tirsdag 9. oktober 2012

Vellykket markering av EuroBirdwatch 2012

Steinar Stueflotten oppsummerer årets "birdrace" slik: 24 deltagere fordelt på 5 lokaliteter observerte nesten 3000 fugler av i alt 66 arter mellom kl.08 og 11 søndag 7. oktober. Et vellykket arrangement på alle måter i finværet denne første oktobersøndagen. Resultatene ga følgende rangering:
  1. Fiskumvannet    43 arter
  2. Linnesstranda    38 arter
  3. Øyen 1              31 arter
  4. Grunnane          27 arter
  5. Bergsvingen       25 arter
Et artig poeng er at Fiskumvannet med flest arter hadde færrest antall individer, mens Bergsvingen med færrest arter hadde flest individer takket være en stor flokk med bjørkefink. Ingen store bomber i år. Mest nevneverdig er dvergdykker, horndykker, varsler, kornkråke, samt en lomvi i Fiskumvannet. Arter med størst antall var bjørkefink (1115), grågås (288), stokkand (136) og kaie (115).