mandag 27. juni 2022

GOD SOMMER !

BirdLifes lokkallag for Øvre Eiker og omegn ønsker god sommer og velkommen til høstens arrangement. Programmet oppdateres fortløpende i arkfanen "Program" ovenfor. Forslag eller ønsker om tema til foredrag, utflukter og andre aktiviteter mottas med takk til bent.m.ellingsen@gmail.com.

Velkommen til foredrag om Årets Fugl rødstilk 14. september. 
Foto: Eli Bondlid onsdag 15. juni 2022

INVITASJON TIL OMSØKT NYTT NATURRESERVAT I ØVRE EIKER FREDAG 17. JUNI

Frammøte Sundhaugen kl.10. Varighet til kl.17. 

Tre grunneiere har tilbudt frivillig vern av et skogsområde på kalkrik grunn sør for Sundhaugen. Buskerud Botaniske Forening skal kartlegge plantelivet i det omsøkte reservatet "Klippa", og medlemmer av BirdLife Øvre Eiker kan bli med på turen. Etter frammøte på Sundhaugen nås målområdet i biler via Hakavikveien og Råenseterveien, som tar av oppover åsen fra Hakadalsveien. Det blir en tur i spennende terreng med kunnskaprike botanikere, og kan hende interessante fugleobservasjoner. Ta med mat og drikke. Kjentmann og turleder er Per Ø. Klunderud. 


Les invitasjon her: https://buskerud.botaniskforening.no/kalender/kartlegging-av-edellovskog-ved-fiskumvannet-ovre-eiker/

Fagrapport fra området finnes her: https://www.statsforvalteren.no/contentassets/16372acf92224e7b84665c92f33253c8/klippa-ovreeiker-fv-2021-naturfaglig-rapport.pdf
 

mandag 13. juni 2022

ÅRETS NATTSANGERTUR 11. JUNI: MYE SANG, LITE MYGG OG UTEN REGN

Etter tunge regnbyger rett før, startet turen fra P-plassen i nordre ende av Fiskumsletta. Her fordelte 12 deltakere seg i biler. Stoppesteder langs ruta var busslomma rett før jernbanebrua, Fiskumvannet naturreservat, Rudstøa, gamle Fiskum kirke, Råen og Tørrbekk ved Eikeren. Bortsett fra fraværet av nattergal, ble mange arter hørt og sett. Rørsangere og myrsangere sang flere steder. Prisen for størst virtuositet gikk til en av de to myrsangerne ved Råen. Ved Tørrbekk ble det takket være gode lykter mulig med en avstikker opp ei uveisom li, hvor nattravn surret et stykke borte. Tilbake på hovedveien fikk vi oppleve ei kattugle i pendelfart mellom et åpenbart muserikt område oppe i åsen og reiret med unge i ei tett gran ved veien.  Også mer dagaktive fugler viste seg seg underveis, blant annet hagesanger, munk, stær, troster og en elegant lerkefalk. Etter at gruppen tok avskjed ble vaktel registrert flere steder. Den største sjeldenheten ble oppdaget da Steinar Stueflotten og Jon Ludvig Hals fra hver sin side av Vestfosselva samtidig fikk mistanke om en busksanger i elveskogen nedenfor Bergsvingen. Nærmere sjekk bekreftet mistanken. En stor takk til Jon Ludvig for glimrende turledelse! mandag 6. juni 2022

ÅRETS NATTSANGERTUR LØRDAG 11. JUNI FRA KL.22

Tradisjonen tro tar vi en nattlig runde nå som alle sommergjester endelig har ankommet fra de sørlige breddegrader. En del fugler benytter nattens stillhet til å få sitt budskap klart fram. Blant disse er nattergal, myrsanger, nattravn, vaktel og riksefugler. I disse lyse netter lar i tillegg mange av dagsangerne høre fra seg. Vi samles på p-plassen i bunnen  av Lundebakken, der fylkesveien mot Darbu krysser Dørja i enden av Fiskumsletta. Turen videre går som regel i nærheten av Fiskumvannet og Eikeren, men dette blir avgjort av hva som er hørt den siste tiden. Deltakerne avslutter når det passer den enkelte. Myggvern anbefales. Turleder er Jon Ludvig Hals mob. 959 73 458. Påmelding ikke nødvendig. 

Nattlig lytting 13. juni 2014


VEL MØTT TIL ÅRETS NATTSANGERTUR!

fredag 3. juni 2022

BLI MED PÅ ÅRETS ARTSDUGNAD LØRDAG 4. JUNI

Arrangør er Sabima, paraplyorganisasjonen av ni norske foreninger som jobber for å bevare artsmangfoldet.  Les mer på deres nettsider: https://www.sabima.no/arrangement/den-store-artsjakten-2022/