torsdag 10. desember 2015

Fin årsavslutning med Arne Nævra, Torgeir Beck Lande og Arnt Berget

Som forventet ble det et særdeles trivelig møte, hvor den ferske filmen "Skoggangsmann" ble mottatt med stor begeistring av de 45 deltakerne. En stor takk til trioen bak filmen.


Foto: Audun Jahren

tirsdag 24. november 2015

Vellykket Natur & Kultur 2015

Med rundt 100 besøkende - på samme dag som cupfinalen - er hovedansvarlige Per Øystein Klunderud fornøyd. Det var god stemning, meget gode foredragsholdere og interessante tema.

Anders, Magne og Bjørn Tore på NOF Øvre Eikers fine stand

mandag 16. november 2015

Natur & Kultur på Fossesholm søndag 22. november

Sted: Fossesholm i Vestfossen

Tid: Søndag 22. oktober kl. 14.30 – 19.00

Inngang: Barn/ungdom (t.o.m. 20 år) og studenter GRATIS. Øvrige kr 100.
---------------------------------------------------------------------------

Natur & Kultur 2015 følger tradisjonen med spennende foredrag og presentasjon av ny litteratur om natur. Informasjon fra deltakende foreninger og stand ved Natur og Fritid.

 Program:

14.30 – 15.30 Presentasjon & salg av det nyeste innen bøker, optikk med mer. Servering.

15.30 – 16.15 «Fra fjord til fjell i Buskerud, med villmark og bynære strøk
                        v/Jan Sørensen, Buskerud Botaniske Forening. Inkl. botaniske perler!

16.15 – 16.45  Hans Petter Evensen, medhjelper under slåttekurset på Ryghsetra gjennom 20 år, forteller fra arbeidet med boka «Slå med ljå». Et storverk på 350 s og ca. 750 illustrasjoner.

Pause              Pause & godprat. Enkel servering.

17.30                           «Norske naturkvaliteter på hell», foredrag ved Oskar Puschmann, NIBIO.
                        Han har siden 2002 jobbet bl.a. jobbet med å dokumentere og bevisstgjøre om endringene i norske (kultur)landskap ved å refotografere gamle fotografier.
                        Hva blir resultatene av politikernes (og samfunnets) prioriteringer?

18.15                           Tom Schandy viser bilder og presenterer 2 av høstens bøker:
«Fantastiske Finnemarka» av Tom Schandy og Tom Helgesen. Boka tar for seg de vide skogområdene mellom Tyrifjorden, Drammensvassdraget og Lierdalen. 240 s og 230 bilder.
«Nattens lydløse jegere – Ugler i Norden». Av Tom Schandy og Felix Heintzenberg. Ei praktbok som tar for seg uglene som lever i Norden. Her finner du en rekke foto av uglene i deres rette miljø. 192 s.

19.00                          Dørene lukkes
----------------------------------------------------------------------------

Salgsboden – husk å ta med handlenett

 

- Boka «Slå med ljå» kr 300,-. (Ordinær pris 400,-.)
- Varer for gjennomsyn/kjøp fra Natur og Fritid ved Runar Jåbekk. Se www.naturogfritid.no e-p: post@naturogfritid.no – tlf. 38 70 67 50. 
- Bøker fra Tom Schandy kr 350,-. (Ordinær pris 398,-)
- Øyvind Stranna Larsen med boka «Bærplukkingens gleder». Kr 200,- (Ord. pris 339,-.)
- Fra Naturvernforbundet: Diverse materiell, tidsskrifter og bøker. Lagerrydding med svært gode tilbud. – Merk: Kun 10 eks. igjen av «Fuglelivet i Øvre Eiker», kr 400,-.
- Knut Solbraa med bøkene «50 norske og svenske orkideer» (300,-) og «Elgjakt og elgforvaltning» (400).


Arr: Naturvernforbundet i Buskerud i samarbeid med Buskerud Botaniske Forening, NOF Øvre Eiker lokallag og Naturvernforbundet i Eiker.

torsdag 5. november 2015

Kortfilm, lokale fuglenavn og medlemmenes fugleopplevelser i Hokksund 10. november

Tid: Tirsdag 10. november kl. 18.30
Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Øystein Engen viser en 22 minutters film om fuglelivet i Trillemarka, med innslag også fra Norefjell og Lier. Vi får dermed litt fra skogen, fjellet og lavlandet i vår nærhet.  

