tirsdag 27. mars 2018

Tidlig vårtur rundt Hurumlandet

Fugleklubben arrangerte en nydelig tur rundt Hurum søndag formiddag 18. mars. De fem deltakerne fikk se at «Årets fugl 2018» - Tjeld - allerede er på plass i betydelig antall. En flokk sjøorre, silender, gråhegrer, skarv, grågås samt et bra antall ærfugl ble observert, for å nevne noe. Rundturen ble avsluttet med observasjon av to duetrost i mistelteinbiotop (det store bildet). Stor takk til Steinar som ledet turen. 


Duetrosten liker trær med misteltein

Duetrost


Våren kommer tidlig langs kysten

Tekst og foto: Lars Dolmen

torsdag 15. mars 2018

Bli med på årets første fellstur - Hurumlandet rundt søndag 18. mars

Værmeldinga for søndag viser pent vær, flau vind og mindre kaldt enn meldt for et par dager siden. Dermed blir det årets første fellestur for de som har lyst til å være med på runden langs kysten fra Storsand til Tofte, med start fra busstasjonen i Sætre søndag kl.9.00. 

Turleder Steinar Stueflotten (91334123) sjekket forholdene rundt Hurumlandet i dag, og fant at det fortsatt er vinterlig med mye snø og islagte fjordbukter. Men han noterte likevel følgende vårtegn: Flere grågjess, spillende tjeld, 2 ringduer og 2 stær, samt overvintrende skjærpiplerke, gjerdesmett og duetrost. Fortsatt en del sjøorrer i fjorden, økende antall ærfugl, samt måker som begynner å sette seg på hekkeholmene. 

Vel møtt!

onsdag 14. mars 2018

Årsmøtet 2018 ble avholdt 13. mars

Årsmøtet sluttet seg til innstillingen fra valgkomiteen. 
Tillitsvalgte etter årsmøtet 2018 er:

Leder:
Bent Ellingsen           Mob: 99627253 / Mail: bent.m.ellingsen@gmail.com
                                   
Sekretær:
Lars Dolmen              Mob: 41848419 / Mail: lars.dolmen@hotmail.com
                                   
Kasserer:      
Tore Haare                Mob: 93057242 / Mail: thaare@online.no
                                                                                   
Styremedlem:
Svein Tangen             Mob: 93633771 / Mail: s.tangen99@gmail.com
                                   
Styremedlem:          
Jon Ludvig Hals        Mob: 95973438 / Mail: halsjonludvig@gmail.com
                               
Varamedlemmer:
Bjørn-Tore Bollerud
Anne Kvam
                                   
Revisorer:                   
Arne Bjørnvolden
Anne Sørensen

Valgkomiteen ble gjenvalgt etter innstilling fra styret.


Valgkomitè:

Magne Sjøblom
Per Øystein Klunderud

Vedtektsendring

Årsmøtet endret vedtektenes §2 (formålsparagrafen) etter forslag fra styret. Målsettingen var å tilpasse ordlyden til landsforeningens og fylkesavdelingens tilsvarende formuleringer. Etter dette lyder §2  som følger:


Foreningen ser som sine viktigste oppgaver:
2.1. Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen.
2.2. Å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø.
2.3. Å gi områdets fugleinteresserte et fellesskap med godt miljø.
2.4. Å stimulere til og delta i ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.