onsdag 27. mai 2015

Fuglenes Dag 2015 - søndag 31. mai

Vi markerer i år Fuglenes Dag med to utflukter, som begge starter på Darbu kl.10.  Den ene er en makelig spasertur på stien langs den sjarmerende Fiskumelva, med kafferast ved den gamle kirken. Turleder er Bjørn Tore Bollerud. Den andre turen går på stødig kloppet sti ut til observasjonstårnet i artsrike Fiskumvannet naturreservat, hvor Steinar Stueflotten er tårnvert. Turleder er Audun Jahren. Begge turene er korte, krever liten anstrengelse og passer for både store og små. Ta gjerne med kikkert, mat og kaffe. Vel møtt!


Kafferast ved Fiskum Gamle Kirke

På stien langs Fiskumelva

Fugletårnet ved Fiskumvannet

Utsikt fra tårnettorsdag 21. mai 2015

Kjølig tårndag med 12 deltakere og 57 arter


Foto: Morten Jagdum
Fra Steinar Stueflottens dagbok på Artsobservasjoner.no for tårndagen lørdag 16. mai i Fiskumvannet naturreservat:

Stille og ganske brukbart vær de første timene, men i 11-tida blåste det opp en sur vind, opp i frisk bris, med lett regn. Det ble så ufyselig oppe på tårnet, så alle etter hvert trakk ned i underetasjen, noen dro også hjem tidligere enn planlagt. Vinden løyet litt og det ble noe bedre forhold mot slutten. Sangsvana ligger nå tydeligvis på reir samme sted som i fjor. Mange låvesvaler på næringssøk lavt over beitemarka og takrørskogen på Hegstad, 50 ind. på det meste. 4 tårnseilere i nordenden. Per Øystein hadde sett en flokk på ca. 50 ind. over våtmarka på Råen i 11-tida. Et trekk av gulerler før været forverret seg, minst 20 ind. til sammen. Ny årsart var gråfluesnapper. Den stasjonære 3K sivhauk hannen viste seg fram flere ganger litt ut på dagen. Ellers bare en musvåk. Bjørn Tore hadde sett en liten falk på Hegstad i 8-tida. Til sammen 56 arter + et par til som John Ludvig hadde sett før kl.7 (gulsanger og tornirisk). En bever kom svømmende fra Hegstadmyra og dro opp Dørja litt før kl.8.
Bever i Dørja (Foto: Steinar Stueflotten)


Foto: Morten Jagdumtorsdag 14. mai 2015

Lad opp til nasjonaldagen i tårnet på Fiskum 16. mai

Feiring av våren og fuglenes tilbakekomst er ikke mindre viktig enn feiringen av nasjonaldagen. Turleder Bjørn Tore er på plass fra kl. 8 til 16. Han sørger som for trivsel i tårnet.  Vel møtt!

tirsdag 5. mai 2015

Halvårets siste møte med foredrag om våre ville hønsefugler

Tirsdag 12. mai kl. 18.30 på Haug menighetssenter i Hokksund.

Doktorstipendiat Torfinn Jahren ved Høgskolen i Hedmark forsker på storfugl. Han vil dele noe av sine kunnskaper om familielivet hos storfugl med oss, foruten litt om orrfugl og lirype, Vi får blant annet høre om valg av reirplass, livet i reiret, rugingen og om trusselen fra reirrøvere.

En farlig røver (mår) tatt på fersken av viltkamera 

Røya glir godt inn i skogbunnen (Foto: T. Jahren) 


  • Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
  • Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no   
  • Fritt fram for alle med egne bilder.
  • Anne Sørensen rapporterer fra NOFs landsmøte i Tønsberg nylig. 
  • Olav Såtvedt og Audun Jahren viser bilder av landskap, fugl og orkideer på Kreta.
  • Meldinger og eventuelt.
VEL MØTT!

fredag 1. mai 2015

AVLYST: Elvelangs i vårskogen på Darbu mandag 4. mai

AVLYST P.G.A. VÆRET. NY DATO FOR DENNE TUREN KOMMER SEINERE

Endelig er mange av trekkfuglene på plass, og tiden igjen inne til en makelig fellestur langs den den flotte stien til Fiskum Gamle Kirke. Her blir det kafferast. Ta med kaffe, og gjerne en venn eller to. Turleder er som tidligere Rita Rustan. Start fra butikken på Darbu kl. 18. Vel møtt!