lørdag 29. september 2018

Velkommen til foredrag 9. oktober om den mystiske jaktfalken

Sted: Haug menighetssenter. Tid: Kl.18.30. Gratis adgang. Salg av kaffe og kaker.

Kveldens foredrag:  "Jaktfalk – resultater fra 10 års studier i Buskerud" av Lars Egil Furuseth


Jaktfalken er her hele året (Foto: NRK)

Folk flest ser sjelden vår største falk. Hvert møte får en fuglekikkers hjerte til å slå litt raskere. Den er den tøffeste av de fem falkeartene som hekker her i landet, siden den stort sett holder seg i sitt område året rundt.  Det er mye mystikk rundt jaktfalken. 

Lars Egil Furuseth har fulgt med jaktfalken på dens hekkeplasser i deler av Buskerud siden 1980-tallet. De siste 10 årene mer inngående med tanke på å kartlegge hekkeplasser og hekkeresultater i hele fyket. Foredraget er en oppsummering av mange års feltarbeid med jaktfalken. Vi følger arbeidet fra ettervinteren, gjennom hekketiden og frem til snøen legger seg igjen senhøstes. Vi får kjennskap til artens generelle biologi, status, hekkeresultater og fremtidsutsikter. Samt et innblikk i foredragsholderens arbeidsmetoder for å avsløre jaktfalkens livsførsel.

Flott himmelprofil (Foto: Lars Egil Furuseth)


Jaktfalken er en stor fugl . Foto: Fredrik Strøm ( Natursidan.se )

fredag 28. september 2018

Tårndag i Fiskumvannet naturreservat lørdag 29. september

Da er høstens tredje tårndag vel gjennomført - denne gangen ikke helt uten dramatikk. Fuglemessig ble det en trå start hvor aktiviteten virket preget av det kalde været, men etter hvert som det tødde opp kviknet også fuglene til og det ble en meget bra dag. Lokalt for Fiskumvannet og de 5 deltakerne var en ung horndykker en sjelden observasjonen. En lerkefalk fløy gjentatte ganger rett over tårnet, og både dvergfalk, spurvehauk og hønsehauk viste seg fram. En stor flokk tornirisk anslått til 100 individer ble sett ved Flesaker. Å avslutte dagen med 14 kvartbekkasiner langs Hegstad beitemark var virkelig bemerkelsesverdig. Det ble registrert 45 arter denne dagen.

Dagens dramatiske innslag stod tårnvert Bjørn Tore Bollerud for da han midt i en munter passiar opplevde at hans kjære faste tårnhatt plutselig blåste av hodet, over tårnkanten og ned i elva Dørja. En redningsaksjon ble iverksatt og hatten kunne landes, litt våt men ellers i fin form. Bildene fra hendelsen taler sitt tydelige språk.Tårnverten redder sin kjære lue

Lerkefall (Foto: Lars Dolmen)

mandag 17. september 2018

Tårndag med dvergdykkere, havelle og historiens yngste deltaker

Høstens andre tårndag ved Fiskumvannet ble gjennomført lørdag 15 september i strålende solskinn og økende vind. Hele 57 arter ble registrert. Sivhauken dukket stadig opp, flere våker passerte et stykke unna og to mindre flokker med kortnebbgjess markerte starten på deres returtrekk fra Svalbard. De ornitologiske høydepunktene var nok to dvergdykkere og ei havelle. Et annet høydepunkt kom da Merete Wiken Dees og Simon Rye entret tårnet med sin 5 uker gamle baby. Ei jente, foreløpig uten navn. Det er en antatt nedre aldersrekord for tårndagene.  I alt var 11 personer innom denne fine dagen. 

