mandag 29. mai 2017

Fuglenes Dag 2017 med myrhauk og mygg

Fuglenes Dag ble i år markert med to turer med utgangspunkt i Darbu. Den ene turen gikk til tårnet i Fiskumvannet naturreservat, og den andre langs nedre del av Fiskumelva. Seks personer var innom tårnet i løpet av dagen. En hunn sivhauk var innom nordenden tre ganger, og knekkandparet gledet også tårnspeiderne. Av vadere ble gluttsniper, grønnstilk, strandsnipe, enkeltbekkasiner og 14 viper sett fra tårnet. En litt sein myrhauk hunn trakk forbi mot nord, og en vepsevåk kretset over Rud. En 2K rosenfink hann sang ved tårnet et par ganger. En overraskende stor flokk med minst 90 gråmåker, de fleste ungfugler, rastet ute på vannet. Totalt 49 arter ble registrert fra tårnet av tårnvert Steinar Stueflotten. Av andre innslag kan nevnes en rødrev som ble mobbet av kråker på Flesaker. 


Full konsentrasjon i tårnet. (Foto: Anette Degn Søgaard Dahl)
På turen langs Fiskumelva deltok 8 personer. Det var ikke lett å høre fuglesangen gjennom bruset fra den vannrike elva, men et par rosenfinker og to gulsangere lot seg lett skille ut. I roligere partier var det samling rundt lytting og læring av diverse vanlige arter. Totalt 27 arter ble notert. Under lunsjen med foreningskake på Prestøya var det full sol, og heldigvis nokså fritt for de store myggsvermene inne i elveskogen.  


Lunsj på Prestøya (Foto: Lars Dolmen)

Gråfluesnapper i elvskogen (Foto: Lars Dolmen)

lørdag 27. mai 2017

Søndag 5. juni: Den Store Artsjakten 2017

Målet med Artsjakten 2017 er å skape et øyeblikksbilde av artene vi kan finne i Norge. Eksperter og naturinteresserte jobber sammen, og på Artsjakten-arrangementene rundt omkring i landet kan nye artsjegere lære seg å kartlegge arter og registrere disse i artsobservasjoner.no.


Samtidig er dette en konkurranse: Hvilken artsjeger finner flest arter? Hvilket lokale arrangement finner flest arter? Hvilken forening registrerer flest arter? Hvilken kommune får flest registrerte arter? Det blir flotte premier i ulike klasser. Den artsjegeren som finner flest arter får et gavekort fra Natur og Fritid på en verdi av 2000 kr. Arrangør er Sabima, hvor Norsk Ornitologisk Forening er med.
Reglene til Artsjakten er enkle:
1. Alle observasjoner gjort i Artsobservasjoner 5.juni er med.
2. Alle observasjoner må være gjort 5.juni 2017 mellom 00:00 og 24:00, og rapporteringsfristen er 8.juni.
3. Funn, særlig av sjeldne, rødlistede og fremmede arter bør dokumenteres med bilder. Alle data vil bli kvalitetssikret. Uspontane arter, slik som hageplanter, teller ikke med i Artsjakten.

tirsdag 23. mai 2017

FUGLENES DAG - SØNDAG 28. MAI


Velkommen til utflukt ved Fiskumvannet. To turer starter kl.10 fra Joker-butikken på Darbu. Velg mellom en makelig spasertur på stien langs den sjarmerende Fiskumelva, med kafferast ved gamlekirken, eller en tur ut til observasjonstårnet i artsrike Fiskumvannet naturreservat. Bent Ellingsen leder turen langs elva, som starter tvers over gata for Joker. Lars Jacobsen leder an gruppa som skal til tårnet, hvor Steinar Stueflotten vil gi kyndig informasjon om fuglene i lufta og på vannet.  
Turene er korte, krever liten anstrengelse og passer for både store og små. Be med familie og venner. Ta gjerne med kikkert, og litt mat og drikke. Foreningen spanderer en kakebit. Påmelding er ikke nødvendig. Det er bare å møte opp. Vel møtt!


