mandag 12. juni 2023

FRA DOBBELTBEKKASIN TIL NATTRAVN

Årets nattsangertur gikk som tidligere i nærheten av Fiskumvannet og Eikeren. De 9 deltakernes møttes ved Joker på Darbu klokka 22, og startet lyttingen i Fiskumvannet naturreservat. Her fikk vi nyte de underlige lydene fra dobbletbekkasin, to konkurrerende rosenfinker og en energisk rørsanger i retning Rudstua. På Råen hørtes to myrsangere, en nede fra vannet og en i skogkanten ovenfor veien. De skarpeste ørene klarte her å skille ut en sivsanger som blandet seg inn . Ute på Eikernveien i retning Eidsfoss hørtes langvarig surring fra nattravn oppe i åsen. Lyden ble enda tydeligere etter en liten spasertur opp i lia. Den offisielle turen ble avsluttet her, med 15 arter på lista, men de ivrigste fortsatte på hver sin kant. 

Dobbeltbekkasin knepper på Herstad


Lytting i bås (foto: Morten Jagdum)


Myrsanger, kyr og mygg langs jernbanen (foto: Morten Jagdum)
onsdag 7. juni 2023

VELKOMMEN TIL NATTSANGERTUREN 2023

Tid: Lørdag 10. juni kl.22 / Møtested: Joker på Darbu

Lørdag 10. juni er det klart for en av årets store begivenheter, da vi samles for å lytte etter fugler som benytter nattens stillhet til ytringsfrihet. Værmeldingen kunne ikke vært bedre. Vi bør forberede oss på å  treffe en og annen mygg på jakt etter friskt blod. Litt mat og drikke er heller ikke dumt å ta med. Sjeldenheter som busksanger, gresshoppesanger og åkerrikse er foreløpig ikke registrert i området, men en nattsangertur blir uansett en opplevelse man vil huske.Turleder er Jon Ludvig Hals. Vel møtt!

 

Godt humør hos den forventningsfulle gjengen før nattsangerturen 11. juni 2022

lørdag 3. juni 2023

ARTSJAKT I FLOM OG TØRKE PÅ TJUVØYA 3. JUNI

Fire fra BirdLife Øvre Eiker og omegn deltok på artsjakten sammen med Eiker soppforening. Vi måtte vasse over bruene, og hadde svært begrenset tilgang til øya på grunn av vann mange steder. Likevel førte tørke til at resultatet ble magert for soppjegerne. Ingen overraskelser blant de 26 registrerte fugleartene. Men det ble stekt pølser og drukket kaffe til akkompagnement av intens fuglesang. 


Magne Sjøblom tok skoene av, mens Jan Trygve Bollerud tok støvlene på


Soppjaktleder Trude Hessvik-Trøite i grønt - Anne Kvam i blått

Ingen fare for å gå tom for kaffe 
OVER 60 ARTER UNDER VÅRENS SISTE TÅRNDAG VED FISKUMVANNET

Blant høydepunktene for de 9 deltakerne var snadderand, knekkand, rosenfink og kornkråke. Se vår facebook-side for referat.

Sivspurv (foto Lars H. Dolmen)