Hønsehauk (Foto: Øystein Engen)
 Engen er kjent som den modige miljøvernlederen i Sigdal kommune, som provoserte mange sambygdinger gjennom sin kamp for vern av Trillemarka. Starten var et notat han sendte fylkesmannen i 1996, med oppfordring til å vurdere verneverdien av området. Dermed begynte en thriller av en maktkamp mellom ulike interesser, som først ble avsluttet da Trillemarka ble vedtatt vernet i 2008. I kampens hete ble stillingen som miljøvernleder fjernet. Lokalavisa tolket dette som en reaksjon mot Engens innsats for vern.   

·     Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
 • Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no   
 • Fritt fram for alle med egne bilder.
 • Lokale fuglenavn
 • Meldinger og eventuelt.
Ta med deg sommerens og høstens beste fugleopplevelser, og del dem med andre. Enten du har bilder eller ikke. I tillegg er det fint om du tenker over om du kjenner lokale navn på fuglearter. Kanskje kan det bli starten på ei liste over slike navn. 

Takk til alle som bidrar med kaker og lotterigevinster!


søndag 1. november 2015

5715 kroner til Regnskogfondet fra Tom Schandy og NOF Øvre Eiker


Etter NOFs møte i Haug menighetssenter 13. oktober ble 5715 kroner gitt til Regnskogfondet forbindelse med årets TV-aksjon. Beløpet er summen av gaver i kveldens regnskogkasse, overskudd fra salg av lodd, kaker og kaffe - og Tom Schandys honorar for et foredrag av ypperste klasse. Hans engasjement, kunnskaper og bilder gjorde sterkt inntrykk på de 52 frammøtte.  Svartstrupe besøker igjen Fiskumvannet naturreservat


Foto: Audun Jahren

Under tårndagen 19. oktober 2014 gjorde Bjørn Tore Bollerud den første kjente observasjon av svartstrupe ved Fiskumvannet. I år dukket arten opp igjen 26. oktober. Denne gang var det Ole Martin Olsen og hans søster Elin Henriette Olsen som oppdaget fuglen. I dagene som fulgte var det mange som fikk sett den. 1. november fortsatt var på plass.


søndag 25. oktober 2015

Godt med folk, kakeservering og høy trivsel i tårnet i det flotte været, men uten samme rekke av sjeldenheter som i fjor. Skjeender, dvergdykkere, enkeltbekkasiner og varsler var ikke uventet blant de 30 artene under årets siste tårndag.

Ikke bare folk i tårnet denne dagen (Foto: Morten Jagdum)

Varsler (Foto: Morten Jagdum)

onsdag 14. oktober 2015

Store forventninger foran årets siste tårndag søndag 18. oktober


Tårndagen i fjor på samme tid var sensasjonell. Foruten reservatets aller første svartstrupe, ble det sett gråstupedykker, kvartbekkasin, dvergdykker,  skjeand, storlom, svartender og bergender. Og en vakkert syngende varsler rett ved tårnet. I alt 48 arter. Passende for foreningens 40-års jubileum. Kan 41-års jubileet matche dette? Møt opp og se selv.

Kl. 10 - 14. Turleder: Bjørn Tore Bollerud

Høsten er fin på Fiskum (Foto: Morten Jagdum)

Godt fottøy anbefales. Det kan bli glatt på denne tida. (Foto: Morten Jagdum)


Skjeender på Fiskum 7. oktober (Foto: Morten Jagdum)tirsdag 6. oktober 2015

Tirsdag 13. oktober kl. 18.30: Møte med foredrag om regnskog av Tom Schandy


Tom Schandy var som tenåring styremedlem i vår forening allerede i 1976. I dag er han internasjonalt anerkjent naturfotograf og forfatter, bosatt i Vestfossen. I kveld lar han honoraret gå uavkortet til årets TV-aksjon, som samler inn penger til nettopp verdens regnskoger.  Alt overskudd fra loddsalg og kakesalg gir foreningen til samme formål.

Schandy har fotografert i regnskoger over hele verden. Dette blir hans personlige reise til regnskoger i Sør-Amerika og Afrika. Han forteller om sine møter med jaguarer og fjellgorillaer, klippehaner, tukaner med kjempestore nebb, mineralspisende arapapegøyer og primater som uakarier med røde tryner. Og om menneskene som bor i disse fantastiske skogene.

Regnskogene dekker bare 7 prosent av jordas overflate, men rommer mer enn halvparten av alle jordas organismer. Mange urfolk avhenger av regnskogene, og de er viktige for verdens klima. 

