sannsynlig sivsanger ble også sett nylig. Og den staselige rosenfinken synger også i år "pleased to meet you". 
 
Alle kommer og går selvsagt når de måtte ønske, men for de som er usikre på veien eller vil gå i fellesskap gjennom reservatet er det avgang kl. 10 fra den lille parkeringsplassen ved jernbanebrua.  Som vanlig er Bjørn Tore turleder. Vel møtt!
Alltid god stemning i tårnet 

tirsdag 7. mai 2013

Velkommen til sesongens siste møte 14. mai

Tid: Tirsdag 14. mai 2013 kl. 18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund (ved Haug kirke).

PROGRAM

  • Siste nytt fra fuglefronten – både fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no 
  • Medlemmenes kvarter – fritt fram for alle med egne bilder.
  • Meldinger og eventuelt.
  • Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.

Kort om tur til Iran
Tre av våre medlemmer var 11. - 28. april på natur- og kulturreise i Iran. Hovedvekten var på ornitologi, med Magnus Ullman som guide. Persersanger, sumererskriketrost, iranløpekråke, tamariskspurv, daddelfugl og rødbrystspurv var høydepunkter. Turen var også et dypdykk i iransk samfunnsliv, kultur og landskap. Per Øystein og Bjørn Tore forteller kort fra turen.

Kveldens foredrag: Roald Bengtson om humler

Foredragsholder viser oss humlenes fascinerende liv, med deres årssyklus og avanserte samfunn. Vi får høre om avhengighetsforholdet mellom humler og planter, om trusselbildet og hva hver av oss kan gjøre for å hjelpe. Samtlige seks rødlistede arter i Norge presenteres kort med ny viten om forekomst i landet vårt. To-tre av de sjeldneste var knapt fotografert i norsk natur før 2012. Vi får også råd for litt enkel ”humlekikking”, gjennom å se på de vanligste artenes dronninger som brummer rundt oss i disse dager.

Roald Bengtson (f. 1960) er cand.philol. og filosof fra Universitetet i Oslo. I tillegg er han natur- og miljøvernutdannet. Han har lenge brukt rundt halve året på ornitologi, dagsommerfugler og annet relatert til natur. I senere tid er det humler som har stått i sentrum. Bengtson er feltmann, foreleser og forfatter. Ikke minst er han kjent for alle naturbokanmeldelsene sine. Kort sagt en allsidig og engasjert person, som holder lærerike og underholdende foredrag. 


Heftet "Insekter og andre småkryp på Ryghsetra" er til salgs for selvkost (100 kroner) under møtet.
Forfatter er Arne Fjellberg, entomolog som i mange år har undervist under slåttekurset. Heftet inneholder ca 100 fargebilder. Humlene er med, og som vedlegg finnes også fortegnelse over registrerte karplanter og sopp.


Hjertelig takk til alle som bidrar til vårt gode miljø med kaker og lotterigevinster.


VEL MØTT!