Kontakt / Verv

Postadresse: Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag v/ Bent Ellingsen, Holstetajet 9, 3022 Drammen.
Mail:  bent.m.ellingsen@gmail.com
Tlf: 996 27 253

Styret etter årsmøtet 2019

Leder:
Bent Ellingsen           Mob: 99627253 / Mail: bent.m.ellingsen@gmail.com
                                   
Sekretær:
Lars Dolmen              Mob: 41848419 / Mail: lars.dolmen@hotmail.com
                                   
Kasserer:      
Tore Haare                Mob: 93057242 / Mail: thaare@online.no
                                                                                   
Styremedlem:
Anne Kvam              Mob: 95231791 / Mail: kvama@online.no
                                   
Styremedlem:          
Jon Ludvig Hals        Mob: 95973438 / Mail: halsjonludvig@gmail.com
                                 
Varamedlemmer:
Bjørn-Tore Bollerud
Bjørn Lauritzen
                                   
Valgkomitè:
Ubesatt

Revisorer:                   
Arne Bjørnvolden
Anne Sørensen
    
Tårngruppa:
Lars Jacobsen (leder) Mob: 92288788 / Mail: larssjacobsen@gmail.com
Magne Sjøblom
Anne Sørensen

Kasse- og reirgruppa:
Anne Kvam (kontaktperson) Mob: 95231791 / Mail: kvama@online.no

Feltutvalget: 
Anders Hals
Steinar Stueflotten

Webansvarlig: 
Nettsiden: Bent Ellingsen
Facebook: Lars Dolmen