Sverdkolibri fra Ecuador


Rød ukari fra Amazonas

Kvinne fra Amazonas


søndag 4. oktober 2015

Fiskum med 40 arter under søndagens konkurranse

Høydepunktene sett fra tårnet ved Fiskumvannet denne solrike søndagen var jordugle, dvergdykker, sivhøne, varsler og en plog høyt oppe med 140 kortnebbgjess. Det var 10. året vi gjennomførte denne trivelige konkurransen.
Anders i aksjon (Foto: Morten Jagdum)
Steinar skriver i sin oppsummering:

Lokalitetskonkurranse i forbindelse med EuroBirdwatch 2015 søndag 4.10.2015 kl.09:00-12:00.

Deltagende lokaliteter: Averøya (Ringerike), Fiskumvannet (Øvre Eiker) og Linnesstranda (Lier), jamført seks lokaliteter i fjor. Sluttresultatet ble som følger:

1.       Averøya              43 arter            534 ind.
2.       Fiskumvannet  40 arter                231 ind.
3.       Linnesstranda   38 arter               563 ind.

Totalt 64 arter og 1328 ind. på de tre lokalitetene til sammen jamført 73 arter og 1647 ind. i 2014. Dette er 12 % færre arter og 19 % færre individer enn i fjor. Minst tilbakegang hadde Averøya. På Fiskumvannet ble antall individer mer enn halvert i forhold til 2014. Når det gjelder antall deltagere derimot, satte Fiskumvannet ny rekord med 10 personer, mens det bare var 2 på Linnesstranda og en som i fjor på Averøya. Totalt 13 deltagere mot 11 i fjor.

Fem arter hadde mer enn 100 ind med ringdue (120), gråtrost (117) og grønnsisik (107) på topp. I 2014 var et seks arter som hadde over 100 ind. på de tre lokalitetene samlet, da med grågås, brunnakke og ringdue på topp. Av godbiter på de andre lokalitetene kan nevnes hvitkinngås på Linnesstranda,  og dvergfalk og vintererle på Averøya.

Audun når toppen (Foto: Morten Jagdum)

Konkurransen er over - tid for kaffe (Foto: Morten Jagdum)

Dagens eneste kortnebbtrekk (Foto: Audun Jahren)
torsdag 1. oktober 2015

Lokalitetskonkurranse søndag 4. oktober kl. 9 - 12

I likhet med tidligere år markerer vi det internasjonale arrangementet Eurobirdwatch med en underholdende konkurranse mellom lokaliteter. NOF Drammen og omegn stiller med tårnet på Linnesstranda i Lier, mens vi forsøker å bemanne tårnet ved Fiskumvannet.  Kanskje blir også andre lokaliteter med. Steinar Stueflotten holder også i år orden på resultatene. Et viktig poeng med Eurobirdwatch er å rette oppmerksomheten mot fugletrekket. Både for å glede seg over det, og for å belyse de mange og økende menneskeskapte problemene fuglene møter underveis. Resultatene fra konkurransen - og alle andre observasjoner som legges inn i artsobservasjoner.no i løpet av helga - teller med i oppsummeringen av Eurobirdwatch. Alle oppfordres til å møte opp på en av lokalitetene -  eller i det minste til å registrere observasjoner der man er.

søndag 20. september 2015

Flere godbiter under tårndagen 20. september

De fem frammøtte valgte å unngå tårnet, siden veien ut sto under vann. I stedet gikk turen til Flesaker og halvøya utenfor. Blant de 54 observerte artene var vannrikse, jordugle, varsler, sivhøne, skjeand, dvergdykker, dvergfalk, svartspett og trepiplerke.

Foto: Morten Jagdum

Foto: Morten Jagdum

mandag 14. september 2015

Tårndag på Fiskum søndag 20. september

Vi kan håpe på noe mindre vann under denne tårndagen i Fiskumvannet naturreservat. Siste tårndag var gummistøvler helt nødvendig, og flommen hadde lagt igjen mye søppel. Det hindret ikke mange fine fugleopplevelser. Blant annet sivhauk, vintererle og gulerle.

18. september var kvisthaugene blitt øyer (Foto: Anders Hals)

Hvis vannet skulle hindre oss å komme ut til tårnet, har turleder en meget god plan B: En tur rundt Fiskumvannet med stopp på utsiktspunkter som gamlekirka, Råen og halvøya nedenfor Flesaker.

Tidsrom: kl. 08 - 14. Turleder: Bjørn Tore.  VEL MØTT!


Bjørkeskogen best for båter (Foto: Anders Hals)


Turleder Bjørn Tore med tårnboka under forrige tårndag (Foto: Morten Jagdum)
Flommens etterlatenskaper innenfor tårnet (Foto: Morten Jagdum)


tirsdag 1. september 2015

Høstens første tårndag på Fiskum torsdag 3. september kl. 14 - 18

Ved dårlig vær kan turleder Audun kontaktes på mob. 90734525 for informasjon om eventuell avlysning.


Vel møtt!

lørdag 29. august 2015

Om familieliv hos meiser i Hokksund 8. september

Høstens første møte i Haug Menighetssenter starter med foredraget "Familieliv hos meiser" av professor Tore Slagsvold. Han har studert meiser og fluesnappere i fuglekasser i snart 50 år, og har lært mye om ekteskap, utroskap og betydningen av sosial læring. Vi får også høre om den dårlige hekkingen i år.Slagsvold er professor ved Institutt for biovitenskap på Universitetet i Oslo. Hans spesialfelt er atferdsøkologi, med hovedvekt på fugl. Møtestart kl.18.30.

ALLE ER VELKOMMEN. GRATIS ADGANG. SALG AV KAFFE OG KAKER.mandag 13. juli 2015

Send inn bilder fra sommeren 2015!

Dverspett i Modum (Audun Jahren)

Makrellterne på Mølen i Hurum (Audun Jahren)

Vendehals i Hurum (Audun Jahren)

onsdag 24. juni 2015

Har du et fint bilde fra sommerens fugleliv?

Vi tar med takk imot gode fuglebilder fra i sommer for visning på foreningens nettside. Det kan være bilder tatt av hvem som helst med motiv fra Øvre Eiker og omkringliggende kommuner, eller andre fuglebilder tatt av foreningens medlemmer på deres sommerturer.

Send bilder til: Bent Ellingsen

tirsdag 9. juni 2015

Nattsangertur med 15 deltakere og moderat utbytte

I sterk vind valgte noen av de 15 deltakerne å observere fra «Plankestabelen» (parkeringsplassen ved Fiskumvannet naturreservat), mens de øvrige besøkte tårnet en times tid. Tårnfarerne studerte ei sothøne på reir gjennom teleskop. De andre fikk med seg ei sørlig gulerle. Litt regn gjorde at flere reiste hjem etter dette. Resten hørte en myrsanger fra motsatt side av veien ved første hus i retning Darbu. En trivelig spasertur til gamlekirken ga lite fugleutbytte, men etter litt leting kunne de - takket være Steinar - glede seg over surrende sang fra nattravn noen kilometer nedeover langs Eikeren. Tilbake ved «Plankestabelen» ble de aller mest utholdende belønnet med herlig sang fra en sivsanger.  Årets tur var ikke preget av et yrende fugleliv, og særlig savnet vi nattergalen. Likevel er hverken sivsanger eller nattravn en hverdagslig sak.  

Sothøne på reir (Foto: Audun Jahren)

Nattsangerlyttere ved "Plankestabelen" (Foto: Morten Jagdum)

torsdag 4. juni 2015

Sesongavslutning med tårnaften og nattsangertur fredag 5. juni

Tradisjonen tro drar vi i begynnelsen av juni ut på lytting etter nattsangere rundt Fiskumvannet og Eikern. Nytt av året er at vi starter med tårnaften kl.18. Bjørn Tore Bollerud er på plass og guider utover kvelden. Nattsangerturen starter kl. 22 fra reservatets parkeringsplass. Turledere er Audun Jahren og Steinar Stueflotten. Kontaktperson er Audun: Tlf. 907 34 525 Vel møtt!

To fine turer og mange nye ansikter på Fuglenes Dag

Fuglenes Dag ble markert med en rusletur langs Fiskumelva, og en tur til tårnet i Fiskumvannet naturreservat. Av de 25 deltakere som møtte fram i godt vær ved Joker på Darbu var det gledelig mange nye bekjentskaper for foreningen. Bjørn Tore Bollerud ledet 20 av de frammøtte på stien langs Fiskumelva, ned til vannet og til kafferast ved kirken på tilbaketur. Det ble fire hyggelige timer med observasjon av bl.a. sivhauk, lerkefalk, rosenfink, gulsanger, vintererle og fossekall. Totalt 21 arter.

