torsdag 29. desember 2011

Har du forslag til årsmøtet 2012?

Årsmøtet inngår som del av medlemsmøtet 6. februar. Alle medlemmer kan fremme saker de ønsker at årsmøtet skal behandle. Vi minner om at slike saker i henhold til foreningens vedtekter skal være sendt styret senest 1 måned før møtet. Det er ingen grunn til å brenne inne med forslag til hvordan NOF Øvre Eiker kan bli en enda bedre forening for fugler og medlemmer. Send en mail til sekretær Bent Ellingsen: be-elli@online.no

onsdag 28. desember 2011

Vipe - Årets fugl i 2012

Sitat: Vipa er dermed den første fuglearten som blir Årets Fugl for andre gang, 18 år etter «Vipeåret» 1994. Det er stor bekymring for utviklingen i vipebestanden blant NOFs medlemmer, og hensikten med et nytt år med vipe som Årets Fugl er blant annet å undersøke bestandsutviklingen siden 1994.

Mer kan leses her: Vipe - Årets fugl i 2012


tirsdag 27. desember 2011

Velkommen til årets første møte i NOF Øvre Eiker 2. januar‏


Tid:     Mandag 2. januar 2012 kl. 18.30
Sted:   Ungdomsheimen i Vestfossen.


PROGRAM

  • Siste nytt fra fuglefronten.
  • Medlemmenes egne bilder.
  • Meldinger og eventuelt.
  • Pause - hyggelig samvær med salg av kaffe, brus, kaker og utlodning

Kveldens foredrag: Ekspedisjon til Øst-GrønlandIsfjell som vakker skulptur (Foto: Odd Førlie)


Foreningens leder Arild Halvorsen var i september 2011 på ekspedisjon til Øst-Grønland sammen med den kjente filmfotografen Bjørn Nysveen. Vi får høre om turen gjennom dette ville og utilgjengelige området, hvor det tidligere var stor norsk aktivitet med fangst, forskning og meteorologiske stasjoner. Norge annekterte Øst-Grønland i 1931, men tapte det til Danmark to år seinere etter en kjennelse i Haag-domstolen.  Nysveen vil vise film fra den mektige naturen og nærmøter med enorme isfjell, nesten like store knølhvaler og svevende havhester som fulgte ekspedisjonens skip. I tillegg vil Vestfossen-poeten Ragnar Otto Eriksen bidra til stemningen ved å framføre egne dikt om naturen og livet.

 

Den tøffe polarharen (Foto: Arild Halvorsen)

Ragnar Otto Eriksen (Foto: Lions Øvre Eiker)Gevinster til lotteriet mottas med stor takk!  


Vel møtt!
Hilsen styret


Kommende foredragsholdere hos NOF Øvre Eiker: 

Mandag 6. februar : Arne Nævra
Mandag 5. mars :     Jørn Hurum
fredag 16. desember 2011

"Dette skjer" er oppdatert

"Dette skjer" er oppdatert, programmet for våren er oppdatert, evt. det som skjer ved siden av bli lagt til fort løpende.

onsdag 7. desember 2011

God jul alle sammen!

Ja da var endelig snøen kommet, så får vi se hvor lenge den blir liggende. Ønsker alle medlemmer en riktig god jul. Nå må dere lade krefter i vinter til en ny sessong på nyåret!

torsdag 3. november 2011

Møteinnkalling til møte 07.november


Tid:     Mandag 7. november 2011 kl. 18.30.
Sted:   Ungdomsheimen i Vestfossen.

PROGRAM

  • Siste nytt fra fuglefronten.
  • Medlemmenes egne bilder.
  • Meldinger og eventuelt.
  • Pause - hyggelig samvær med salg av kaffe, brus, kaker og utlodning.
  • Bildeforedrag: Tore Gunnarsen: Vandrefalken.  


