søndag 17. februar 2013

Liten vintervandring på Tjuvøya 17. februar


Foto: Audun Jahren

Seks mennesker og to hunder deltok på foreningens første vintervandring på Nedre Sandøra - mer kjent som Tjuvøya - i Drammenselva. Det var lett å gå på den godt opptråkkede stien, som går gjennom blandet skog i denne populære avstikkeren fra turveien  mellom Steinberg og Hokksund. I januar og februar 2006 så våre medlemmer Bjørn Vidar Nyhus og Terje Bakken isfugl akkurat her. Vi måtte klare oss med en fossekall og ni andre mer vanlige arter.

8 sangsvaner
20 knoppsvaner
4 laksender
5 kvinender
1 fossekall
4 dompap
1 grønnfink
3 kjøttmeis
4 blåmeis
1 kråke

onsdag 13. februar 2013

Rolig vintervandring langs Drammenselva 17. februar

Foreningen arrangerte i mange år en vintervandring langs Vestfosselva rundt 10. januar. Snø, is og søle gjorde ofte denne ruta uaktuell for mange. Den populære og som regel godt måkte gangveien langs Drammenselva fra Steinberg til Hokksund er derimot lett tilgjengelig. Vi møtes ved porten til Oso Hotwater på Loesmoen industriområde, før vi parkerer rett ved gangveien og rusler makelig langs elva gjennom små skogholt av ulike typer. Kanskje med en avstikker rundt Tjuvøya. Store sensasjoner kan ikke forventes, men det er såpass variert terreng her at vi kan håpe på et knippe av både skogs- og vannfugler. I hyggelig selskap!

Vi er aldri langt fra parkeringen, og alle kan selvsagt avslutte når de ønsker. Kanskje noen kan tenke seg et påfølgende kafebesøk på Gulden eller i Hokksund.

Alle er velkommen. Ingen påmelding nødvendig. Turleder: Audun Jahren - tlf. 907 34 525.

Diverse er oppdatert:

Nytt møtereferat og vedtektene til foreningen er nå lagt ut i arkivet.

tirsdag 5. februar 2013

INVITASJON TIL MØTE 12. FEBRUAR

Tid: Tirsdag 12. februar 2013 kl. 18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund (ved Haug kirke).

PROGRAM

  • Siste nytt fra fuglefronten.
  • Medlemmenes kvarter - med egne bilder.
  • Meldinger og eventuelt.
  • Pause - hyggelig samvær med salg av kaffe, brus, kaker og utlodning.

Kveldens foredrag: Rune Aae om skjeggmeis

Rune Aae leder naturfagseksjonen ved Høgskolen i Østfold, og underviser i friluftsliv, biologi, geologi, astronomi og meteorologi. Han forsker på bevegelsesmønstrene til den sjarmerende og interessante skjeggmeisa i Norge. På den flotte fuglelokaliteten Øra i Fredrikstad prøver han dessuten å finne ut om skjeggmeis vil hekke i rugekasser. For øvrig er han involvert i arbeid med fiskeørn, vandrefalk og hubro.

Skjeggmeis har besøkt Linnesstranda i Lier både i januar
og februar 2013. Bildet er tatt av Jan-Erik Nyhuus 17. januar.


Stor takk til alle som bidrar til vårt gode miljø med kaker og lotterigevinster!

VEL MØTT TIL FLOTTE LOKALER MED GOD PLASS I HAUG MENIGHETSSENTER !