torsdag 31. mars 2022

LÆRERIKT FOREDRAG OM FUGLEOPPLEVELSER PÅ LISTA

 Tid: Onsdag 6. april kl.18.30  / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund / Åpent møte - gratis adgang


Foredraget denne gang var "Vår- og høstturer til Lista" av Jon Ludvig Hals. Han er etter utallige besøk godt kjent på denne fuglerike halvøya i Farsund kommune. På Lista fuglestasjon ved siden av fyret overvåkes fuglelivet, og  de mange tilreisende bidrar med sine observasjoner. Siden Danmark er neste tørre land i syd, er området avreiseplass og ankomssted for tusener av trekkfugler. Jon Ludvig fortalte om sine siste turer, viste utrolige bilder av både vanlige og sjeldne fugler og delte sine erfaringer om hvordan man kan få mest mulig ut av et besøk på landets mest artsrike lokalitet.  Brosjyre over området finnes her: https://listerfriluft.no/nyheter/opplev-fugl-paa-lista/ 20 deltakere var til stede. 

Polarsnipe på Lista (Foto Jon Ludvig Hals)


Tundrasnipe (foto Jon Ludvig Hals)


Som vanlig etter foredraget ble det kaffe, kaker og loddtrekning med bøker og fuglekassser gitt av deltakerne som gevinster. Deretter deltakernes egne bilder og observasjoner av nyankomne trekkfugler. Neste møte: 11 mai,


søndag 27. mars 2022

VÅRFEIRING I BERGSVINGEN LØRDAG 2. APRIL KL.09 - 13

Fugleinteresserte har i mange år kommet sammen i Bergsvingen for å glede seg over våren og fugletrekket. På lokaliteten er det registrert mer enn 140 arter. Fra den tidligere bussholdeplassen på Semsveien er det vid utsikt over det vakre kulturlandskapet i dalen langs Vestfosselva. Her kan folk med beskjedne fuglekunnskaper lære av de mer erfarne, og den gode tilgjengeligheten stiller få krav til helsen. T

Årets svingvert Aleksander Solberg t.v. sammen med veteransvingvert Magne Sjøblom

Årets vårfeiring i Bergsvingen gikk av stabelen i kaldt, strålende vær og helt bar mark, noe som ga godt oppmøte av folk, men mindre fugl enn man kunne håpe på.

Vår tradisjonelle svingvert Magne Sjøblom møtte opp men hadde ikke anledning til å ha rollen i år, så BL Øvre Eiker og omegns nye styremedlem Aleksander Solberg steppet inn i stedet.
Uansett vertskap var det til sammen 13 deltakere som til sammen identifiserte 28 arter. Dette er en del lavere artstall enn vanlig, noe som helt sikkert skyldes at mangelen på snø gjør at fuglene spres ut i terrenget, samt den siste ukas kalde vær som holder tilbake trekket for en del varmekjære arter som f.eks. linerle.
Høydepunkter for dagen var varsler ved jernbanen, 5 traner og 1 kortnebbgås på jordene, 2 tornirisk ved bygningene og 2-3 musvåk i det fjerne. Det ble uansett en nydelig dag i godt selskap, og noen hadde til og med med hjemmebakst som smakte godt til kaffen.
Bergsvingen 6. april 2014

Bergsvingen 2.4.2017 (foto Morten Jagdum)


mandag 21. mars 2022

HØRING OM UTSETTING AV FASAN OG RAPPHØNS FOR JAKT

INFORMASJON FRA MATTILSYNET

Det har i flere år blitt innført fasan og rapphøns til Norge fra oppdrettere i andre land for utsett i naturen, samt en utstrakt utsetting fra egne oppdrettsanlegg i Norge. Formålet har vært, utsetting i naturen for senere utøvelse av jakt, trening av fuglehunder, og gjennomføring av jakthundprøver. Fuglene har hatt liten evne til å overleve vinteren, og det har derfor vært gjort nye utsett hvert år.

I 2021 ble det gitt avslag på alle søknader om utsetting av fasan og rapphøns i Norge. Da med begrunnelse i negative påvirkninger på naturmangfold og brudd på dyrevelferdsloven. Avslagene ble påklaget av aktørene. Klima og Miljødepartementet (KLD) behandlet klagene og gav dem medhold, og gav dermed tillatelse til utsetting. KLD tydeliggjorde i sin vurdering at det trenges ytterligere kunnskap om påvirkninger på naturmangfold og dyrevelferd ved utsetting av fasan og rapphøns.  

KLD og Landbruks- og matdepartementet (LMD), har bedt Miljødirektoratet og Mattilsynet om å bestille en vurdering fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) av risikoen for uheldige følger for naturmangfold, dyrehelse og dyrevelferd ved utsetting av fasan og rapphøns for trening av fuglehunder og lavlandsprøver. Tilsvarende forhold rundt innførsel og oppdrett skal også vurderes.

Med denne bakgrunnen, ber Mattilsynet og Miljødirektoratet VKM gi en vurdering av risikoen for uheldige følger for naturmangfold, dyrevelferd og dyrehelse ved utsett, oppdrett og innførsel av fasan og rapphøns i Norge.

Utkastet til bestilling blir lagt ut på en høring med kort høringsfrist. Vi er interesserte i tilbakemeldinger dersom dere mener at det er feil i faktabeskrivelsen av aktiviteten, og dersom dere mener at det er relevante spørsmål som mangler i bestillingen.

Rapporten fra VKM vil være ett av flere grunnlag som vil bli lagt til grunn når vi skal vurdere videre håndtering av saken. Et eventuelt forslag til nytt regelverk vil bli sendt på høring når det er klart. 

Både organisasjoner og privatpersoner kan sende sin mening til Mattilsynet. Gå til https://www.mattilsynet.no/. Søk på "fasan". Frist 28. mars.


torsdag 10. mars 2022

ÅRSMØTET 2022 VALGTE NYTT STYRE OG VEDTOK NYTT NAVN

Årsmøtet ble gjennomført 9. mars 2022. Jon Ludvig Hals og Tore Haare ønsket å tre ut av styret, og  Andreas Hessvik Trøite og Aleksander Solberg ble valgt som henholdsvis ny kasserer og nytt styremedlem. Edvard Lundteigen erstatter Bjørn Lauritzen som revisor. For hele styret og øvrige verv, se arkfanen "Kontakt / Verv" ovenfor.

Hovedforeningens navn ble av Landsmøtet 2021 endret fra Norsk Ornitologisk Forening til BirdLife Norge, og lokalforeningen fikk navnet BirdLife Norge Øvre Eiker lokallag. For å gjøre det klart at laget også har medlemmer fra andre kommuner, og har et større geografisk arbeidsområde, vedtok Årsmøtet å endre navnet til BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag. Arbeidsområdet omfatter i hovedsak Øvre Eiker og de tilstøtende kommunene Kongsberg, Modum, Flesberg og Sigdal. For tiden har laget 145 medlemmer, bosatt i 14 kommuner. Flest medlemmer har adresse i Øvre Eiker, Kongsberg, Drammen og Modum.