Fra starten på Darbu (Foto: Audun Jahren)

Lytting og observering langs elva (Foto: Morten Jagdum)


Trivelig rast ved Fiskum Gamle Kirke (Foto: Morten Jagdum)

Resten av deltakerne dro med Audun Jahren ut til tårnet i Fiskumvannet naturreservat, hvor Steinar Stueflotten tok imot. Han hadde da allerede passert 50 arter. Flere kom til etterhvert, både av fugler og deltakere. Sangsvaneparet var til stede, men ruger nå ikke. Fem kull grågås hadde til sammen 17 unger, og det var stokkender med opptil 12 unger! Av rovfugl ble det sett sivhauk, fiskeørn, vepsevåk, vandrefalk og tårnfalk. Det endte med 55 arter.


onsdag 27. mai 2015

Fuglenes Dag 2015 - søndag 31. mai

Vi markerer i år Fuglenes Dag med to utflukter, som begge starter på Darbu kl.10.  Den ene er en makelig spasertur på stien langs den sjarmerende Fiskumelva, med kafferast ved den gamle kirken. Turleder er Bjørn Tore Bollerud. Den andre turen går på stødig kloppet sti ut til observasjonstårnet i artsrike Fiskumvannet naturreservat, hvor Steinar Stueflotten er tårnvert. Turleder er Audun Jahren. Begge turene er korte, krever liten anstrengelse og passer for både store og små. Ta gjerne med kikkert, mat og kaffe. Vel møtt!


Kafferast ved Fiskum Gamle Kirke

På stien langs Fiskumelva

Fugletårnet ved Fiskumvannet

Utsikt fra tårnettorsdag 21. mai 2015

Kjølig tårndag med 12 deltakere og 57 arter


Foto: Morten Jagdum
Fra Steinar Stueflottens dagbok på Artsobservasjoner.no for tårndagen lørdag 16. mai i Fiskumvannet naturreservat:

Stille og ganske brukbart vær de første timene, men i 11-tida blåste det opp en sur vind, opp i frisk bris, med lett regn. Det ble så ufyselig oppe på tårnet, så alle etter hvert trakk ned i underetasjen, noen dro også hjem tidligere enn planlagt. Vinden løyet litt og det ble noe bedre forhold mot slutten. Sangsvana ligger nå tydeligvis på reir samme sted som i fjor. Mange låvesvaler på næringssøk lavt over beitemarka og takrørskogen på Hegstad, 50 ind. på det meste. 4 tårnseilere i nordenden. Per Øystein hadde sett en flokk på ca. 50 ind. over våtmarka på Råen i 11-tida. Et trekk av gulerler før været forverret seg, minst 20 ind. til sammen. Ny årsart var gråfluesnapper. Den stasjonære 3K sivhauk hannen viste seg fram flere ganger litt ut på dagen. Ellers bare en musvåk. Bjørn Tore hadde sett en liten falk på Hegstad i 8-tida. Til sammen 56 arter + et par til som John Ludvig hadde sett før kl.7 (gulsanger og tornirisk). En bever kom svømmende fra Hegstadmyra og dro opp Dørja litt før kl.8.
Bever i Dørja (Foto: Steinar Stueflotten)


Foto: Morten Jagdumtorsdag 14. mai 2015

Lad opp til nasjonaldagen i tårnet på Fiskum 16. mai

Feiring av våren og fuglenes tilbakekomst er ikke mindre viktig enn feiringen av nasjonaldagen. Turleder Bjørn Tore er på plass fra kl. 8 til 16. Han sørger som for trivsel i tårnet.  Vel møtt!

tirsdag 5. mai 2015

Halvårets siste møte med foredrag om våre ville hønsefugler

Tirsdag 12. mai kl. 18.30 på Haug menighetssenter i Hokksund.

Doktorstipendiat Torfinn Jahren ved Høgskolen i Hedmark forsker på storfugl. Han vil dele noe av sine kunnskaper om familielivet hos storfugl med oss, foruten litt om orrfugl og lirype, Vi får blant annet høre om valg av reirplass, livet i reiret, rugingen og om trusselen fra reirrøvere.

