onsdag 27. april 2022

BLI MED PÅ FUGLEKIKKING VED FISKUMVANNET 1. MAI

BirdLife Øvre Eiker ønsker velkommen til årets andre tårndag i Fiskumvannet naturreservat 1. mai kl.07 - 12. Fra det komfortable fugletårnet ved Dørjas utløp følger vi det rike fuglelivet., som på denne tida øker daglig med nyankomne trekkfugler. Noen for å hekke i reservatet, andre for å ta en rast før turen går videre. Fuglekikking har mange aspekter. Mange har glede av å lære seg å gjenkjenne de ulike artene på utseende og lyd, mens andre er mest opptatt av å ta gode bilder. Noen registrerer alle observasjoner i den offentlige databasen artsobservasjoner.no, og bidrar dermed til overvåkingen av Norges natur. Fuglekikking har også et element av "mindfulness".  I en tid da nyhetene er fulle av triste hendelser har det en harmonisk virkning å nyte vårens ankomst, og oppleve at fuglene fortsetter sitt trekk fra syd til nord slik de har gjort i tusener av år.  Tårnvert Jon Ludvig Hals og andre fuglekyndige gir veiledning til de mindre erfarne. Vel møtt!

fredag 8. april 2022

ÅRETS FØRSTE TÅRNDAG 24. APRIL MED 59 ARTER

Den første av fire tårndager dette halvår ble besøkt av 24 personer. De registrerte 45 arter innenfor det offisielle tidsrommet 11.30 - 16, og hele 59 arter på de 11 timer tårnet var bemannet.  Høydepunkter var dvergdykker, sivhauk, storspover og nyankomne låvesvaler og sandsvaler. For full artsliste se https://www.artsobservasjoner.no/ Tårnvert var Bjørn Tore Bollerud.   


Enkeltbekkasin på stolpe (Foto Jon Ludvig Hals)