onsdag 25. august 2021

TÅRNDAGER 4. OG 18. SEPTEMBER

 I håp om at smittesituasjonen vil tillate det, er foreningens tradisjonelle tårndager i Fiskumvannet naturreservat tilbake i programmet for lørdagene 4. og 18. september. Varighet kl.9.30 - 14. I henhold til nasjonale regler om 1 meters avstand, er max antall deltakere satt til 8 i øvre etasje og 4 i mellometasjen. Ved overtallig frammøte vil deltakere tas med utfra ankomstrekkefølge på P-plassen. Uforutsette situasjoner må takles dersom de oppstår, med tårnverten som hovedansvarlig for å anvise løsninger. Alle ønskes velkommen til tårndager, som tross litt uvanlige forutsetninger bør kunne bli både opplevelsesrike og trivelige. 

Tårnvert: Lars Herstad Dolmen mob.418 84 419. Mail: lars.dolmen@hotmail.com

Omtale og bilder fra tårndagene finnes på vår Facebook-side: https://www.facebook.com/NofOvreEiker/Fra tårndag uten avstandskrav høsten 2015