tirsdag 30. april 2019

BLI MED PÅ TUR TIL VAKRE BORREVANNET I HORTEN LØRDAG 4. MAI

Alle er velkommen til å bli med på denne fine turen til et av de fuglerikeste områdene på Østlandet. Her er registrert 62 arter siste uke, og 129 arter hittil i år. Vi parkerer på p-plassen ved Borre golfbane, og spaserer makelig forbi Golfkroa og følger "Golfstien" til fugletårnet. Tårnet ligger rett nedenfor banen, ved vannets sørlige bredd. Her hekker toppdykkere og andre vannfugler i kort avstand fra tårnet. Ved siden av ligger en vakker lund med gamle trær, og en fin kolle med utsikt over vannet.

Foto: Kjetil Johannessen
Kilde: Fylkesmannen i Vestfold
Spaserturen videre blir sannsynligvis på stien gjennom lunden, langs den sivbevokste bredden og over banen tilbake til parkeringa. En fin liten rundtur. Golfkroa åpner k.9. Ellers anbefales å ta med mat og drikke.

Turstart for felleskjøring kl.06.30 fra Eikersenteret. Kjøretid rundt 45 minutter. Det er også fullt mulig å ta seg til Borre på egenhånd når man måtte ønske, og ta igjen gruppa langs den godt merkede stien.  Det er enkelt å finne fram. Turens varighet bestemmes av den enkelte og turleder Jon Ludvig Hals. Han kan nås på 95973438. VEL MØTT!

mandag 29. april 2019

Tre fine arrangement 27. og 28. april

Kilde: Lars Dolmen / Foto: Lars Dolmen og Jon Ludvig Hals

Ringmerkinga på Halshaugen med Anders Hals gikk av stabelen under nærmest perfekte forhold, med merking av 47 individer av 14 arter. Bjørkefink var dagens vanligste art. Det var tilløp til trengsel når de 14 deltakerne skulle studere fuglene på nært hold. Alle som ønsket det fikk prøve å holde og slippe fugler. Spesielt gledelig var det at 4 unge hadde møtt opp,
Følgende ble ringmerket: rødstrupe (4), svarttrost (1), rødvingetrost (1), løvsanger (1), spettmeis (1), skjære (1), pilfink (2), bjørkefink (17), grønnfink (7), grønnsisik (2), dompap (2), kjernebiter (7) og gulspurv (1). En trane sirklet lavt rett over Halshaugen. Takk til Anders Hals for nok en fin dag på haugen

Folk lytter når Anders deler sin kunnskap

Morten Jagdum med kjernebiter
Årets første Tårndag ved Fiskumvannet ble som vanlig stødig ledet av Bjørn Tore Bollerud. Med stort og smått var 12 deltakere innom tårnet. I gråvær, som ofte er bra fuglevær, ble 62 arter registrert. Inkludert ei myrrikse, som ble hørt jevnlig utover formiddagen. En myrhauk-hunn passerte, og berganda som har holdt til ved Fiskumvannet de siste par  ukene var på plass. Også fjellvåk, musvåk, tårnfalk, fiskeørn, hønsehauk og tårnfalk viste seg fram. Flere vadere som småspove og storspove, dverglo, sandlo, strandsnipe, skogsnipe, mange grønnstilk og gluttsnipe ble notert. Alle våre tre svalearter ble sett, mens tårnseileren fremdeles lar vente på seg. Takk til Bjørn Tore, som stiller opp år etter år.
Sangsvane med myk landing

Enkelte skjønnheter er heldigvis ikke sjeldne 
Turen langs nordre Tyrifjorden samlet i år bare fire 4 deltakere, med start i Vikersund kl 06.30. Første stopp var Røsholmstranda, og deretter Synneren, Averøya, Snyta, Juveren, Gomnes, Svartstadvika, Svendsrudvika (Sælabånn), Vik i Steinsfjorden, og Steinsvika. Siste stopp var Mo gård. 
Det var overraskende lite fugl å se på formiddagen, men det tok seg opp etter at sola begynte å varme rundt kl. 12. De siste 3-4 stoppene ga bra uttelling., Høydepunktene var stjertand (Svendsrudvika), to snadderand hanner (Vik), fiskeørn med fangst i Steinsvika og en "skrue" i lufta med musvåk, sivhauk og fiskeørn. På jordene var det mye heipiplerker, steinskvett og viper. Buskskvetten var å se flere steder.
Takk til Jon Ludvig for en ny flott tur til Tyrifjorden.
Fiskeørn
Flittig bruk av optiske hjelpemidler
Kilde: Foreningens sekretær Lars Dolmen.

onsdag 24. april 2019

Kommende helg: Ringmerking på Hals, tårndag på Fiskum og tur rundt nordre Tyrifjorden 

Tradisjonen tro har vi lørdag 27. april to arrangementer. Først inviterer Anders Hals nok en gang til ringmerking på Halshaugen kl. 8 - 11. Bjørn Tore Bollerud er på plass som vert under tårndagen ved Fiskumvannet kl.10 - 14.

Alltid trivelig på Halshaugen (foto: Lars Dolmen)

Hals ligger nær Kolberg i Vestfossen

Anders med kjernebitere under merkedagen 2014 (Foto: Morten Jagdum)
På Halshaugen blir det morgenfrisk fuglekikking, nettfangst og læring om ringmerkingens målsettinger og teknikker. I hyggelig lag. Anders har vært sertifisert i mange år, og er en av landets mest erfarne merkere. Det er bare å møte opp,  men han kan nås på mobil 97062342 dersom været blir slik at det kan tenkes å bli avlysning.Tårndagen starter kl.10. Som vanlig med høy komfort, medbrakt kaffe, mat og forhåpentligvis godt med fugl. Muntre samtaler er i alle fall garantert.En del trekkere er nå på plass, men det vil sannsynligvis dukke opp nye årsarter under tårndagen. Vel møtt!Søndag 28. april er det klart for den store turen langs nordre Tyrifjorden. Som i fjor er det lokalkjente Jon Ludvig Hals som leder oss på samme rute som Viggo Ree fulgte under sine populære guidinger gjennom flere tiår. Turen var i fjor en stor suksess. Vi får kjennskap til gode lokaliteter, lære om fuglene vi ser og ikke minst er trivselen høy. Ta med mat og drikke. Frammøte ved rådhuset i Vikersund kl.06.30. Rekker du ikke dette kan du innhente reisefølget underveis. Jon Ludvig har mobil 95973438. Blir du med får du sannsynligvis en opplevelse du sent vil glemme.
Fjorårets deltakeretirsdag 9. april 2019

Kommende arrangement

27. april: Ringmerking på Halshaugen kl.8-11. Ansvarlig: Anders Hals
27. april: Tårndag ved Fiskumvannet kl.10 - 14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud.
28. april: Tur rundt nordre Tyrifjorden. Start ved rådhuset Vikersund kl.06.30. Turleder Jon Ludvig Hals. 
4. mai: Tur til Borrevannet i Horten. Start Eikersenteret kl.06.30. Turleder Jon Ludvig Hals. 
5. mai: Tårndag ved Fiskumvannet kl.08 - 14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud.