fredag 16. juni 2017

Flott sommernatt med vaktler og sangere onsdag 14. juni

Vaktellytting fra Skjelbred ved Lundebakken (foto: Tore Haare)
Foruten i Bergsvingen, ble vaktel hørt tre steder på den korte strekningen fra parkeringa nederst i Lundebakken til Fiskum gamle kirke. På sistnevnte sted sang den i åkeren få meter fra grusveien ned til kirken. Deltakerne på årets nattsangertur var da redusert fra 12 til 7, som fikk med seg en kort konsert på absolutt fullt volum. En sjelden opplevelse.

Ved utløpet av Fiskumelva ropte ei vannrikse et stykke unna. Myrsangerens kreative sang ble hørt både ved Rud og i Bergsvingen, mens rørsangerens mer beskjedne repertoar lød fra sivområder flere steder. Nattergalen var dessverre heller ikke i år til stede. Hvorfor den har forlatt området er et mysterium. Enkeltbekkasin, buskskvett, sanglerke og viper var derimot til stede og våkne. En vakker sommernatt, med relativt lite mygg og uten ornitologiske sjeldenheter.

tirsdag 6. juni 2017

Nattsangertur onsdag 14. juni kl.22

Turen ble flyttet fra 9. til 14. juni etter varsel om tung nedbør. Tradisjonen tro samles vi onsdag til nattsangertur, akkurat nå som alle trekkfuglene bør ha ankommet våre breddegrader. Vi møtes nedenfor Lundebakken, på P-plassen i enden av Fiskumsletta mot Hokksund. Som alltid er det stor spenning rundt hvilke arter som vil synge for oss på turen rundt Fiskumvannet, og kanskje litt nedover Eikeren.
Vi kan håpe på blant annet nattergal, myrsanger, åkerrikse og vaktel. Foruten de mer vanlige artene. Det har også hendt at større sjeldenheter har dukket opp på denne tida. Ikke langt unna oss er det registrert både gresshoppesanger, elvesanger og busksanger. I Østfold synger også ei maskerikse, som aldri er registrert her i landet før. Så alt kan skje!Kontaktperson: Audun Jahren: 90734525. 

Vel møtt!
25 deltakere lytter intenst i natten i 2011En avstikker mot tårnet under tidligere nattsangertur

Noen ganger har turen startet i solskinn