Merete med foreløpig navnløs rekordholder 
Neste tårndag er 29. september, men det er ingen grunn til å vente så lenge med et besøk i Fiskumvannet naturreservat. Det gjelder å benytte mulighetene mens det er høysesong for fugletrekket.

fredag 14. september 2018

Velkommen til tårndag på Fiskum lørdag 15. september kl.9.30-14

Forrige tårndag var 1. september. Denne dato ble det registrert 61 arter i området. Mest sjelden var nok en lappspurv, notert av Jon Ludvig Hals ved Flesaker. Her ble det også sett blåstrupe, sivsanger og andre sangere. Ellers dukket 7 rovfuglarter opp, og ei rødnebbterne hvilte ved Dørjas utløp.  Det er ingen grunn til at det ikke skal bli en like rikholdig og spennende dag lørdag 15. september.  Vel møtt til en trivelig dag på Fiskum.

Rødnebbterne ved Dørjas utløp (Foto: Steinar Stueflotten)

onsdag 12. september 2018

Populær gjettekonkurranse om fugler på Fiskum

Under Fiskum Grendeutvalgs markedsdag på Anfindshølen søndag 9. september var NOF Øvre Eiker for tredje gang representrert med en informasjonsbod. Hovedansvarlig Magne Sjøblom fikk god hjelp av Tore Haare og Anne Kvam, og av naturvernkontakt Marius von Glahn fra NOFs fylkesavdeling. Særlig var gjettekonkurransen populær, og førte til god kontakt med både barn og foreldre.

Hva slags fugl kan det være?


Marius von Glahn fikk barna i tale

torsdag 6. september 2018

11. september: Foredrag om den unge generasjon fugleinterresserte

Tid: kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund
Kveldens foredrag: "Fugl er kult, uansett alder!» av Bjørn Penk, Unge Ornitologer Norge


Som ung ornitolog i Norge i dag møter man utfordringer. Med et stort generasjonsskille og liten rekruttering, er det få unge som ser på fugl regelmessig. Det er bekymringsfullt for fremtiden. Unge Ornitologer Norge (UON) er en organisasjon som prøver å gjøre noe med dette. De startet som en selvstendig organisasjon, før det ble etablert et samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening ved siste årsskifte. Kveldens foredragholder er leder i foreningen.


Foredraget vil gi generell informasjon om Unge Ornitologer Norge, om hvem de er, hva de har gjort, hva de gjør - og ikke minst hva de vil gjøre forover. Kjenner du en ung person som er interessert i fugl, men aldri har funnet andre jevnaldrende å dele sin fascinasjon med? Eller kanskje du kjenner en som kan tenkes å ha glede av felles naturopplevelser og lære om fugler sammen med andre unge mennesker? Da er dette foredraget en meget god anledning til å invitere den unge med.

Mer om Unge Ornitologer Norge (UON) kan du lese her: www.facebook.com/uonorge

Etter foredraget følger ordinære møteposter:
·         Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
·         Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no
·         Fritt fram for alle med egne bilder, eller som vil berette noe eller ta opp en sak.     
·         Meldinger og eventuelt.
Hjertelig takk til alle som bidrar med kaker og lotterigevinster. Vel møtt!


onsdag 5. september 2018

Tårndag ved Fiskumvannet 1. september med 60 observerte arter

Myrsniper i sikte! (Foto Lars Dolmen)
Da er høstens aktiviteter i fugleklubben NOF Øvre Eiker endelig i gang. Til sammen 15 interesserte dukket opp på tårnet i løpet av dagen i godværet for hyggelig samvær og felles fugleobservasjoner. I løpet av en forlenget tårndag ble så mye som 60 arter identifisert ved Fiskumvannet, herav noen under en rundtur i buskas og siv ved Flesaker. Etter at sola hadde fått tak kom rovfuglene seilende. Tårnfalk, lerkefalk, vandrefalk, musvåk, hønsehauk, spurvehauk og til slutt en dvergfalk passerte tårnet. I tillegg var myrsniper, sandlo, heilo og trepiplerker på plass, for å nevne noe. Se artsobservasjoner.no for full liste.
Tårnvert Bjørn Tore Bollerud holdt som vanlig forsamlingen i ånde med gode historier og tricky spørsmål om fugl og deres lyder.