Foto: Jens Erik Nygård

Vandrefalken var tallrik og utbredt inntil miljøgifter førte til sterk tilbakegang fra rundt 1940.  Etter giftforbud og skjøtselstiltak startet en sakte framgang fra 1980. I dag er falken en viktig indikator for vår miljøstatus, og ikke lenger direkte truet. Foredragsholderen vil fortelle og vise bilder bl.a. fra perioden hvor utsetting av unger fra oppdrett i Sverige var viktig. Som verdens raskeste dyr, med en imponerende jaktteknikk, har vandrefalken alltid fascinert oss.

Tore Gunnarsen har vært aktiv ornitolog i nærmere 45 år. Han er biolog og lektor, var hovedmannen bak etablering av NOF Drammen og foreningens første formann. Gunnarsen deltok i Atlasprosjektet, den store kartleggingen av fuglefaunaen i Buskerud på 80-tallet.  Interessen for rovfugl generelt og vandrefalk spesielt ble stadig sterkere. I over 20 år har han deltatt i kartlegging av utbredelse og skjøtselstiltak for vandrefalk i Buskerud i over 20 år.

VEL MØTT!

fredag 14. oktober 2011

Møtereferat fra 03.10.11

Da er nytt møtereferat lagt ut, dette befinner seg under arkiv>møtereferat.

God helg alle sammen

onsdag 7. september 2011

6 medlemmer fra lokallaget med på reise til Extremadura

6 medlemmer fra lokallaget med på reise til Extremadura.
Hele 6 av foreningens medlemmmer var med på den ornitologiske reisen til Extremadura som Naturvernforbundet i Buskerud gjennomførte i tidsrommet 31. mars til 10. april 2011. Reiseleder var Per Øystein Klunderud, mens ornitolog Magnus Ullman var den som bistod med å få rett navn på rett fugl. 17 personer var med under turen og totalt 147 ulike fuglearter ble notert av gruppen på reisen. Rapporten fra turen finner du under Arkiv - Turreferat

Diverse oppdateringer:

Da er det lagt ut diverse oppdateringer: "Fugler i Øvre Eiker 2010" rapporten og møtereferat fra medlemsmøtet 04.04.2011, alt dette finner du under "Arkiv"

søndag 28. august 2011

Møteinnkalling til møte 05. september

Tid: Mandag 5. september 2011 kl. 18.30. 

Sted: Ungdomsheimen i Vestfossen.

PROGRAM

* Siste nytt fra fuglefronten.
* Medlemmenes egne bilder.
* Meldinger og eventuelt.
* Pause - hyggelig samvær med salg av kaffe, brus, kaker og utlodning.
* Bildeforedrag: Jens Erik Nygård: ”Linnesstranda naturreservat gjennom fire årstider”. 

Biolog, lærer, natur- og fugleverner – og ikke minst fremragende fotograf - Jens Erik Nygård tar oss med til området godt portrettert av Ulf Myrvold i NRK-filmen ”Skandinavias Jungel”. – Vi må langt sør i Europa for å finne noe liknende, sier Myrvold. Her har Nygård listet seg varsomt rundt med kamera i mange år, og med stor stilsikkerhet foreviget naturen og fuglenes liv.

Nygård er vokst opp i nærmeste nabolag, og har bidratt mer enn noen til å etablere og ta vare på det verdifulle lille reservatet. For dette mottok han i 2005 Lier kommunes miljøpris for ”stor og uselvisk innsats i Liers viktigste naturområde”. Vel fortjent! Vi gleder oss til å oppleve Linnesstranda sett gjennom hans kamera.

Dagen etter, tirsdag 6. september kl 17.30 – 19.30, er en god anledning til å følge opp foredraget gjennom et besøk i reservatet. Oslofjorden Friluftsråd inviterer da til guidet tur.

