tirsdag 21. november 2023

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM KURS I FUGLEKJENNSKAP

SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOKSIDE.


Tid: 13.desember kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund

Gratis adgang. Alle er velkomne. Salg av kaffe og kaker. Varighet til 21.00.

Andreas på uglemerking

Vårt styremedlem Andreas Hessvik-Trøite har gjennomført kurs i fuglekjennskap i regi av Universitet Nord. Han tar oss med til samlinger og feltøvelser, og vi får vite hvordan kurset er lagt opp. Kan hende får vi tips om hvordan vi kan lære oss å kjenne igjen artene både gjennom syn og hørsel. Som ivrig fotograf får vi godt med bilder av fugler og studiesituasjonen. Kurset gir 30 studiepoeng, som tilsvarer et halvt års studier på universitetsnivå. Andreas vil også fortelle om sin deltakelse i "Norsk hekkefuglovervåking". Dette er det viktigste program for å holde øye med utviklingen i bestanden av landbaserte fugler i Norge, og er et samarbeid mellom BirdLife, Norsk institutt for natutforskning (NINA) og Miljødirektoratet. 

Kursdeltakerne besøkte spillplass for dobbeltbekkasin


30 fugleinteresserte deltok på møtet


Etter foredraget følger pause med mulighet for en prat med kjente og ukjente. Salg av kaffe, kaker og lotteri til dekning av husleie. Møtet avsluttes med deltakernes egne observasjoner siste måned. Kaker og gevinster til lotteri mottas med takk! VEL MØTT.

onsdag 1. november 2023

VELKOMMEN TIL NYTELSE AV GODE FUGLEBILDER

Tid: Onsdag 8.10.23 kl. 18.30-21.00 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund

SE REFERAT FRA MØTET PÅ FORENINGENS FACEBOOK-SIDE.

Rosenstær i praktdrakt

Jostein Myre viser bildeforedraget "Fugler jeg har møtt". Til denne kvelden har han hentet fram et utvalg utsøkte bilder fra sin store samling. Blant fugle- og naturinteresserte har Jostein i mange år blitt regnet som en av våre fremste formidlere av vår hjemlige fuglefauna. Vi blir denne gang med på hans møter med både velkjente og mer sjeldne arter, underveis på en reise fra høyfell til kyst. I tillegg til å glede oss over gode bilder, kan det være noe å lære for enhver som liker å ferdes i naturen med kamera. 

Ikke rart lundefuglen ofte kalles sjøpapegøye

Hvem er du?

Etter foredraget blir det mulighet for kaffe, kaker og en hyggelig prat med kjente og ukjente naturvenner. Møtet avsluttes som vanlig med deltakernes observasjoner siste måned. Kaker og lotterigevinster til dekning av husleie mottas med takk VEL MØTT!