søndag 29. mai 2022

VANDRING I KULTURLANDSKAP OG SKOG PÅ ÅSSIDA PÅ FISKUM ONSDAG 1. JUNI

Per Øystein Klunderud inviterte til kveldstur på sin og naboens eiendommer på Åssida på Fiskum. Per Øystein og Steinar Stueflotten delte som turledere underveis sine kunnskaper om kulturlandskap, skjøtsel, historie, treslag, planter, fugler og mye annet. Regnværet var imøtekommende og tok en pause mens vandringen pågikk. For de 11 deltakerne ble det en tur i bratt og vått terreng, på spennende steder hvor besøkende vanligvis ikke har tilgang. Fra øverst i lia med vid utsikt over vakre Eiker, til dalbunnen i tett skog ved Delerelva. Like ovenfor elva fikk Per Øystein for et par år siden gravd ut en 400 kvadratmeter stor dam, hvor det i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) er iverksatt et prosjekt med utsetting av storsalamander. Dammen har på kort tid fått fin vegetasjon både rundt og i vannet. Her trives åpenbart mange arter insekter.  Det gjorde også turdeltakerne. Takk til Per Øystein og Steinar for en usedvanlig spennende og lærerik tur, som ble behørig rundet av med kaffe og kaker på tunet. 

Blant de 19 observerte fuglearter var både svarthvit fluesnapper, gråfluesnapper og kjernebiter. Se artsliste på artsobservasjoner.no

 

Slabras under parasoll på tunetBåde gjerder og grinder ble elegant forsert

Veien gikk gjennom gamle beitemarker

Steinar foran en enorm poppel ved dammen

Også frosk setter pris på dammen

Klunderuddammen
Bratt terreng krevde god fotkontroll

Nærstudium av ørsmå sopp

Linsene rettet mot gråhegrekolonien nede i dalen
Turstart på Klunderud-tunetDammen rett etter utgravingen

Dronebilde fra rett etter utgravingen


ROSENFINK, FOSSEKALL OG GJØK LANGS FISKUMELVA UNDER FUGLENES DAG

Tørkeperioden sørget for at Fiskumelva i år gled litt stillere forbi, noe som gjorde lyttingen noe enklere. Munk blandet seg med hagesanger, gulsanger med strandsnipe og bokfink med grønnfink. Høydepunktene for de 11 deltakerne var likevel kanskje rosenfinkens sære "pleased-to-meet-you", og fossekallen med nebbet fullt av mat foran reiret.  Underveis ble vi overrasket av 30-40 studenter fra Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås. Med lange stenger med fangstposer på skuldrene. Målet var studier i insektlivet i elva. Godt å se så mange unge med interesse for naturen.  Som vanlig ble det en hyggelig kaffepause med en kakebit ved gamlekirken. Det eneste vi savnet denne dagen var vintererle. Takk til turleder Bjørn Tore Bollerud, som nok en gang levde opp til sitt renomè som fuglekjenner, naturfilosof og miljøskaper. 

Bjørn Tore Bollerud og Per Øystein Klunderud i dyp samtale

Vi så og trakk oss tilbake fra fossekallens reir

Også en frosk fikk oppmerksomhet

Kafferast med kikkerten i beredskap

Rasteplassen ved gamlekirka har fått terrasse

Turens endepunkt ved Fiskumvannets bredd

Per Øystein underviser i trelære

Turleder Bollerud orienterer


søndag 15. mai 2022

VELKOMMEN TIL FUGLENES DAG 2022 MED VANDRING LANGS FISKUMELVA

 Tid: SØNDAG 29. MAI  kl.11.30 - 13.00 / Sted: Frammøte ved Joker på Darbu

Vi feirer Fuglenes Dag med en kort og makelig tur på god sti langs sjarmerende Fiskumelva ned til Fiskumvannet.  En rusletur som passer for både barn og voksne. Underveis ser og lytter vi etter sangfugler, fossekall, vintererle og andre arter. Turleder er den lokale fuglekjenner Bjørn Tore Bollerud,  Ved middelalderkirken raster vi i hyggelig lag. Ta gjerne med kikkert, mat og drikke. Alle er velkomne, og turen koster ingenting. OBS: Værforbehold - avlysning ved regn. Vel møtt!

