torsdag 3. november 2022

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM GODE SVENSKE FUGLELOKALITETER

Tid: Onsdag 9. november KL.18.30 - 21.00 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Åpent for alle med interesse for fugler og natur.  Gratis adgang.


I oktober i fjor fikk vi bli med kameratene Kjell Arild Dokka og Bjørn Tore Bollerud på "Fugletur i koronaens tid". De holdt et lærerikt og særdeles underholdende foredrag om en rundtur til lokaliteter på Vestlandet, i Valdres og på Dovre - illustrert med flotte bilder. Denne gang forteller de om en tur til "Fuglelokaliteter i Västra Götaland". Her var de innom 6 steder, som alle er innen rimelig avstand for de fleste av oss. Gode tips til neste års utflukter. .   

Glente (Foto: Kjell Arild Dokka)

Etter foredraget følger pause med mulighet for kjøp av kaffe og kaker, lotteri og en prat med kjente eller ukjente med felles fugleinteresse. I henhold til tradisjonen avsluttes møtet med deltakernes egne bilder og observasjoner.  Vel møtt!

TAKK TIL ALLE SOM BIDRAR MED KAKER OG GEVINSTER TIL LOTTERIET.  ALLE INNTEKTER GÅR TIL DEKNING AV HUSLEIE.