søndag 31. august 2014

Om ville bær og fugl tirsdag 9. september kl. 18.30

Øyvind Stranna Larsen har kalt sitt foredrag under høstens første møte «Mye om viltvoksende bær og litt om fugl». Han har vært en ivrig bærplukker siden barneårene, og opplevelsen av turene er alltid det viktigste. Med sin bok « Bærplukkingens gleder» vil han å inspirere og motivere flere til å dra ut i skog og fjell med bærspannet. Vi får høre om bærplukkingens kulturhistorie, lærerike og underholdende bærhistorier, fakta om bær og gode råd. Ville bær er som kjent også svært viktig for mange av våre fuglearter. 

Øivind Stranna Larsen i sitt rette element
Forfatter Øyvind Stranna Larsen (1952) har også skrevet lærebøkene  «Utmark og kulturlandskap», «Skogbrukslære» og «Skogskjøtsel».  Han er utdannet i naturforvaltning og skogbruk, og har vært rektor ved skogskole og lektor ved naturbruksskole. Stranna Larsen er spesielt opptatt av å formidle kunnskap slik at næringsmessig bruk av utmarka kan skje på en miljøvennlig måte. Han er fagsjef i Norsk Ved, et forum og serviceorgan for alle med ved som næring og andre interesserte, med over 4500 medlemmer.

Som vanlig blir det pause med salg av kaffe og kaker og ordinære møteposter etter foredraget.

Vel møtt på Haug menighetssenter i Hokksund!

onsdag 20. august 2014

Sesongstart med tårnkveld

Til tårnkveld tirsdag 19. august møtte 14 medlemmer.
Foto: Anne Sørensen

søndag 10. august 2014

Tårnkveld med jubileumskake tirsdag 19. augustI NOF Øvre Eikers jubileumsår er det passende å starte høstsesongen med en tårnkveld i vårt kjerneområde Fiskumvannet naturreservat. Vi møtes på p-plassen ved jernbanebrua kl.18, og går den nye lettgåtte gangbanen ut til tårnet. Her blir det servering av jubileumskake, så ta gjerne med kopp og kaffe. Anders Hals, leder av vår kasse- og ringmerkingsgruppe, vil orientere om planer for kasser i reservatet og gruppas ønske om å starte standardisert nettfangst og merking langs stien og ved Dørja. Vel møtt!