En farlig røver (mår) tatt på fersken av viltkamera 

Røya glir godt inn i skogbunnen (Foto: T. Jahren) 


 • Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
 • Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no   
 • Fritt fram for alle med egne bilder.
 • Anne Sørensen rapporterer fra NOFs landsmøte i Tønsberg nylig. 
 • Olav Såtvedt og Audun Jahren viser bilder av landskap, fugl og orkideer på Kreta.
 • Meldinger og eventuelt.
VEL MØTT!

fredag 1. mai 2015

AVLYST: Elvelangs i vårskogen på Darbu mandag 4. mai

AVLYST P.G.A. VÆRET. NY DATO FOR DENNE TUREN KOMMER SEINERE

Endelig er mange av trekkfuglene på plass, og tiden igjen inne til en makelig fellestur langs den den flotte stien til Fiskum Gamle Kirke. Her blir det kafferast. Ta med kaffe, og gjerne en venn eller to. Turleder er som tidligere Rita Rustan. Start fra butikken på Darbu kl. 18. Vel møtt!

 

mandag 6. april 2015

Natur og kultur i Pamir - en reise langs silkeveien i Tadsjikistan og Kirgisistan

Tid: Tirsdag 14. april kl.18.30
Sted: Haug menighetssenter i Hokksund
Foredragsholder: Jostein B. Engdal

I januar i fjor tok Terje og Audun oss med til Kanariøyene. Våre 11 foredrag siden den gang har alle tatt utgangspunkt i hjemlige forhold. Nå er det på tiden å utvide horisonten litt igjen, og det blir til et eventyrlig landskap. Sist sommer reiste Jostein sammen med to kamerater fra Dusjanbe i Tadsjikistan til Osh i Kirgisistan. Eksotiske navn på steder langt utenfor turiststrømmen. Pamir er et høyfjellsområde med topper på over 7000 meter. Vi får høre og se litt om kultur og folk, men mest om fugler, planter og insekter.  Jostein er biolog og lærer i Hurum. 


 • Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
 • Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no      
 • Fritt fram for alle med egne bilder.
 • Meldinger og eventuelt.

Fri adgang. Salg av kaffe og kaker. Vel møtt!

Takk til alle som bidrar til trivselen med kaker og lotterigevinster.mandag 23. mars 2015

Roar Sjønnegård er gått bort


Roar Sjønnegård 1948 - 2015
Roar flyttet fra barndomshjemmet i Krokstadelva til Langebru i Hokksund i 1977. Han var en meget god amatørfotograf, og etterlot seg et stort antall bilder av viktige bygninger og annet av historisk verdi. Dette blir nå overlatt til Eiker Arkiv. Mange er takknemlige for hjelpen de fikk av Roar med redigering av bilder og film. Fugleinteressen utviklet seg gjennom fotograferingen, og en vårdag i Bergsvingen ble han vervet til vår forening. Blant hans fuglebilder finnes både busksanger fra egen hage,og svartstrupe fra Fiskumvannet. Roar døde 5. mars. Han ble 66 år.

fredag 20. mars 2015

Vårsamling i Bergsvingen søndag 22. mars kl.10-13

Sammen med turlederne Magne og Jan Trygve feirer vi trekkfuglenes tilbakekomst på dette lett tilgjengelige utsiktspunktet langs gamleveien mellom Langebru og Vestfossen. Ta gjerne med mat og drikke. Vel møtt!


tirsdag 10. mars 2015

Styret 2015

Nytt styre ble valgt under årsmøtet 10. mars. Se under arkfanen "Verv / kontakter" ovenfor.

fredag 20. februar 2015

Blant ugler og falker i Trysilskogen

Møte med foredrag og bilder av Bjørn Foyn og Arnhild Øien
Haug menighetssenter i Hokksund 10. mars kl. 18.30

Bjørn Foyn vil fortelle om livet i skogene rundt hans og Arnhild Øiens hjem, og om parets arbeid med redebygging, ringmerking, fotografering og tegning. Det lå neppe i kortene at Oslo-gutten Bjørn skulle bli lærer i Trysil i 40 år, skrive ei lokalspørrebok med 1132 spørsmål og motta kommunens kulturpris. Arnhild Øien er kjent for sine fremragende bilder, med høy rangering i naturfotomiljøet. Tegninger kan sees og kjøpes under møtet.

Rosenbrysttykknebb - en av to registrert i Norge

Den farlige tårnfalken

Bilder fra Foyns & Øiens nettside http://www.trysilfugl.com/ 
          
Årsmøtet 2015 gjennomføres etter pausen. Ordinære møteposter så langt det blir  tid.   

Vel møtt!