torsdag 31. oktober 2019

Velkommen til foredrag om naturvernkontaktens arbeid i NOF Buskerud

Sted: Haug menighetssenter, Hokksund / Tid: Tirsdag 5. november kl.18.30

Norsk Ornitologisk Forening er ikke bare en fuglevernforening, men også en naturvernforening. Foreningen er organisert i tre nivåer. Hovedstyret med sitt sekretariat i Trondheim tar seg av nasjonale og andre omfattende saker, mens fylkesavdelingene jobber med regionale saker. Vår fylkesavdelings naturvernkontakt Marius von Glahn har vært involvert i mange spennende saker på NOFs, fuglenes og naturens vegne. Dette viktige arbeidet får vi høre mer om denne kvelden.

Marius (t.v.) og bonde Hans Erik Fuglerud i redningsaksjon for vipene våren 2018
Alle ønskes velkommen. Fri adgang. Salg av kaffe og kaker.


Etter foredraget følger ordinære møteposter:


·         Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
·         Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no
·         Fritt fram for alle med egne bilder, eller som vil berette noe eller ta opp en sak.     
·         Meldinger og eventuelt.

TAKK TIL ALLE SOM BIDRAR MED KAKER OG LOTTERIGEVINSTER!

torsdag 17. oktober 2019

Siste tårndag med sol, god stemning og mye fugler

I nydelig vær ble det trivelige timer i tårnet. De som var tidligst på plass fikk besøk av en gråspett like ved tårnet, en sjelden gjest her ute, og en flokk kortnebbgjess passerte. En varsler som var aktiv rundt tårnet hele dagen ble ettertrykkelig fotografert. Av større rovfugl ble hønsehauk, musvåk og vandrefalk notert. En flokk kaier med rundt 350 individer fløy forbi flere ganger, og over 100 grågjess ankom litt utpå ettermiddagen. Dette var siste utendørsarrangement i foreninga for året. Takk til alle deltakere, og ikke minst tårnvert Bjørn Tore Bollerud for 8 uklanderlig gjennomførte tårndager. Foto: Morten Jagdum og Lars H. DolmenTårnvert Bjørn Tore Bollerud ankommer i kjent stilVarsler over Dørja

Varsler på post

torsdag 10. oktober 2019

Årets siste tårndag ved Fiskumvannet søndag 13. oktober kl.10-14

Det er fortsatt stort trekk av fugler på vei sørover, og mye spennende kan skje. Mange sjeldne arter kan dukke opp på denne tida. I løpet av ei uke er det sett 59 arter i området. Blant disse lappfiskand, dvergdykker, fjellvåk og sædgås. Ta med litt å spise og drikke, og nyt fuglelivet og den flotte naturen sammen med andre entusiaster. Vår tårnvert Bjørn Tore Bollerud går fra parkeringsplassen ved jernbanebrua kl.9.30.  Vel møtt!


Fra tårndagen 19. oktober 2014 - da vår første svartstrupe ble observert

søndag 6. oktober 2019

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM NATUROPPLEVELSER I FINNEMARKA


Tid: Tirsdag 8. oktober kl.18.30
Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Denne gang får vi besøk av Knut Solberg, ofte omtalt som "Uglemannen fra Lier". Han har i mange tiår sørget for boliger til kattugler i Lierdalen, noe som har ført til at området er usedvanlig uglerikt. Men Knut har også hatt mange andre naturopplevelser i nærliggende fantastiske Finnemarka, som han også har stått på barrikadene for å beskytte mot uvettig hugst og ødeleggende skogsbilveier. Det blir en personlig beretning, som kan inspirere oss til å benytte vår nære natur enda mer.

Hønsehauk (foto: Knut Solberg)

Tiurleik (foto: Knut Solberg


Finnemarka omfatter 430 kvadratkilometer - også med høytliggende furuskog

Alle ønskes velkommen. Fri adgang. Salg av kaffe og kaker.

Etter foredraget følger ordinære møteposter:


·         Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
·         Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no
·         Fritt fram for alle med egne bilder, eller som vil berette noe eller ta opp en sak.     
·         Meldinger og eventuelt.

onsdag 2. oktober 2019

EUROBIRDWATCH MED KONKURRANSE OG REGISTRERINGSDUGNAD

Eurobirdwatch markeres søndag 6. oktober,som mange tidligere år,  med en underholdende konkurranse mellom lokaliteter. Arrangert av vår fylkesavdeling. Alle har muligheten til å delta. I tillegg oppfordres det til å registrere alt man ser av fugler lørdag og søndag. Tilsvarende dugnader gjennomføres i hele Europa. Les mer på fylkeslagets nettside: http://www.nofbuskerud.net/ og hos NOF sentralt: EUROBIRDWATCH 2019