Følg NOF Øvre Eiker på ny nettside: http://nofeiker.blogspot.com/ 

Myrsanger (foto: Jens Erik Nygård)
 

Nattergal (foto: Jens Erik Nygård)
 Sumporskog i Linnesstranda naturreservat (Foto: Jens Erik Nygård). 
Enkeltbekkasin, skogsnipe og vintererle er blant artene som er sett i denne del av reservatet. 
  

fredag 10. juni 2011

Hettemåke årets fugl


Hettemåken er årets fugl, dette er en art som har gått drastisk tilbake, om du finner hekkende par av denne arten må du rapportere det inn på artsobservasjoner.no, det er vel kun en kjent hekke lokalitet i Buskerud av denne arten og da må vi helt opp i nordre deler av Buskerud.

Foto: Christoffer Mikalsen

mandag 6. juni 2011

Mange ører lyttet til få nattsangere

Med 25 deltakere var det rekordoppslutning under foreningens tradisjonelle nattsangertur. Sommernatten var varm og lys, og myggen har vært langt mer plagsom tidligere år. Det eneste som manglet var mer ivrige nattsangere. På første stoppested ved åkerkanten innenfor fugletårnet ved Fiskumvannet hørtes rosenfink og rørsangere. Det hjalp ikke at alle ører var innstilt på nattergal. Ved Fiskum gamle kirke holdt den nylig hørte myrsangeren seg taus. Langs Eikern spanet turleder Steinar opp en nattravn, som forsamlingen i veikanten såvidt oppfattet oppe fra åssiden. I Bergsvingen på hjemvei ble det fortalt at noen hadde fått med seg myrsanger og gresshoppesanger ved Råen. Og fra samme berømte sving oppnådde siste rest av deltakerne endelig å høre både nattergal og vaktel. Den samlede artslista for turen ble dermed akseptabel, selv om det var få individer av hver art og ikke alle turdeltakere fikk med seg alle arter.

fredag 3. juni 2011

Bli med på nattsangertur fredag 3. juni kl.22

Foreningens tradisjonelle nattsangertur starter som vanlig fra parkeringsplassen på Fiskumsletta nærmest Hokksund kl. 22. Med forventet 18 grader, strålende vær og Steinar Stueflotten som turleder tyder alt på at dette blir enda en minneverdig naturopplevelse. Turen går langs Fiskumvannet, med lyttestopp flere steder, og avsluttes på lokalitet for natteravn ved Eikern.

Siden mange trekkfugler fra Øst-Afrika i år har blitt forsinket eller forhindret av stormer, tørke eller andre problemer, blir denne turen ekstra spennende. Vi kan få sesongens første registrering av nattergal ved Fiskum. Sangen er hørt ved Vestfosselva nedenfor Bergsvingen. Den sjeldnere gresshoppesangeren har vært innom, og kan ennå finnes i området. Myrsanger, rørsanger og buskskvett er sikrere arter. Riksefugler knytter det seg også stor spenning til. Bare en vannrikse er hittil hørt. Med mange ører i full beredskap kan vi kanskje oppfange de merkelige rikselydene. Også en gjøk eller to kan finne på å blande seg inn i nattkoret. Man vet aldri hva som kan skje. Fuglesang på denne tid av døgnet gir uansett et mystisk inntrykk. Vel møtt!

tirsdag 31. mai 2011

To fuglevandringer og feiring av Labrodagen

Bare 5 nye ansikter møtte fram til våre fuglevandringer i Hokksund og Mjøndalen på Fuglenes Dag 28. mai. Med flere medlemmer i tillegg ble det likevel fine turer. Anslagsvis 30 besøkende viste interesse for foreningens stand under Labrodagen 29. mai. Også her deltok flere medlemmer, under partyteltdirektør Franks kyndige ledelse.


Under Hokksund-vandringen kunne deltakerne studere en sandsvalekoloni på nært hold, og beskue en spettmeisunge stikke hodet ut av sitt trygge reirhull for å motta mat fra sine foreldre. I etasjen over i samme gjennomhullede bjørk bodde en stærfamilie. En dverglo vakte oppsikt ved elva, og mot turslutt lød endelig trillen fra en bøksanger som var hørt her tidligere i år.

