onsdag 25. april 2012

Velkommen til feltaktiviteter 28. april - 12. juni 2012


Tårndag ved Fiskumvannet
Tid: Lørdag 28. april 2012 kl. 10 – 14
Sted: Frammøte på parkeringsplassen ved jernbanebrua på Fiskumsletta.
Turleder: Bjørn Tore Bollerud
Det er meldt sol og lite vind foran årets andre tårndag. Som vanlig blir det trivelig samvær, mange øyne som følger med og gode muligheter for de mindre erfarne til å lære litt.

Hakkespett- og vårsangtur til Svartskurden med Feltutvalget
Tid: Søndag 29. april 2012 kl. 08. – 12 / Sted: Frammøte på Ormåsen skole
Turledere: Steinar Stueflotten, Per Øystein Klunderud og Anders Hals (tlf. 970 62 342).
Hakkespett og vårsangerturen følger samme opplegg som i fjor. Vi møtes på den store parkeringsplassen ved skolen på Ormåsen kl.08:00 og samler oss i biler for felles kjøring innover Jungerveien til en lunneplass ved Høgåsen sørøst for Spærensetra. Derfra går turen til fots innover til Svartskuren og Mellomtjern, hvor vi nyter kaffe og medbrakt niste. Fotturen er ca. 2,5 km hver vei. Vi bør være tilbake på Ormåsen seinest kl.12. Godt værvarsel.

Hensikten er å oppleve fuglelivet i vårskogen, og lære litt mer om de vanlige artene som finnes der. De fleste av de tidlige sangfuglene skulle nå være på plass, og dette skogsområdet nord for Junger er kjent for sin gode forekomst av hakkespetter. Er vi heldige kan vi få med oss både flaggspett, svartspett, grønnspett, gråspett og kanskje også tretåspett.

Fugler i sentrum 2012: Fuglevandring i Kongsberg
Tid: Søndag 6. mai 2012 kl. 10 – 12.30 / Sted: Start fra P-plass i Hasbergtjerndalen ("Haspa")
Turleder: Frank T. Brandbu
Vi vandrer rolig langs ruta Gravlunden ved Kongsberg Kirke - Bergverksmuseet-Gamlebrua-Gangveien til Fosseparken på Lågens østside. Alle steder har fast dekke, og lett adkomst med rullestol og barnevogn. Orientering om fugler og aktuelle naturvernsaker underveis. Ta med kikkert, gode sko, mat og drikke. Motto i år er som før: Ingen spørsmål er dumme!

Fuglenes Dag 2012: Dagstur til Mastebogen med Feltutvalget
Tid: Søndag 3. juni 2012 kl. 08. / Sted: Frammøte p-plassen på Sundhaugen.
Turledere: Per Øystein Klunderud.
Turen går til området Mastebogen, oppe i åsen innenfor Hakavika ved Eikeren.

Fuglenes Dag 2012: Tårndag ved Fiskumvannet
Tid: Søndag 3. juni kl. 10 – 14 / Sted: P-plassen ved jernbanebrua på Fiskumsletta.
Turleder: Bjørn Tore Bollerud

Foreningens tradisjonelle nattsangertur
Tid: Fredag 8. juni kl. 22 / Sted: Frammøte ved Dørjebru (nordenden av Fiskumsletta)
Turleder: Anders Hals

Kveldstur på Klunderud med Feltutvalget
Tid: Tirsdag 12. juni 2012 / Sted: Klunderud, Åssideveien, Fiskum  / Tid: Fastsettes seinere
Informasjon sendes per mail, og legges ut på foreningens nettside.


Styret i NOF Øvre Eiker ønsker alle medlemmer en riktig god fuglesommer!