Kontaktperson for eventuelle spørsmål: Lars Dolmen mob.418 48 419Langs Fiskumelva
  

En matbit ved Fiskum gamle kirke
Trivsel i tårnet

fredag 12. mai 2017

NY TÅRNDAG 14. MAI KL. 08 -14

Som vanlig er Bjørn Tore Bollerud vert i tårnet. Det er varslet noen regndråper på formiddagen, noe som kanskje kan bidra til å gjenskape den magiske stemningen fra forrige helg. Da ble mengder av fugl værende i området i påvente av oppklarning. Vel møtt!

tirsdag 9. mai 2017

Usedvanlig mye fugl i gråvær under tårndagen 7. mai

Flokker på minst 50 gluttsniper og flere titalls grønnstilk og rødstilk streifet rastløst rundt under den regnfulle starten på tårndagen, mens observatørene  holdt seg under tak i mellometasjen. De 10 personene som var innom fikk rikelig belønning for at de ikke lot seg skremme av været. Andre godbiter var et stjertandpar, ærfugler, to sivhauker, lerkefalk, havørn, kongeørn, småspover og tårnseilere. Aller mest overraskende var nok likevel svarthalespove. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud sier at vi må tilbake til jubileumsturen 21. oktober 2014 for å finne en så begivenhetsrik tårndag.

onsdag 3. mai 2017

Møte med foredrag om horndykker 9. mai

Tid: Tirsdag 9. mai 2017 kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund


Fri adgang - alle er velkomne


Siste møte før sommeren starter med kort informasjon fra dyreeier om dyr og beiting i Fiskumvannet naturreservat. Hvordan bør vi ferdes mellom disse storhornede kjempene?   

Kveldens foredrag: «Horndykker i Buskerud» av Torgrim Breiehagen
Vi blir bedre kjent med livet til en av våre flotteste dykkerarter. I perioden 2009-2015 ble hekkebestanden i Buskerud kartlagt, og i foredraget får vi også høre om resultatene. 

Horndykkere (Foto: Per Furuseth)

Tema for Torgrim Breiehagens hovedfagsoppgave var familielivet til temmincksnipe på Finse, og doktorgraden ble tatt på evolusjon og familieliv hos svarthvit fluesnapper. Han har forsket på spurvefugler, vadefugler og kornkråke. Dessuten er han aktiv ringmerker, og har skrevet mange internasjonale artikler om fugler og vært medforfatter av bøker som «Norges dyr».

Han var førsteamanuensis i zoologi ved Universitetet i Stavanger i 14 år, før han i 2007 overtok familiegården ved Strandafjorden i Ål og begynte å undervise ved Gol videregående skole. Alle som følger fuglelivet i Buskerud gjennom Artsobservasjoner.no kjenner hans hyppige registreringer fra sitt fuglerike nærområde. Årets første horndykkere er nettopp ankommet. 

Torgrim Breiehagen er også ringmerker

Etter foredraget følger ordinære møteposter:

  • Pause med hyggelig samvær, utlodding, salg av kaffe og kaker.
  • Siste nytt fra den lokale fuglefronten – fra deltakerne og Artsobservasjoner.no
  • Bilder og video fra medlemmene.
  • Meldinger og eventuelt.
EN STOR TAKK TIL ALLE SOM BIDRAR MED KAKER OG LOTTERIGEVINSTER!

Vel møtt.

mandag 1. mai 2017

Årets første tårndag med 12 deltakere i kjølig vær

Tårnvert Bjørn Tore Bollerud holder luka åpen

Fra tårndagen 22. april forteller Steinar Stueflotten: "Det var bra med ender og gjess på vannet, men ingen sjeldenheter. Følgende kan nevnes grågås 22 ind, krikkand 40 ind, toppand 45 ind, et sangsvanepar som hekker nede ved Råen, avla et besøk i nordenden, 7 par med toppdykkere i nordenden der flere drev vakkert kurtisespill, minst 100 fiskemåker ute på vannet, gråhegre 5 ind. og trane 2 ind. En vannrikse ble hørt flere ganger ytterst på Hegstadmyra. Av rovfugl ble det bare sett en hønsehauk og en musvåk. Tilnærmet null trekk av småfugl denne dagen."
Alle fotografier: Morten Jagdum