tirsdag 2. april 2013

Velkommen til møte om tårnfalk 9. april 2013

                                                 Tårnfalk. Illustrasjon av Ronny Steen.


Tid: Tirsdag 9. april 2013 kl. 18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund (ved Haug kirke).

PROGRAM

  • Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og fra www.artsobservasjoner.no    
  • Medlemmenes kvarter – fritt fram for alle med egne bilder.
  • Meldinger og eventuelt.
  • Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.

Kveldens foredrag: Ronny Steen og Cathrine Torjussen om tårnfalk.

Ronny Steens doktorgradsavhandling fra Institutt for naturforvalting ved Universitetet for miljø og biovitenskap handler om byttedyrleveranse hos tårnfalk i Trysil. Med videokameraer har han listet ut mye om fuglens diettvaner. Han har sett hvilke byttedyr foreldrene velger, hvordan de behandler byttet før levering på reiret, hvordan hunnen forer sine unger og hvordan ungene etter hvert spiser selv.

Cathrine Torjussen har tatt masteroppgave på habitatvalg hos tårnfalk, og vil fortelle om sitt arbeid med telemetri og hvilke resultater dette har ført til.

Vi kan se fram til å bli kjent med mange interessante sider av tårnfalkens dramatiske liv. Artsobservasjoner.no viser at tårnfalk har sin topptid i vårt område nettopp nå i april.  

Hjertelig takk til alle som bidrar til vårt gode miljø med kaker og lotterigevinster!


VEL MØTT I HOKKSUND!

Kommende aktiviteter:
20. april: Ringmerking på Hals gård. Ansvarlig: Anders
6. mai: Rusletur elvelangs på Darbu kl.18. Turleder: Rita Rustan
14. mai: Medlemsmøte i Haug menighetssenter