mandag 25. februar 2019
INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2019
NORSK ORNITOLOGISK FORENING, ØVRE EIKER LOKALLAG
                                         
Tid: Tirsdag 12. mars 2019 kl.20.00 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund

PROGRAM

 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
 3. Årsberetning for 2018
 4. Revidert regnskap for 2018
 5. Budsjett for 2019
 6. Rapporter fra utvalgene
 7. Innkomne forslag
 8. Arbeidsplan for 2019
 9. Valg
-------------------------------------------------------                

Følgende vedlegg finnes under arkfanen "Årsberetninger" øverst på siden:

 • Årsberetning for 2018 med diverse årsrapporter
 • Valgkomiteens innstilling / Styrets innstilling til valgkomite
 • Godkjent regnskap for 2018
 • Forslag til budsjett for 2019
  
25/2-2019
For styret i NOF Øvre Eiker
Lars H. Dolmen
Sekretær

mandag 18. februar 2019

Vintervandring med havørn i furu

Vintervandringen 2019 foregikk rundt Øya i Vikersund. Seks deltakere hadde møtt opp, og fikk en fin tur i behagelig temperatur langs vassdraget. Fossekallen var på plass som annonsert. Minst 5 individer ble observert. Dagens høydepunkt var ei havørn, som tok en sving over turfølget på Øyas sørligste punkt, hvilte så litt i et tre før den fortsatte i sørlig retning. På samme sted ble det også sett og hørt en svartspett. Fire sothøner hadde tilhold på oppsida av brua i Vikersund. Det var generelt bra med fugleliv til lands og til vanns, og kjøttmeisens sang ga vårlige fornemmelser.


Havørn i furu (foto: Lars Dolmen)

Etter turen reiste vi hjem til turvert Anne, og koste oss med kaffe og kaker med utsikt til hagefugl på foring. Her var pilfink og gulspurv i flertall. Til sammen ble drøyt 20 arter observert ila dagen - og 2 kaker fortært. Takk for turen, og spesiell takk til Anne som tok så godt i mot oss.


Avslutning med kaffe hos Anne Kvam (foto: Morten Jagdum)
Flere bilder fra turen finnes på foreningens Facebook-side. Link øverst på siden. Neste utflukt vil forhåpentlig gå Hurumlandet rundt. Tidspunkt bestemmes seinere.

onsdag 13. februar 2019

BLI MED PÅ VINTERVANDRING I VIKERSUND SØNDAG 17. FEBRUAR

Frammøte: P-plassen ved Kiwi kl.11. Turen er åpen for både medlemmer og andre fugleinteresserte.

Hvis du kommer seinere, er det bare å spasere på gangveien nedstrøms langs elva. Denne fører  til det skogkledde friluftsområdet Øya, som stikker ut i Bergsjø. Rett over brua deler stien seg, men begge kommer sammen igjen på sørenden. Dette er ingen anstrengende tur, men kan hende vil det være litt glatt. På stiene vil vi oppleve småfuglene i skogen, og fuglene ved og i vannet. Den tøffe fossekallen, Norges nasjonalfugl, vil helt sikkert være å se. Ellers kan vi forvente svaner, ender, skarv og måker. Om det blir litt ubehagelig nedbør, finnes en paviljong på Øya. Ta gjerne med litt å spise og drikke.

Fossekall i Vikersund (foto: Audun Jahren)
Etter turen er alle fra kl.12.30 velkommen til en prat med kaffe, te, saft og kringle hos turleder Anne Kvam i i Sagveien 8. Et gammelt hvitt hus med glassveranda og rødt uthus,  halvannen kilometer nord for sentrum. Anne har mye hagefugl på sin foringsplass. Herfra er det bare 200 meter til brygga i Tyrifjorden, så kanskje er det noe å se også der.

Kjør gjerne felles fra Kiwi. Det er bare plass til 4 biler i gårdsplassen, resten må stå langs veien.  Lurer du på noe kan du ringe Anne på 95231791. VEL MØTT!

torsdag 7. februar 2019

VELKOMMEN TIL NYTELSE AV VAKRE FUGLEBILDER TIRSDAG 12. FEBRUAR

Tid: 12. februar kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Møtet er åpent for alle interesserte. Salg av kaffe og kaker.

Kveldens foredrag: «Fugler i Norge fra fjord til fjell – en reise i fuglebilder»

av Jostein Myre.

Midt på vinteren gir det en særlig glede å oppleve bilder fra fargerike fugleopplevelser. Ekstra glede blir det når bildene er så velkomponerte og motivene så kresent utvalgte som Jostein Myre får til. Alle som følger med på Artsobservasjoner og andre fuglenettsider har merket seg at hans bilder ofte er de som står fram blant alle de andre. Enten det handler om sjeldenheter eller våre mer hverdagslige arter.

Blåstrupa - en fryd for både øye og øre (foto: Jostein Myre)


Jostein Myre (62) har hatt fugler som hobby siden barndommen. Han bor i Asker, og er ofte på besøk i våre lokale fugleområder og i fjellstrøkene rundt hytta øst på Hardangervidda. I fjor tok han flere priser i NM i naturfoto.

Etter foredraget følger pause med salg av kaffe og kaker. Deretter ordinære møteposter, med deltakerne egne observasjoner og bilder.  Vel møtt!

EN STOR TAKK TIL ALLE SOM BIDRAR TIL VÅR TRIVSEL MED KAKER ELLER LOTTERIGEVINSTER!