fredag 26. februar 2016

Foredrag om fjær i vikingtidsgraver i Larvik 1. mars


Fylkesmannen i Vestfold inviterer til foredrag 1. mars kl. 18 i Verksgården, Larvik museum, Nedre Fritzøegate 2. Dette er en  sjelden mulighet til å høre hva arkeologer har funnet ut om fugler i vikingtiden.

Foredraget har tittelen "Fuglene i Vestfold vikingtidsgraver- ressursutnytting, symbol og ideologi i vikingtiden". 
I Vestfolds vikingtidsgraver dukker det opp store ting som skip, våpen og praktfulle smykker, men også små spor av fjær som kan være vel så viktig for å forstå fortidens samfunn. Funn i Oseberghaugen og Gokstadhaugen viser at en fjær, kan bli mye mer enn 10 høns når man ser på dem i en større sammenheng. Hønsehauker i Gokstadhaugen forteller om falkonering og herskerideologi, mens påfuglene i samme grav viser aristokratiets ønske om å vise fram det eksotiske, det fremmede og det luksuriøse. I Oseberghaugen fortelle 32 kg ederdun om de samme luksuriøse vanene, men også om ressursutnytting på kystøyene og kostbare handelsvarer vi i arkeologien sjelden ser spor av.  

søndag 21. februar 2016

Vårstemning i Vikersund 21. februar

Fossekall på "Grevens" fortøyningen (Foto: Audun Jahren)

Det var tydelig vårstemning hos både folk og fugl denne solrike februarsøndagen ved brua i Vikersund. Av 12 observerte arter var grågås minst forventet. En hvitbrystet stokkandliknende hybrid viste seg fram, og en av de fire fossekallene inntok en positur som gledet fotografene da den hvilte lenge på det grønne skroget av den gamle slepebåten "Greven", Åtte medlemmer deltok på turen.


F.v. Bent, Eirik, Audun og Lars (foto: Alan Billyeald)

En freelancejournalist gikk tilfeldigvis forbi, noe som førte til et stort oppslag i Bygdeposten påfølgende dag. Ler her:   Bygdeposten

Her er noen flere bilder fra Audun:

 
 torsdag 18. februar 2016

Fuglerusletur i Vikersund søndag 21. februar kl. 11 - 13

Ved Tyrifjordens utløp samles gjerne mye fugl om vinteren. Både andefugler, sothøns, flere av Norges nasjonalfugl fossekallen og andre arter. 

Denne turen er svært lett, og passer for alle. Det er meldt fint vær og opptil 3 varmegrader. Vi møtes på parkeringsplassen ved bruenden på vestsida. 

Om ønskelig kan det bli "afterbirding" med en matbit på Tyrifjord hotell eller et annet sted i nærheten.

Turleder: Audun Jahren mob. 907 34 525

Vel møtt! 

torsdag 4. februar 2016

Velkommen til møte med foredrag om Sleneset og hubro av Madlaina Bichsel

Tid: Tirsdag 9. februar 2016 kl.18.30
Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Vi får høre om fantastiske Sleneset i Lurøy kommune i Nordland, 1 ½ times fergetur ute i havet. Øyene her er ikke bare kjent for hubro, men også mange andre fuglearter kan påtreffes. Madlaina vil også fortelle om sin bacheloroppgave, hvor hun har analysert hubroens reirmaterial for „næringsopplysning“. Og om sin masteroppgave,  hvor hun forsøkte å finne en metode for kjønnsbestemmelse av hubrounger uten å bruke DNA.

Madlaina Bichsel med hubro

Etter foredraget følger ordinære møteposter:

·         Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
  •  Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no   
  •  Fritt fram for alle med egne bilder.
  •  Meldinger og eventuelt.

Takk til alle som bidrar med kaker og lotterigevinster!

tirsdag 2. februar 2016

Fiskumvannet naturreservat etter innføring av beiting og fjerning av busker og trær

Steinar Stueflotten har laget en gjennomgang av endringer i registrerte arter etter de store forandringene i reservatet. Rapporten kan leses her: Naturvernforbundet i BuskerudPå samme side finnes også en rapport fra Statens Naturoppsyn, med oppsummering av de tiltak som er gjennomført og videre planer for 2016. Man ønsker blant annet økt beiting og ytterligere klopping. Dette er de mest omfattende skjøtselstiltak som er gjennomført i verneområder i Buskerud.