fredag 10. juni 2011

Hettemåke årets fugl


Hettemåken er årets fugl, dette er en art som har gått drastisk tilbake, om du finner hekkende par av denne arten må du rapportere det inn på artsobservasjoner.no, det er vel kun en kjent hekke lokalitet i Buskerud av denne arten og da må vi helt opp i nordre deler av Buskerud.

Foto: Christoffer Mikalsen

mandag 6. juni 2011

Mange ører lyttet til få nattsangere

Med 25 deltakere var det rekordoppslutning under foreningens tradisjonelle nattsangertur. Sommernatten var varm og lys, og myggen har vært langt mer plagsom tidligere år. Det eneste som manglet var mer ivrige nattsangere. På første stoppested ved åkerkanten innenfor fugletårnet ved Fiskumvannet hørtes rosenfink og rørsangere. Det hjalp ikke at alle ører var innstilt på nattergal. Ved Fiskum gamle kirke holdt den nylig hørte myrsangeren seg taus. Langs Eikern spanet turleder Steinar opp en nattravn, som forsamlingen i veikanten såvidt oppfattet oppe fra åssiden. I Bergsvingen på hjemvei ble det fortalt at noen hadde fått med seg myrsanger og gresshoppesanger ved Råen. Og fra samme berømte sving oppnådde siste rest av deltakerne endelig å høre både nattergal og vaktel. Den samlede artslista for turen ble dermed akseptabel, selv om det var få individer av hver art og ikke alle turdeltakere fikk med seg alle arter.

fredag 3. juni 2011

Bli med på nattsangertur fredag 3. juni kl.22

Foreningens tradisjonelle nattsangertur starter som vanlig fra parkeringsplassen på Fiskumsletta nærmest Hokksund kl. 22. Med forventet 18 grader, strålende vær og Steinar Stueflotten som turleder tyder alt på at dette blir enda en minneverdig naturopplevelse. Turen går langs Fiskumvannet, med lyttestopp flere steder, og avsluttes på lokalitet for natteravn ved Eikern.

Siden mange trekkfugler fra Øst-Afrika i år har blitt forsinket eller forhindret av stormer, tørke eller andre problemer, blir denne turen ekstra spennende. Vi kan få sesongens første registrering av nattergal ved Fiskum. Sangen er hørt ved Vestfosselva nedenfor Bergsvingen. Den sjeldnere gresshoppesangeren har vært innom, og kan ennå finnes i området. Myrsanger, rørsanger og buskskvett er sikrere arter. Riksefugler knytter det seg også stor spenning til. Bare en vannrikse er hittil hørt. Med mange ører i full beredskap kan vi kanskje oppfange de merkelige rikselydene. Også en gjøk eller to kan finne på å blande seg inn i nattkoret. Man vet aldri hva som kan skje. Fuglesang på denne tid av døgnet gir uansett et mystisk inntrykk. Vel møtt!