mandag 28. mars 2016

Vårfeiring i Bergsvingen søndag 3. april

Også i år møtes vi i Bergsvingen for å prise våren og følge fugletrekket. Totalt 122 fuglearter er registrert på denne fine lokaliteten, hvorav hele 64 arter i løpet av første uka i april. Vi håper på bedre vær enn i fjor, da det ble en kort seanse under særdeles sure forhold. Bergsvingen er vårt aller enkleste turmål, og passer for absolutt alle. Turleder Magne Sjøblom er på plass fra kl. 09.Vel møtt!

Bergsvingen slik den ser ut i juli

lørdag 12. mars 2016

Vedtak på årsmøtet 2016

Foreningens styre har etter årsmøtet 8. mars denne sammensetning:

Leder: Audun Jahren (gjenvalgt for 1 år))
Kasserer: Terje Bakken (gjenvalgt for 1 år)
Sekretær: Bent Ellingsen (var ikke på valg)
Styremedlem: Svein Tangen (var ikke på valg)
Styremedlem: Tore Haare (ny valgt for 2 år)
Vara: Bjørn Tore Bollerud (gjenvalgt for 1 år)

Valgkomite: Magne Sjøblom og Per Øystein Klunderud
Revisorer: Arne Bjørnvolden og Anne Sørensen

Nestleder Rita Rustan og vara Eva Løken ønsket  ikke gjenvalg.

To forhold i foreningens vedtekter ble vedtatt endret:
  • Kontingenten fastsettes nå av lands- og fylkesorganisasjonene
  • Nedsatte utvalg trenger ikke lenger ha med styremedlem
For øvrig ble regnskap, budsjett og arbeidsplan godkjent.

søndag 6. mars 2016

Årsmøte 8. mars

Sted: Haug menighetssenter i Hokksund / Tid: kl.18.30

Alle medlemmer skal ha mottatt årsmøtepapirene. Etter årsmøtet følger ordinære møteposter, med litt ekstra god tid til deling av observasjoner, opplevelser og bilder. Blant annet kan det hende vi får høre litt fra Per Øysteins tur til Iran i januar.  Og selvsagt blir det som vanlig en trivelig pause med kaffe og kaker.

VEL MØTT!

Takk til alle som bidrar med kaker og gevinster!