tirsdag 2. august 2016

NESTE AKTIVITET: TÅRNDAG PÅ FISKUM 4. SEPTEMBER

Utløpet av Dørja før tårnet ble bygget
Kilde: Elvedatabasen, Miljødirektoratet