lørdag 29. februar 2020

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM ENDRINGER I VÅRT NÆRE FUGLELIV

Tid: Tirsdag 10. mars kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Kveldens foredrag er "Endringer i fuglelivet i Øvre Eiker de siste 10 årene" av Steinar Stueflotten.

Boka «Fuglelivet i Øvre Eiker» ga en oversikt over fuglelivet i kommunen fram til sommeren 2009. Etter det er det kommet til flere nye arter slik at artslista teller 267 arter per 2019. Rapporterings­verktøyet Artsobservasjoner har gjort det lettere å få en oversikt over endringer i fuglelivet de siste 10 årene. Noen arter har hatt positiv utvikling i perioden, andre en negativ utvikling. Restaureringen av Hegstad beitemark i 2015 er en viktig endring som har påvirket fuglelivet i dette området. Til slutt skal vi se på forekomsten til noen spesielle og sjeldne arter i perioden 2009-2019.

Steinar Stueflotten er velkjent for de fleste fugleinteresserte både lokalt og nasjonalt. Han er blant annet leder av vår fylkesavdeling, medlem i fylkets sjeldenhetsutvalg og vårt feltutvalg, og gir for øvrig mange andre verdifulle bidrag til fuglelivet og vår forening.

Beiting og landskapsendring har påvirket fuglelivet i Fiskumvannet naturreservat

Sanglerka har hatt fordel av landskapsendringene

Svartstrupesteinskvett - en ny registrert art siste 10 år
Etter foredraget avvikles Årsmøtet 2020. Øvrige faste møteposter følger eventuelt så langt tiden strekker til. VEL MØTT!
fredag 21. februar 2020

Årsmøtet 2020

Møtet avholdes etter pause under møtet 10. mars 2020. Innkalling er sendt i mail til alle medlemmer. Dokumentene til årsmøtet finnes også under arkfanen "Årsberetninger" ovenfor.