torsdag 8. januar 2015

Velkommen til årets første møte med foredrag om dverggås


Tid: Tirsdag 13. januar kl.18.30
Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Dverggåsa har i Norden hatt en bestandsreduksjon på 99% de siste 100 år. I dag er den en av våre aller mest truede arter, med noen få hekkende par på myrer i Finnmark. Norsk Ornitologisk Forening har jobbet mye med bevaring av arten. Fagsjef Ingar Jostein Øien i NOFs sekretariat vil fortelle om dette arbeidet, om truslene og mye interessant om denne sjarmerende lille gåsa.

Foto: Ingar Jostein Øien 

Ordinære møteposter etter foredraget:

§  Pause – hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker
§  Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no
§  Medlemmenes kvarter – fritt fram med egne bilder
§  Meldinger og eventuelt

Vel møtt!

Møtedatoer første halvår 2015: 10. februar (om fugletrekket), 10. mars, 14. april og 12. mai.