onsdag 7. september 2011

6 medlemmer fra lokallaget med på reise til Extremadura

6 medlemmer fra lokallaget med på reise til Extremadura.
Hele 6 av foreningens medlemmmer var med på den ornitologiske reisen til Extremadura som Naturvernforbundet i Buskerud gjennomførte i tidsrommet 31. mars til 10. april 2011. Reiseleder var Per Øystein Klunderud, mens ornitolog Magnus Ullman var den som bistod med å få rett navn på rett fugl. 17 personer var med under turen og totalt 147 ulike fuglearter ble notert av gruppen på reisen. Rapporten fra turen finner du under Arkiv - Turreferat

Diverse oppdateringer:

Da er det lagt ut diverse oppdateringer: "Fugler i Øvre Eiker 2010" rapporten og møtereferat fra medlemsmøtet 04.04.2011, alt dette finner du under "Arkiv"