På Miletjern dukket en rev opp rett bak svanereiret ved østbredden. Svanefar var ikke sen om komme seg hjem for å forsvare frue og hjem, og reven innså straks sitt eget beste. En gulsanger sang ved tjernet, og enda en langs Hagatjernsbekken. Håpet om vintererle og fossekall i fossen ved Sagaroa ble ikke innfridd.

Franks nye partytelt holdt både regn og hagl unna bordene med blader, bøker og annet utdelingsmateriell under Labrodagen. Innimellom gikk småturer til fuglekassene Frank hadde satt opp. Underveis fikk flere med seg den underlige og høyst overraskende opplevelsen å se en svarthvit fluesnapper mate en gråtrostunge. Gråfluesnapperne overså spesialkassa tilegnet dem, og hadde i stedet valgt å legge sitt reir på en beskjeden utstikker under taket på et av museumsbyggene.

tirsdag 24. mai 2011

Vi markerer Fuglens Dag 2011

NOF Øvre Eiker lokallag markerer den internasjonale Fuglenes Dag lørdag 28. mai med gratis guidede fuglevandringer i Hokksund og Mjøndalen. Fuglevandringene starter fra parkeringsplassen ved Hokksund Camping kl. 08.00, og fra Miletjern i Mjøndalen kl. 11.00. Underveis vil det bli orientert om fugler man ser og hører, foruten løst og fast om fugleliv og natur. Turene er svært lettgåtte, og krever ingen forhåndskunnskaper. Både medlemmer og andre interesserte er velkommen. Varighet rundt 1 ½ time.

Søndag 29. mai er foreningens ildsjel Frank T. Brandbu til stede med informasjonsstand under Labrodagen på Labromuseene i Kongsberg kl. 12.30 – 16.30. Andre medlemmer formidler fugle- og naturglede under korte vandringer nær museumsområdet.

lørdag 21. mai 2011

Fuglevandring i Hokksund 28. mai

I forbindelse med Fuglenes Dag inviterer NOF Øvre Eiker lokallag til en rusletur rundt Sandøra. Turen vil ta maksimalt to timer. Frammøte på parkeringsplassen ved Hokksund Camping kl. 08.
På denne turen skal vi kikke på en spesiell koloni med sandsvaler som hekker i en blokkmur inne på campingplassen, rusle på lett sti gjennom furuskogen ut til våtmarksområdet i østenden av Sandøra og returnere tilbake langs Stryken. Her vokser det rikere løvskog med et større artsutvalg av fugler enn i furuskogen inne på øra. Svaner, gjess og ender har tilhold i våtmarksområdet. Hensikten med turen er å bli kjent med de vanlige artene som holder til i området. Vi kan regne med å observere mellom 20 og 30 arter på turen. Ta gjerne med litt mat og drikke, så kan vi ta en liten pause underveis og snakke litt løst og fast om fuglelivet i Øvre Eiker.
Turledere: Per Øystein Klunderud og Steinar Stueflotten.

mandag 16. mai 2011

Fuglenes Dag 28. mai nærmer seg

NOF Øvre Eiker vil forsøke å markere den internasjonale Fuglenes Dag med korte rusleturer beregnet på folk med lite kunnskap om fugler. Foreløpig er det klart at det blir en tur ved Hokksund Camping, og muligens også ved Miletjern i Mjøndalen. Det hadde vært ønskelig også med turer i Kongsberg og Modum. Turene kan ha en varighet på 1 - 2 timer. Forslag til ruter og tilbud om å stille som turleder / assistent mottas med takk. Send en mail til be-elli@online.no

mandag 11. april 2011

Nye muligheter?

Vurderer ta opp denne bloggen igjen for og prøve på nytt, nå som det virker som at foreningen har fått litt ny gnist, får komme tilbake til dette når jeg har tid til saken.