tirsdag 27. september 2022

SMITTSOM FUGLESYKDOM PÅ ØSTLANDET

Den meget smittsomme virussykdommen Newcastlesyke er oppdaget i Oslo, Moss og flere andre steder i vår nærhet.  Mattilsynet skriver: 

Ved funn av syke eller døde fugler der smittsom sykdom kan mistenkes, skal Mattilsynet kontaktes per e-post til postmottak@mattilsynet.no. Dette gjelder først og fremst byduer, andefugler (ender, gjess og svaner), havsuler, måkefugler, vadefugler, rovfugler og kråkefugler. Mattilsynet vil i samråd med Veterinærinstituttet vurdere om fuglen skal tas prøver av eller ikke.

Døde fugler bør håndteres med stor forsiktighet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar