torsdag 29. desember 2011

Har du forslag til årsmøtet 2012?

Årsmøtet inngår som del av medlemsmøtet 6. februar. Alle medlemmer kan fremme saker de ønsker at årsmøtet skal behandle. Vi minner om at slike saker i henhold til foreningens vedtekter skal være sendt styret senest 1 måned før møtet. Det er ingen grunn til å brenne inne med forslag til hvordan NOF Øvre Eiker kan bli en enda bedre forening for fugler og medlemmer. Send en mail til sekretær Bent Ellingsen: be-elli@online.no

onsdag 28. desember 2011

Vipe - Årets fugl i 2012

Sitat: Vipa er dermed den første fuglearten som blir Årets Fugl for andre gang, 18 år etter «Vipeåret» 1994. Det er stor bekymring for utviklingen i vipebestanden blant NOFs medlemmer, og hensikten med et nytt år med vipe som Årets Fugl er blant annet å undersøke bestandsutviklingen siden 1994.

Mer kan leses her: Vipe - Årets fugl i 2012


tirsdag 27. desember 2011

Velkommen til årets første møte i NOF Øvre Eiker 2. januar‏


Tid:     Mandag 2. januar 2012 kl. 18.30
Sted:   Ungdomsheimen i Vestfossen.


PROGRAM

  • Siste nytt fra fuglefronten.
  • Medlemmenes egne bilder.
  • Meldinger og eventuelt.
  • Pause - hyggelig samvær med salg av kaffe, brus, kaker og utlodning

Kveldens foredrag: Ekspedisjon til Øst-GrønlandIsfjell som vakker skulptur (Foto: Odd Førlie)


Foreningens leder Arild Halvorsen var i september 2011 på ekspedisjon til Øst-Grønland sammen med den kjente filmfotografen Bjørn Nysveen. Vi får høre om turen gjennom dette ville og utilgjengelige området, hvor det tidligere var stor norsk aktivitet med fangst, forskning og meteorologiske stasjoner. Norge annekterte Øst-Grønland i 1931, men tapte det til Danmark to år seinere etter en kjennelse i Haag-domstolen.  Nysveen vil vise film fra den mektige naturen og nærmøter med enorme isfjell, nesten like store knølhvaler og svevende havhester som fulgte ekspedisjonens skip. I tillegg vil Vestfossen-poeten Ragnar Otto Eriksen bidra til stemningen ved å framføre egne dikt om naturen og livet.

 

Den tøffe polarharen (Foto: Arild Halvorsen)

Ragnar Otto Eriksen (Foto: Lions Øvre Eiker)Gevinster til lotteriet mottas med stor takk!  


Vel møtt!
Hilsen styret


Kommende foredragsholdere hos NOF Øvre Eiker: 

Mandag 6. februar : Arne Nævra
Mandag 5. mars :     Jørn Hurum
fredag 16. desember 2011

"Dette skjer" er oppdatert

"Dette skjer" er oppdatert, programmet for våren er oppdatert, evt. det som skjer ved siden av bli lagt til fort løpende.

onsdag 7. desember 2011

God jul alle sammen!

Ja da var endelig snøen kommet, så får vi se hvor lenge den blir liggende. Ønsker alle medlemmer en riktig god jul. Nå må dere lade krefter i vinter til en ny sessong på nyåret!