Intens lytting under vandring i 2015

Ingen vannmangel våren 2015

Rast ved Fiskum gamle kirke fra 1250


torsdag 12. mai 2022

BLI MED PÅ VÅRENS SISTE TÅRNDAG VED FISKUMVANNET SØNDAG 15. MAI

Vi er midt i vårens mest intense fugletrekk, som kan observeres og nytes fra tårnet i Fiskumvannet naturreservat. Erfarne fuglekjennere møtes, og de mindre erfarne kan få tips og veiledning. Passer for barn og voksne. Det er trivelig stemning og god komfort i tårnet. Tårnevert Lars Dolmen (mob.418 48 419) er på plass kl.07.00 - 12.00. Påmelding ikke nødvendig. Ta gjerne med kikkert, mat og drikke. Vel møtt!

En rusletur langs Dørja kan også anbefales

onsdag 4. mai 2022

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM ROVFUGLER OG UGLER I BUSKERUD

Tid: Onsdag 11. mai kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Alle er velkomne. Gratis adgang. 

Steinar Stueflotten er et kjent navn for fugleinteresserte i hele landet. Han har gjennom årene bidratt på mange måter til beste for både fuglelivet og foreningen. Ingen følger fugleartenes utvikling i vårt område mer kontinuerlig og systematisk enn ham, og sammenstiller disse data mer oversiktlig og pedagogisk.  Denne gang får vi en oversikt over forekomsten av alle dagrovfugler og ugler som er observert i gamle ( og kanskje snart gjenoppståtte) Buskerud fylke. Noen arter, som fiskeørn, kongeørn, hønsehauk og vandrefalk, er gjenstand for regelmessige kartlegginger. For andre arter er kunnskapsgrunnlaget mer mangelfullt, og noen sjeldne arter er kun observert et fåtall ganger. Hva er spesielt for Buskerud jamført med resten av Viken? 

Hubro på Linnesstranda i Lier


Etter foredraget er det pause med hyggelig samvær med gamle og nye bekjentskaper, og salg av kaffe og kaker. Deretter deler deltakerne sine siste fugleopplevelser.  Avslutning rundt kl.21. Neste møte er 11. september, men i mellomtiden arrangeres uteaktiviteter. Følg med under "Program" ovenfor. Vel møtt!

tirsdag 3. mai 2022

ÅRETS TREDJE TÅRNDAG I FINT VÆR MED TRE SIVHAUKER, FISKEØRN I STUP OG HØY STEMNING

Tårnvert Bjørn Tore Bollerud ledet utmarsj fra P-plassen til tårnet kl.09.30, og fikk med seg stjertmeis underveis. I tårnet opplevde ti deltakere tre livlige sivhauker i flukt, samtidig som en fiskeørn stillet og stupte flere ganger. To av sivhaukene var hunner, og en av haukene gledet tilskuerne med elegant rituell flukt. Skjeandparet fra forrige tårndag var fortsatt på plass, stort sett sovende i sivkanten. Dagens yngste deltaker Maxi Gade på 8 år sto for det kulturelle bidraget, med bildekunst produsert på stedet. Totalt ble 41 arter registrert. 

Ingen sure miner

Stjertmeis på jakt i bjørkeskogen (foto Verena Gade)


Noen fotograferte - andre noterteKunstneren og tårnverten

Firfisle - fuglenes fjerne slektning (foto Verena Gade)
LAPPSPURV OG SKJEAND VAR BLANT 59 ARTER UNDER TÅRNDAGEN 1. MAI

Vårens andre Tårndag ble gjennomført i pent og kjølig vær søndag 1. mai. 4 deltakere var på plass fra kl 0700, mens arrangementsansvarlige startet allerede kl. 0600. Den tidlige starten gav avkastning for Tårnverten med observasjon av lappspurv like innenfor parkeringen. I dag en sjeldenhet, men i april 1982 ble hele 150 individer notert her. Ute på tårnet var høydepunktet hann og hunn skjeand, samt hann og hunn sivhauk. Noe uvanlig for Fiskumvannet var en tjeld som fløy forbi tårnet. De tre svaleartene var på plass, for flere var dette første observasjon av disse for året. Det samme gjaldt for løvsanger som trillet sine fløyelsmyke toner. Totalt ble 59 arter notert gjennom dagen.

Skjeand (foto Anders Hals)